//Innovació en processos assistencials amb orientació a resultats. (Edició Atenció Primària)
Innovació en processos assistencials amb orientació a resultats. (Edició Atenció Primària) 2022-04-13T18:24:49+02:00

Project Description

Innovació en processos assistencials amb orientació a resultats. (Edició Atenció Primària)

El programa formatiu Innovació en Processos Assistencials amb orientació a resultats per l’atenció primària és una formació dissenyada per introduir-nos en la ciència de la innovació de processos. El propòsit és millorar el sistema a través de la redefinició i la millora dels processos assistencials posant com a referència el Triple AIM:
• Millorar el resultat clínic.
• Millorar l’experiència del pacient i del professional.
• Fer-ho de manera sostenible.

Amb aquesta formació pràctica experimentarem com podem aplicar les metodologies i filosofies de gestió més innovadores i modernes per la millora continua utilitzant Lean HealthcareDesign Thinking i Value Based Healthcare, per posar focus en el valor, el flux, la seguretat i l’experiència del pacient, amb rigor però d’una manera fàcil i propera per als i les professionals assistencials.

Els processos es milloren allà on passen les coses i fer-ho online ens ha plantejat un repte molt important. Per això farem servir una metodologia d’aprenentatge basada en un simulador de processos, inspirat en els jocs d’estratègia, dissenyat específicament per aquesta formació.

En aquest programa aplicarem les millors eines i pràctiques amb metodologies integradores, senzilles, pròximes i que produeixin resultats directes sobre l’adequació de la demanda aguda i crònica, aplicant els principis de la desburocratització, la maximització de competències de la programació per motius i l’estandardització del seguiment de les patologies cròniques.

Farem un projecte operatiu, de manera pràctica, per canviar la manera d’organitzar-nos, innovant en els processos assistencials i on els professionals treballin en equip, de manera coordinada, multidisciplinària i posant el pacient al centre. Ens posarem en la pell de cada rol professional involucrat en els equips d’atenció primària.

Objectiu general: 

 • Tenir un primer contacte amb les noves metodologies de la gestió d’operacions i millora continua aplicades a la salut (processos, lean, value-based healthcare) en l’àmbit de l’atenció primària, per tal d’impulsar una transformació de la seva organització centrada en el pacient, millorants resultats clínics, de seguretat, qualitat i eficiència.
 • Conèixer les eines i pràctiques orientades a la desburocratització, la maximització de competències, la programació per motius, l’estandarització dels seguiments i l’adequació de la demanda aguda i crònica.

Objectius específics: 

 • Conèixer d’una manera, integrada, senzilla i orientada a resultats, l’aplicació bàsica de les metodologies d’innovació en processos assistencials.
 • Conèixer el concepte de valor i no valor.
 • Fer de manera pràctica, i amb uns simuladors de processos, projectes de desburocratització, maximització de competències, programació per motius i d’adequació de la demanda.

G.I.S., personal administratiu, personal d’infermeria, metges/ses, personal de treball social i tècnics auxiliars de cures i qualsevol professional de l’àmbit de la salut que necessiti conèixer les metodologies i les eines modernes de millora de processos per tal d’impulsar una transformació en l’àmbit de l’atenció primària.

Utilitzarem un simulador gamificat de processos en ambientat en una A.B.S. (àrea bàsica d’atenció primària) :

Ens situarem, en les diferents simulacions, en diferents rols professionals del nostre equip d’atenció primària. Haurem de gestionar les agendes, la demanda, els recursos, i entendre els problemes des de diferents punts de vista. Amb aquest ecosistema transitarem pels continguts, d’una manera completament pràctica, utilitzant la simulació per adquirir el coneixement a través de la transformació de l’experiència concreta i les reflexions posteriors. El fet d’assumir diferents rols, també, ens donarà la capacitat de practicar el pensament crític i l’empatia.

