/, L3. Les persones i el treball col·laboratiu/Impacte emocional de la COVID-19 sobre els professionals assistencials. Bones pràctiques per la millora de la resiliència de persones i equips
Impacte emocional de la COVID-19 sobre els professionals assistencials. Bones pràctiques per la millora de la resiliència de persones i equips 2022-01-27T13:28:53+02:00

Project Description

Impacte emocional de la COVID-19 sobre els professionals assistencials. 

Bones pràctiques per la millora de la resiliència de persones i equips.

Després de l’experiència viscuda és necessari formar els diferents estaments de les organitzacions i dels equips sanitaris per reconèixer l’impacte que la COVID-19 ha portat a la població en general i específicament en els anomenats “treballadors de primera línia” i els successius, que “van donar-ho tot” per fer front a la crisi.

És important doncs que revisem quines implicacions emocionals va comportar, com afrontar-les i com introduir pràctiques que afavoreixen la recuperació de les persones i dels equips davant d’incidents semblants. En síntesi, com introduir pràctiques que millorin la resiliència de les persones.

L’objectiu general és introduir als i les participants en la potenciació de recursos de resiliència pre i post-crisi.

Objectius específics:

 • Conèixer l’impacte emocional que la COVID-19, va generar sobre el pacient, les famílies i els/les professionals.
 • Adquirir competències i habilitats per actuar de forma adequada en cas d’incidents crítics, com el de la COVID-19.
 • Conèixer i dissenyar bones pràctiques relacionades amb la seguretat dels equips assistencials, adaptades als entorns específics de treball, per afavorir la reducció de l’impacte emocional i promoure la resiliència individual i col·lectiva

Tots els/les professionals.

La formació a través de videoconferència contemplarà :

 • Una primera part expositiva més teòrica per part de la docent experta.
 • La presentació de vídeos il·lustratius que donaran peu a un anàlisi posterior en forma de debat.
 • Activitats participatives amb els alumnes on se’ls demanarà aportar casos reals a partir dels quals es facilitarà l’adquisició de competència per millorar la pràctica.
 • El disseny individual o de forma col·laborativa de guies d’actuació.
 1. Crisis sanitàries i l’impacte sobre les diverses poblacions. Conceptes claus, estudis i evidències a partir de l’experiència COVID-19 publicats sobre el personal sanitari.
 2. Eines per l’dentificació dels afectats directes i indirectes.
 3. Bones pràctiques d’actuació institucional davant de Crisis sanitàries que afavoreixen reduir l’impacte emocional i promoure la resiliència individual i col·lectiva.
 4. Activitat de disseny individual i/o grupal, sobre creació de guies d’actuació davant de crisis sanitàries, en els nivells de prevenció primària, secundària i terciària de l’impacte emocional, focalitzats sobre la Resiliència.
 • 6 hores – formació per videoconferència.
 • Dividides en 3 sessions de 2 hores cadascuna.
 • Entre sessions, els participants hauran de fer i enviar al docent, activitats pautades i per escrit.

Dra. Sara Guila Fidel Kinori

Especialista en Psicologia Clínica, Adjunta del Servei de Psiquiatria, Programa d’ Estrés Traumàtic de l’ Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona.

Doctora en Psicologia (UAB). Màster en Psiquiatria y Psicologia Mèdica (UAB), Diplomatura en Asistencia a Víctimas de Violencia y de Catástrofes (UCM). Referent en l’atenció psicosocial en incidents amb múltiples afectats de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. Membre de la Subcomissió de Segones Víctimes de l’HUVH.

A consultar.

Per a més informació:

Romina Cortés, d’Unió Consorci Formació.  rcortes@ucf.cat – 932 594 384