Formadors ocasionals 2022-07-06T15:33:15+02:00

Project Description

Formadors ocasionals

imatge de portada del curs Formadors ocasionals

Es parteix de la necessitat de proporcionar una formació específica per aquells professionals vinculats a la institució que, malgrat que no són formadors habituals dins de l’organització, en un moment determinat han d’impartir una acció formativa.

 • Formació per a professionals malgrat que no són formadors habituals en un moment determinat han d’impartir una acció formativa.
 • Proporcionar en poc temps les orientacions i els recursos mínims que els permetin programar una activitat formativa que faciliti un aprenentatge real als alumnes.

Tots els professionals.

La formació en línia d’UCF té el participant com a eix central del procés formatiu. És a partir d’ell que es desenvolupa l’acció d’aprenentatge.

Per realitzar aquesta formació, el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots els materials didàctics, les activitats i un conjunt d’eines que faciliten la comunicació i l’intercanvi entre els participants i el tutor, així com els instruments formals d’avaluació.

El curs s’impartirà al campus virtual d’Unió Consorci Formació: http://formacio.ucf.cat

 1. La temàtica de la xerrada. Definició dels objectius
 2. Selecció dels continguts
 3. El programa formatiu
 4. El mètode
 5. El recurs que acompanya l’exposició
 6. L’expressió oral
 7. Abans de començar l’exposició
 8. Revisió i propostes de millora
 9. Tancament del curs.

La formació té una durada lectiva de  5 hores.

Núria Serrat

Doctora en Pedagogia per la Universitat de Barcelona (UB).
Professora i investigadora de la Facultat d’Educació de la UB.

Ha dissenyat, desenvolupat i tutoritzat Màsters, Postgraus i Cursos d’especialització presencials i online, i ha creat materials informàtics en línia (especialitat en Formació de Formadors i Tutors en línia i Metodologies docents participatives en línia).

Ha participat com a investigadora i docent en projectes de cooperació internacional destinats a la millora i la innovació docent.

Assessora institucions públiques i empreses privades en el disseny i desenvolupament de projectes de millora i innovació en l’àmbit de la formació.

35 €.

A continuació trobaràs les properes edicions:

*Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb pbove@ucf.cat, per a més informació.

Per a més informació:

Romina Cortés, d’Unió Consorci Formació.  rcortes@ucf.cat – 932 594 384