Formadors ocasionals 2021-02-04T10:53:43+02:00

Project Description

Formadors ocasionals

imatge de portada del curs Formadors ocasionals

Es parteix de la necessitat de proporcionar una formació específica per aquells professionals vinculats a la institució que, malgrat que no són formadors habituals dins de l’organització, en un moment determinat han d’impartir una acció formativa.

Objectius

 • Formació per a professionals malgrat que no són formadors habituals en un moment determinat han d’impartir una acció formativa.
 • Proporcionar en poc temps les orientacions i els recursos mínims que els permetin programar una activitat formativa que faciliti un aprenentatge real als alumnes.
 • La temàtica de la xerrada. Definició dels objectius
 • Selecció dels continguts
 • El programa formatiu
 • El mètode
 • El recurs que acompanya l’exposició
 • L’expressió oral
 • Abans de començar l’exposició
 • Revisió i propostes de millora
 • Tancament del curs.

La formació té una durada lectiva de  5 hores.

La formació en línia d’UCF té el participant com a eix central del procés formatiu. És a partir d’ell que es desenvolupa l’acció d’aprenentatge.

Per realitzar aquesta formació, el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots els materials didàctics, les activitats i un conjunt d’eines que faciliten la comunicació i l’intercanvi entre els participants i el tutor, així com els instruments formals d’avaluació.

El curs s’impartirà al campus virtual d’Unió Consorci Formació: http://formacio.ucf.cat

Tots els professionals.

A continuació trobaràs les properes edicions:

*Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb pbove@ucf.cat, per a més informació.

El preu d’aquest curs és de 35€.

Els participants del programa que superin els requisits d’avaluació rebran un certificat d’aprofitament.

Per a més informació:

Paula Bové, d’Unió Consorci Formació.  pbove@ucf.cat – 932 594 387