Formació de tutors online 2022-07-07T15:42:23+02:00

Project Description

Formació de Tutors online

El curs pretén incidir en els quatre elements clau de la formació en línia: els materials didàctics, les activitats, els/les companys/es, l’acció tutorial; sense oblidar d’altres com l’avaluació dels aprenentatges, la incorporació de noves metodologies i eines, etc.

A més, es vol fer treballant a partir de la pròpia experiència de tutoria en formació en línia, que es desenvoluparà per tal de veure des de la perspectiva d’alumne aquells elements que siguin millorables, a fi que com a tutors ho tinguem en compte. Els continguts concrets de cada tema s’adaptaran a partir de l’experiència com a tutors dels participants i les seves necessitats.

 • Analitzar els principals problemes i dificultats que un curs en línia pot tenir.
 • Identificar les diverses funcions que ha de desenvolupar un tutor en línia.
 • Conèixer i aplicar la seqüència didàctica bàsica de què es compon una acció formativa en línia.
 • Saber com elaborar activitats didàctiques com a eix del procés formatiu.
 • Desenvolupar i mostrar les actituds necessàries que impliquen la funció tutorial en línia.
 • Identificar les principals situacions d’ensenyament – aprenentatge en les quals la funció tutorial és necessària.
 • Conèixer, adquirir i aplicar estratègies i habilitats per al seguiment i la dinamització del procés formatiu.
 • Definir quines són les pautes, conductes i accions adequades que hem d’impulsar com a tutors per evitar que aquests problemes succeeixin en les nostres accions formatives.
 • Tenir present la seqüència didàctica com a guia per tenir cura de no cometre errors.
 • Conèixer, adquirir i aplicar estratègies per al seguiment i la dinamització d’activitats de debat en línia.

Formadors/es i docents, a més d’altres professionals amb interès en l’acció tutorial.

La formació està orientada a la pràctica docent del formador. La idea és “connectar” de manera efectiva teoria pedagògica i pràctica docent que es combinaran en diverses activitats:

 • Sessions expositives teòriques i pràctiques.
 • Estudi i treball per a casos simulats.
 • Treball en línia en grups petits.
 • Treball individual de disseny i planificació d’una acció formativa.

El curs disposa d’una aula virtual que reforça el procés formatiu i conté material complementari per a cada un dels mòduls i temes treballats (documents, lectures de referència, etc.). A més s’utilitzarà una eina de videoconferències per a trobades síncrones amb tots els participants.

Tota aquesta activitat la supervisa un tècnic pedagògic, que acompanya participants i formadors al llarg de tot el procés formatiu, dona resposta a les necessitats que es puguin plantejar i assegura el correcte desenvolupament del programa segons la planificació formativa realitzada i establerta.

El curs es basa en una metodologia dinàmica d’aprenentatge constructiu que demana la participació activa per part dels alumnes, que partiran de la seva pròpia experiència. Les activitats aniran en cadena i s’hauran de dur a terme segons la planificació indicada.

 • Els continguts que trobareu en els mòduls online són:
 • La formació en línia i la plataforma virtual.
 • Què s’aprèn d’una mala tutoria en un curs en línia?
 • La funció tutorial i la seqüència didàctica.
 • La comunicació amb els participants de la formació en línia. Estratègies per als docents.
 • La tutoria en línia: seguiment i dinamització de l’aprenentatge.
 • L’avaluació dels aprenentatges.
 • Altres eines i recursos 2.0 aplicats a formació.

S’estima que el curs té una durada d’unes 25 hores de dedicació del participant, 5 de les quals es faran en dues sessions de 2,5 h en modalitat telepresència, mitjançant una eina de videoconferència participativa.

La resta del temps els participants el distribuiran entre la consulta de materials interactius, la participació en espais de debat dins de l’aula virtual d’UCF, i les activitats individuals i en grup.

195 €.

Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb rcortes@ucf.cat, per a més informació.

 

Per a més informació:

Romina Cortes, d’Unió Consorci Formació.  rcortes@ucf.cat – 932 594 384