//Formació de formadors
Formació de formadors 2023-01-25T11:02:19+02:00

Project Description

Formació de formadors 

La formació interna és una pràctica molt freqüent a les organitzacions. Persones amb una expertesa sobre una temàtica, imparteixen formació a companys i companyes del seu propi equip o d’altres equips del mateix centre, on aporten una millora del coneixement que repercuteix directament en la pràctica professional.

La formació, avui, ja no es pot concebre com la transmissió passiva d’uns coneixements, sinó que vira cap al disseny i implementació d’experiències d’aprenentatge que siguin més significatives per a la persona que hi participa. Cada vegada estarem menys disposats a participar d’una formació unidireccional (que podem veure amb vídeos d’alta qualitat i que són molt rigorosos) i voldrem participar de manera activa en la creació del coneixement.

 • En aquest sentit, la formació interna es pot veure significativament millorada quan s’incorporen, per part dels formadors, competències pedagògiques vinculades a:
 • El disseny didàctic de les sessions.
 • La utilització d’estratègies formatives variades, que tinguin en compte les competències que volem desenvolupar i el context professional dels participants.
 • La generació de reptes d’aprenentatge globals, que s’assemblin a la realitat professional en què es desenvoluparà el participant.
 • L’avaluació en acord a aquesta nova mirada, més enllà de la prova escrita tipus test.
 • Adquirir els coneixements i habilitats necessaris per a la planificació i desenvolupament de manera sistemàtica i rigorosa d’accions de formació per a l’adquisició de competències professionals dels destinataris.
 • Impartir i tutoritzar accions formatives adequades al context professional, utilitzant tècniques, estratègies i recursos didàctics.
 • Establir condicions que afavoreixin el desenvolupament del procés d’aprenentatge per a la impartició d’accions formatives.
 • Impartir continguts formatius utilitzant tècniques, estratègies didàctiques, recursos i materials didàctics d’acord al tipus d’acció formativa amb la finalitat de facilitar l’adquisició de les competències professionals.
 • Dissenyar, dinamitzar i avaluar les activitats d’aprenentatge utilitzant metodologies actives per fomentar el desenvolupament de competències professionals i socials

El curs va dirigit a tots i totes les professionals de l’àmbit de salut i social i s’ha de pertànyer a aquest col·lectiu per poder accedir-hi.

Per fer aquesta formació el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots els materials didàctics interactius necessaris, les activitats i els qüestionaris d’avaluació, així com un conjunt d’eines que faciliten la comunicació.

Els materials didàctics del curs estan pensats per facilitar l’experiència d’aprenentatge, amb activitats d’autoavaluació i de reflexió, així com eines i recursos audiovisuals desenvolupats a mida, en els quals professionals experts traslladen i reforcen aprenentatges de valor; uns aprenentatges que ajuden a fer transferible el coneixement.

Durant tot el procés d’aprenentatge els participants estan acompanyats per:

 • La tutorització que atendrà les consultes que puguin sorgir respecte al curs.
 • L’equip de coordinació acadèmica per resoldre qualsevol consulta o incidència de caire tècnic sobre el funcionament de l’aula.

1. Una nova formació per a un nou context

 • En quin context es mou avui la formació a les organitzacions?
 • L’especificitat de la formació d’adults i en el lloc de treball
 • Què s’espera d’un formador en un context com aquest?
 • De docent a facilitador d’experiències d’aprenentatge
 • Detecció de necessitats formatives. Punt zero de tot procés formatiu
 • I què en fem de les necessitats?

2. L’ADN del disseny formatiu centrat en el participant

 • Models formatius i participants
 • La programació
 • De les necessitats al pla de formació
 • Del pla de formació al programa formatiu
 • Del programa formatiu a la programació
 • Del programa formatiu: dissenyant una acció formativa
 • Per a qui? Per què? Què? Com? Quan? Com s’avaluarà? La importància
  de tots aquests components

3. Implementant l’acció formativa: Del programa formatiu a la interacció
a l’aula

 • Què sabem sobre el procés d’aprenentatge i com aplicar-ho a les accions
  formatives
 • La formació en competències dins de les organitzacions
 • La programació: com concretar l’acció formativa

4. Virant de la sessió transmissible a la participació activa

 • Metodologies docents per a un model formatiu diferent
 • Metodologies actives: alguns ingredients
 • Combinant la sessió expositiva amb estratègies participatives

5. Toolbox de recursos per la formació presencial

 • Els recursos formatius
 • Recursos per a sessions participatives
 • Altres recursos

6. Competències digitals per a la nova formació en línia

 • Competències digitals del nou formador
 • Àrees de competència digital del formador
 • El disseny d’activitats formatives en línia
 • Experiències online per a lifelong learners

7. Avaluació

 • Bases de l’avaluació
 • Tècniques i instruments per avaluar els participants
 • Confecció d’instruments d’avaluació
 • L’avaluació dels resultats
 • Altres maneres d’avaluar

40 hores en línia.

Aquestes places són 100% subvencionades pel Programa de formació no formal Transversal (PT2022) del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

A continuació trobaràs les properes edicions:

Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb formacio.subvencionada@ucf.cat, per a més informació.

Per a més informació: formacio.subvencionada@ucf.cat