//Infermeria i la interpretació de l’ECG
Infermeria i la interpretació de l’ECG 2021-02-28T22:53:42+02:00

Project Description

Infermeria i la interpretació de l’ECG

El projecte “Models d’atenció de diferents patologies i reordenació de serveis” del Pla de Salut, contempla l’especialització com a recurs per tal de millorar en el servei ofert pels professionals. Aquest és un curs destinat a un col·lectiu professional molt nombrós que requereix de formació continua per estar al dia de les noves tècniques i desenvolupar noves habilitats i coneixements.

  • Objectiu general:

– Ser capaç d’interpretar, a escala bàsica, els electrocardiogrames en infermeria.

  • Objectius específics:

– Localitzar les diferents àrees cardíaques.
– Diferenciar les funcions de les diverses àrees cardíaques.
– Reconèixer un ECG normal.
– Identificar les principals alteracions com a resultat de l’anàlisi de ECG.

Personal d’infermeria i Auxiliars d’infermeria.

La formació en línia d’UCF té el participant com a eix central del procés formatiu. És a partir d’ell que es desenvolupa l’acció d’aprenentatge.

Per a realitzar aquesta formació, el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots els materials didàctics, les activitats i un conjunt d’eines que faciliten la comunicació, el treball col·laboratiu i l’intercanvi entre els participants i el tutor, així com els instruments formals d’avaluació.

A banda dels continguts formatius, l’aula incorpora tot un seguit d’activitats –casos pràctics, lectures, debats, etc.– amb què complementar i posar en pràctica els coneixements adquirits.

El curs s’imparteix al campus virtual d’Unió Consorci Formació: http://formacio.ucf.cat

1. Electrocardiograma.
1.1. Definició.
1.2. Conceptes, despolarització i repolarització auricular i ventricular.

2. Anatomia i fisiologia del cor.
2.1. Localització i funcions de les diferents àrees cardíaques.

3. ECG normal.
3.1. Concepte.
3.2. Ones de l’ECG.
3.3. Classificació derivacions clíniques. 3.4. Eix elèctric.

4. ECG alterat.
4.1. Arítmies sinusals, auriculars, aurícula – ventriculars, ventriculars, especials. 4.2. Creixements auriculars, hipertròfies ventriculars, artèries coronàries.

16 hores.

Curs 100% subvencionat pel Contracte Programa Sectorial.

A continuació trobaràs les properes edicions:

Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb mnadal@ucf.cat, per a més informació.

Per a més informació:

Maria Nadal, d’Unió Consorci Formació.  mnadal@ucf.cat – 93 259 43 85