L’ètica professional 2021-02-04T13:53:46+02:00

Project Description

L’ètica professional

portfolio etica professional

Una de les principals qualitats dels professionals sanitaris ha de ser el seu compromís envers els ciutadans. Per poder establir-ho cal seguir una sèrie de principis ètics i deontològics, així com uns valors i comportaments que sustentin la confiança de la població en els professionals.

Al llarg d’aquesta píndola es tractaran els principals aspectes ètics de la pràctica professional en l’àmbit de la salut i aquells punts concrets on es generen més dilemes bioètics.

Objectius generals

 • Conèixer quins són els pilars bàsics de l’ètica professional.
 • Conèixer el paper de la responsabilitat ètica en les cures.
 • Conèixer els nous reptes que es plantegen a l’assistència sanitària actual.

Objectius específics

 • Conèixer els principis fonamentals del professionalisme.
 • Conèixer les habilitats bàsiques necessàries per ser un bon professional sanitari.
 • Conèixer les virtuts fonamentals per tenir cura de les persones.
 • Conèixer alguns dels dilemes ètics que actualment tenen plantejades les professions sanitàries.

Infermeria, auxiliars d’infermeria i facultatius.

La formació en línia d’UCF té el participant com a eix central del procés formatiu. És a partir d’ell que es desenvolupa l’acció d’aprenentatge.

Per a realitzar aquesta formació, el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots els materials didàctics, les activitats i un conjunt d’eines que faciliten la comunicació, el treball col·laboratiu i l’intercanvi entre els participants i el tutor, així com els instruments formals d’avaluació.

A banda dels continguts formatius, l’aula incorpora tot un seguit d’activitats amb què complementar i posar en pràctica els coneixements adquirits.

El curs s’imparteix al campus virtual d’Unió Consorci Formació: http://formacio.ucf.cat

 • Els valors i l’ètica professional.
 • Bioètica. Questions i dilemes.
  • L’envelliment poblacional.
  • L’explosió de la tecnologia.
  • L’apoderament progressiu dels pacients.
  • L’exposició a les forces canviants del mercat.
  • Problemes a la prestació dels serveis sanitaris.
  • Les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
  • La globalització i la interculturalitat.

2 hores.

Aquest curs té un preu de 15 €.

A continuació trobaràs les properes edicions:

Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb pbove@ucf.cat, per a més informació.

Per a més informació:

Paula Bové, d’Unió Consorci Formació.  pbove@ucf.cat – 932 594 387