Health Facilitate TOOLBOX 2022-06-08T14:07:27+02:00

Project Description

Health Facilitate TOOLBOX

Eines i metodologies creatives i innovadores centrades en persones

Health Facilitate TOOLBOX és un programa de tallers dirigits a professionals de la salut que volen dur a terme dinàmiques creatives i innovadores amb equips, professionals, pacients, famílies i d’altres persones.

L’augment dels reptes que tenim al sector salut evidència la importància i la necessitat de repensar les maneres clàssiques de fer, de trobar solucions als nous problemes complexos i a impulsar innovació que transformi els serveis posant el focus en les persones.

Health Facilitate Toolbox es planteja com una caixa oberta per a compartir noves eines creatives, participatives i innovadores, que puguem utilitzar en sessions amb equips de treball, dinàmiques de grup, sessions formatives, workshops d’innovació, sessions de co-disseny, co-creació, de manera col·laborativa, implicant i comprometent als participants en la dinàmica i els resultats.

Aquesta proposta formativa va dirigida cap a:

 • Directius i responsables, en la dinamització dels seus equips de treball.
 • Tutors i docents, en el disseny d’accions participatives i experiencials.
 • Agents de canvi del sector, que desitgin repensar, idear, prototipar i impulsar noves maneres de fer.
 • Professionals de la salut en general que vulguin integrar noves eines centrades en persones.

Donar a conèixer un conjunt d’eines creatives i innovadores per a aquells professionals de la salut que volen dur a terme dinàmiques creatives i innovadores amb equips, professionals, pacients, famílies i d’altres persones.

Eminentment experiencials, amb dinàmiques I activitats participatives que afavoreixin aprendre fent i jugant, a través d’un model d’aprenentatge basat en reptes que es proposaran en cada taller i que permetran entendre la metodologia pas a pas.

Cada taller-proposta té autonomia pròpia. Per tant no és necessari fer els tallers previs o posteriors per a comprendre’l. Amb tot, però, són tallers i metodologies complementàries. Per tant, participar en el major nombre possible de sessions permetrà conèixer i saber utilitzar diferents eines que es podran adaptar a cada necessitat.

Cada taller té una durada de 6 h, orientades a les dinàmiques i activitats pràctiques associades a cada eina. Tots els tallers seran conduïts per facilitadors acreditats, experts en el domini de les eines i metodologies associades.

Tots els exemples pràctics que s’utilitzaran estan basats en situacions quotidianes dins del conjunt dels processos i activitats de les organitzacions de salut, ja sigui enfocant als propis professionals com també als pacients, famílies, stakeholders i d’altres. Els tallers finalitzaran identificant o elaborant dissenys de propostes d’implantació.

Es proposen diferents trajectòries dirirgides a les persones que desitgin seguir un itinerari concret per assolir els reptes globals establerts amb ell.

Eines per a facilitar processos orientades a la resolució creativa de problemes i  a la pressa de decisions

 • Manual Thinking
 • Design Thinking
 • ACPS Resolució creativa de problemes complexos
 • Mètode LOMBARD

Els processos col·laboratius són una realitat en la diversitat dels equips. Les organitzacions que aprenen son conscients de la necessitat de fer partícips als diferents agents implicats i estan incorporant eines de co-creació, d’innovació disruptiva com un pilar bàsic del seu dia a dia.

Eines per a facilitar l’autoconeixement, les converses, i el feedback eficaç

 • Discovery Insights
 • Feedback i debriefing amb D4
 • Storytelling i Gamestorming
 • Management Colors

Dediquem moltes hores al dia a relacionar-nos. Disposar d’eines de suport i de reflexió que potenciïn el autoconeixement i les habilitats relacionals faciliten la comunicació, la motivació, el compromís dels nostres equips en el seu  desenvolupament professional.

Eines per a dinamitzar equips i activitats orientades per a la millora dels fluxes, processos i organització

 • Agile, Scrum, Kanban
 • Canvas

Utilitzar eines amb filosofia Agile suposa una forma diferent de treballar i organitzar-se, amb l’objectiu d’adaptar-se a entorns complexes que necessiten innovació i que canvien constantment.

Eines per a facilitar processos orientades al disseny i construcció d’experiències centrades en les persones (pacients, personals …) i organitzatives (visió, missió,…).

 • Playmobil Pro
 • LEGO® SERIOUS PLAY®
 • Mapes de l’experiència (Journey Map)
 • Mapes d’empatia

El context actual de les organitzacions està canviant. Quan volem ser innovadors, necessitem posar als nostres usuaris en el centre del desenvolupament de nous serveis i productes. Disposar d’eines que permetin dissenyar sessions i dinàmiques de treball singulars i per pensar ‘fora de la caixa’, ens ho poden facilitar.

A continuació mostrem les sessions ordenades per les diferents eines (no cronològicament).

Eines per a facilitar processos orientades a la resolució creativa de problemes i a la pressa de decisions:

Manual Thinking Posposada
Design Thinking Posposada
ACPS Resolució creativa de problemes complexos Posposada
Mètode LOMBARD Posposada

Eines per a facilitar l’autoconeixement, les converses i el feedback eficaç:

Discovery Insights Posposada
Feedback i debriefing amb D4 Posposada
Storytelling i Gamestorming Posposada
Management Colors Posposada

Eines per a dinamitzar equips i activitats orientades per a la millora dels fluxes, processos i organització:

Canvas Posposada
Agile, Scrum, Kanban Posposada

Eines per a facilitar processos orientades al disseny i construcció d’experiències centrades en les persones i organitzatives:

Playmobil Pro Posposada
LEGO® SERIOUS PLAY® Posposada
Mapes de l’experiència (Journey Map) Posposada
Mapes d’empatia Posposada

S’ofereixen diferents possibilitats d’inscripció en aquest programa formatiu:

Inscripció individual a les sessions

 • Sessió:  175€
 • Tot el programa (14 sessions): 2.310€

Paquets d’inscripcions

Les organitzacions que adquireixin un pack tenen dret a inscriure el professional que considerin a cada seminari,de manera que el conjunt del pack pugui ser realitzat per una o diverses persones, a criteri de cada entitat. En el moment de fer la inscripció al pack s’hauran d’identificar els tallers en què es vol participar.

 • Pack de 20 inscripcions         3.200€
 • Pack de 10 inscripcions          1.650€
 • Pack de 5 inscripcions               850€

Les devolucions d’inscripcions a les diferents sessions d’aquest programa es faran per cancel·lacions amb una antelació mínima d’una setmana.

Descarrega i complimenta el document d’inscripció

Un cop complimentat, fes arribar el document mitjançant el correu electrònic a: Lorena Moralo (lmoralo@ucf.cat)

Algunes de les eines i metodologies que s’utilitzaran disposen de certificacions pròpies per aquelles persones que tinguin més interès al respecte. Amb tot, des d’UCF s’impulsa una acreditació específica: Certified Health Facilitator.

El curs s’impartirà a les instal·lacions d’Unió Consorci Formació. Parc Sanitari Pere Virgili.  Esteve Terradas, 30. Edifici Tramuntana, baixos. 08023  Barcelona.

Per a inscripcions:  Lorena Moralo lmoralo@ucf.cat – 932 594 382