Ens posarem al lloc dels diferents professionals de l’equip i després de la directora, prenent decisions per millorar els resultats de seguretat, clínics i adequació, d’experiència i sostenibilitat, amb un simulador de processos dissenyat específicament per aquesta formació aplicant les eines de millora de processos.  En tot moment treballarem amb el quadre de comandament i els diferents indicadors del procés per conduir la millora.

Mòdul 1. Introducció a la innovació en processos assistencials.

 • Introducció a la Innovació en processos assistencials.
 • Introducció al Lean healthcare, Value-based Healthcare i el design thinking.

Mòdul 2. L’abordatge fragmentat.

 • Introducció al cas Atenció Primària.
 • L’abordatge fragmentat.

Mòdul 3. Mètode científic i PDCA. Anàlisi i mapatge de processos assistencials. .

 • Valor, no valor.
 • Estudi de la demanda i aplicació en l’àmbit de l’atenció primària (aguda i crònica).
 • Resolució de problemes. Mètode científic i PDCA. A3 thinking.
 • Mapa de Flux de Valor. Mapatge de processos assistencials.
 • Observació de processos i “Spaguetti Chart”
 • Temps en processos. Ritme. Flux i seguretat.

Mòdul 4. Implementació de millores i resultats en processos assistencials. .

 • Estandardització i optimització d’agendes.
 • Estandardització del seguiment del pacient crònic.
 • Eliminació de burocràcia i adequació de la demanda aguda i crònica.
 • Diagrama de balanceig i maximització de competències.
 • Treball en equips integrats en atenció primària.
 • Pla d’accions i implementació de millores.
 • El programa té una durada de 35 hores lectives online.

A continuació trobaràs les properes edicions:

Toni Campos

Enginyer Industrial i MBA, Lean Practitioner, Lean Professional, expert en infraestructures sanitàries, operacions i processos assistencials. Director d’infraestructures a l’ICS-IAS Girona (2003-2012). Director d’operacions i Lean ICS-IAS Girona (2012-2015). Director de desplegament estratègic de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (2015-2019). Consultor en Lean i processos assistencials. Emprenedor en l’àmbit de les tecnologies aplicades a la millora dels processos assistencials. Cofundador i CEO d’Enaltis. Coautor del llibre “Esencial. Transformando la gestión de las organizaciones sanitarias”.

Miquel Llover

Enginyer Informàtic, Data Analyst, Software Engineer, expert en gestió Àgil. Responsable de la Unitat d’Informàtica de l’Àmbit d’Atenció Primària ICS Girona (2004-2006). Subdirector de Sistemes i Comunicacions a la Gerència Territorial de l’ICS a Girona (2007-2016). Tècnic de Sistemes d’Informació donant suport al desplegament estratègic de l’HUVH (2018-2019). Professor associat de la UdG i tutor de la UNED (1998-2011). Professor d’Informàtica Mèdica a l’Smart Healthcare Master de la UdG (2017). Professor de Sistemes d’informació en l’àmbit sanitari en el Grau d’Enginyeria Biomèdica de la UdG (2021). Consultor en anàlisi, simulació, visualització de dades i modelat i automatització de processos mitjançant tecnologies Business Process Management (BPM), process mining i simulació de processos a Enaltis.

Gustau Zariquiey

Enginyer Tècnic de Telecomunicacions i Infermer. Expert en millora de processos assistencials i Seguretat de Pacient. Infermer assistencial en unitats de crítics (també durant la pandèmia COVID-19). Mestratges: Postgrau en Cures d’Infermeria al Pacient Crític (UdG, 2016), Postgrau en Atenció Integral al Pacient Traumàtic greu (UAB, 2017), Màster en Emergències Extrahospitalàries (FUB, 2018), Prostgrau Lean Practitioner (UPC, 2019) i Màster en Direcció d’Operacions i Qualitat (UNIR, 2020). Autor principal de dos articles científics a la revista Enfermería Intensiva i coautor de diverses publicacions.

PER A MÉS INFORMACIÓ: formacio.subvencionada@ucf.cat