//Learnability i aprenentatge continuat com a professional de salut
Learnability i aprenentatge continuat com a professional de salut 2021-09-07T13:05:05+02:00

Project Description

Learnability i aprenentatge continuat com a professional de salut

Tot procés d’aprenentatge ha de comptar amb una gran dosi de reflexió, reflexionar sobre el propi aprenentatge, com i què he après al llarg de la vida. A partir d’aquest moment, identificar les necessitats d’aprenentatge, les fonts i les eines per desenvolupar un entorn personal d’aprenentatge (PLE) autònom i estructurat.

Píndola formativa orientada a potenciar la capacitat d’aprendre a aprendre, a aprendre de les pròpies experiències i a generar un hàbit diari d’aprenentatge.

 • Potenciar la capacitat d’aprendre a aprendre.
 • Desbloquejar el potencial de desenvolupament i creixement personal.
 • Impulsar l’autonomia en l’aprenentatge.
 • Incorporar eines i recursos existents per a la gestió del meu aprenentatge.

Tots els professionals.

La metodologia està basada en Design Thinking i treballarem de manera activa. Les persones participants passaran per les següents fases:

 • Reflexió i identificació del repte o problemàtica que l’ocupa.
 • Inspiració, noves idees.
 • Disseny d’un prototip.
 • Experimentació.
 • Feedback i millora contínua.
 1. Reskilling i Upskilling competencial.
 2. El rol de les persones en la responsabilitat del seu aprenentatge.
 3. Mentalitat de creixement: automotivació, capacitat, i actitud.
 4. Estil d’aprenentatge personal.
 5. Learnability i aprendre a aprendre.
 6. Pràctica deliberada i aprendre de l’experiència.
 7. Nou mindset: mentalitat lean i eines agile en la gestió del meu aprenentatge.
 8. Pla d’acció personal: el meu itinerari d’aprenentatge (Learning Canvas).
 9. PLE: el meu Entorn Personal d’Aprenentatge.
 10. El meu Hàbit d’aprenentatge diari.
 11. Eines i recursos digitals associats.

El programa té una durada total de 6 hores:

 • 3 hores d’autoformació online
 • 1 sessió de telepresència de 3 hores.

Jose Luis Alonso, docent, investigador i responsable de l’equip d’investigació en estratègies d’aprenentatge de la Facultat d’Empresarials de Mondragón Unibertisatea i 

Òscar Dalmau, Gerent d’Unió Consorci Formació. Responsable acadèmic del programa FADI – Formació, Aprenentatge, Desenvolupament i Innovació (Títol Expert Universitari UVic-UCC).

85 €.

Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb rllort@ucf.cat per a més informació.