//Formació de formadors
Formació de formadors 2022-03-14T13:31:13+02:00

Project Description

Formació de formadors 

FORMACIÓ DE FORMADORS i ecosistema aprenentatge:

 • Virant de la presencialitat a l’online
 • Disseny centrat en la persona
 • Dels objectius d’aprenentatge a la resolució de problemes
 • Planificació formativa
 • Eines i dinàmiques de co-creació, col·laboració i participació
 • Toolbox d’eines digitals
 • Noves metodologies i engagement
 • Avaluació i transferència al lloc

Objectiu general:

 • Adquirir els coneixements i habilitats necessaris per a la planificació i desenvolupament de manera sistemàtica i rigorosa d’accions de formació per a l’adquisició de competències professionals dels destinataris.

Objectius específics:

 • Impartir i tutoritzar accions formatives per a l’ocupació utilitzant tècniques, estratègies i recursos didàctics.
 • Establir condicions que afavoreixin el desenvolupament del procés d’aprenentatge per a la impartició d’accions formatives.
 • Impartir continguts formatius del programa, utilitzant tècniques, estratègies didàctiques, recursos i materials didàctics concordes al tipus d’acció formativa amb la finalitat de facilitar l’adquisició de les competències professionals.
 • Proposar, dinamitzar i supervisar les activitats d’aprenentatge utilitzant metodologies actives per fomentar el desenvolupament de competències professionals i socials.
 • Professionals de la salut que duent a terme la tasca de formadors.
 • Coordinadors de docència de les entitats de salut i social.

La formació en línia d’UCF té el participant com a eix central del procés formatiu. És a partir d’ell que es desenvolupa l’acció d’aprenentatge.

Per realitzar aquesta formació, el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots els materials didàctics, les activitats i un conjunt d’eines que faciliten la comunicació i l’intercanvi entre els participants i el tutor, així com els instruments formals d’avaluació.

El curs s’imparteix al campus virtual d’Unió Consorci Formació: http://formacio.ucf.cat

1. Programació del procés d’ensenyament-aprenentatge
2. La interacció didàctica
3. Estratègies de l’aprenentatge autònom.
4. Disseny de proves d’avaluació.

 40h.

Aquestes places són 100% subvencionades pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

A continuació trobaràs les properes edicions:

Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb formacio.subvencionada@ucf.cat, per a més informació.

Per a més informació: formacio.subvencionada@ucf.cat