//Els fonaments de la violència envers les dones
Els fonaments de la violència envers les dones 2022-09-15T11:34:33+02:00

Project Description

Els fonaments de la violència envers les dones

Es tracta d’un curs online, autoformatiu i gratuït emmarcat dins la formació per a la millora de la detecció, prevenció i abordatge de casos de violència masclista en l’àmbit de la salut, un projecte finançat amb fons del Pacto de Estado contra La Violencia de Género, liderat pel Servei Català de la Salut i que s’està executant de forma conjunta entre l’Institut Català de la Salut (ICS) i Unió Consorci Formació (UCF).

Per tal de detectar possibles casos i d’oferir a les víctimes de violència de gènere la millor assistència possible és necessari que s’ampliï la formació especialitzada de tots els i les professionals que intervenen en la prevenció, la protecció i l’ajuda psicosocial a les víctimes. Així mateix, es pretén sensibilitzar tot el personal per tal d’aconseguir erradicar la violència envers les dones entre tota la població; només si sabem què és aquesta violència i el que pateixen les dones que en són víctimes podrem, entre tots i totes, col·laborar en la seva erradicació.

  • Conèixer la Conèixer els fonaments i sota quines condicions s’ha desenvolupat la violència masclista, d’on ve, com evoluciona i com la podem erradicar.
  • Reflexionar sobre moltes actituds quotidianes que tenim i que es desprenen de la nostra cultura patriarcal actual.
  • Conèixer les idees clau; aquesta informació és l’eina per trencar amb la repetició de patrons fent un canvi de mirada i de paradigma.

Professionals que treballen en els centres de salut, assistencials i no assistencials.

La metodologia d’aquest curs és totalment en línia, amb un format teoricopràctic. S’ofereix una experiència d’autoaprenentatge dinàmica i es proporciona un accés directe a materials o exemples de consulta, que consisteixen en una part de teoria i una part d’exercicis per fer i per reflexionar.

3 hores.

1 – Introducció

2 – Una mica d’història i el seu marc jurídic

a. Avancem mundialment
b. Avancem en l’àmbit estatal
c. Avancem a escala autonòmica

3 – Conceptes clau I

a. Estereotips i rols de gènere
b. Violència masclista
c. Violència de gènere
d. Violència domèstica
e. Violències sexuals

4 – Conceptes clau II

a. Sexe
b. Gènere
c. Identitat de gènere
d. Expressió de gènere
e. Orientació sexual

5 – Perspectiva de gènere
6 – Annex: Dades estadístiques

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari final, exercici que permet avaluar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents.

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents:

  • visualitzar tot el contingut;
  • que la nota obtinguda als qüestionaris sigui igual o superior a 7.

En finalitzar, els alumnes valoraran el curs mitjançant una enquesta de satisfacció que inclou la qualificació del material, documentació i coneixements i habilitats aconseguides.

Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions.

Aquest curs és gratuït amb places limitades.

El finançament va amb càrrec als crèdits rebuts del Ministerio de Igualdad (La Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género) per part del Departament de Salut de la Generatitat de Catalunya.

Per a més informació:

Paula Bové, d’Unió Consorci Formació.  pbove@ucf.cat – 932 594 384