//Update Directiu 2021: Liderar en processos de canvi
Update Directiu 2021: Liderar en processos de canvi 2021-09-29T09:41:19+02:00

Project Description

Liderar en processos de canvi

Microtrajectòria de l’Update directiu 2021

19 i 21 d’0ctubre, 2 i 4 de novembre de 2021, de 14:30 h a 17:30 h.

La direcció d’equips de treball no es pot assolir només per mitjà del domini de certes tècniques, sinó que ha de partir del coneixement més profund sobre quines són les bases de les relacions interpersonals en el treball. I exigeix al comandament, un grau de maduresa que li permeti acceptar i potenciar les característiques diferencials de les persones que estiguin en el seu equip, a partir de la concreció del propi projecte directiu.

D’altra banda, la naturalesa del concepte de treball ha canviat i canviarà encara més. Entendre el treball com una activitat que té uns horaris fixes i una relació contractual estable, exclusiva i perdurable serà, cada cop més, una excepcionalitat.

A més, aquest rol directiu es mostra alterat en la pròpia naturalesa de les organitzacions sanitàries i en les seves formes d’estructura organitzativa. Com afecta aquesta circumstància en la direcció de l’equip? Com s’han de matisar el model i l’estil directiu?.

Aquest mòdul aprofundirà en quin ha de ser el rol dels directius i comandaments i oferirà eines i tècniques concretes que els hi permeti desenvolupar els seus equips.

 • Potenciar el lideratge dels comandaments, fent especial èmfasi en l’elaboració de missions i de criteris d’èxit com a base dels models de direcció.
 • Conèixer els rols que es desenvolupen en els equips de treball, les dinàmiques que s’hi estableixen i el paper de líder.
 • Millorar la capacitat per a enfrontar-se a les situacions de conflicte a partir d’enriquir els sistemes d’anàlisi de les situacions i de comunicació emprats.
 • Analitzar els impactes que les transformacions global poden tenir en l’acció directiva dels participants.

Comandaments, responsables i professionals amb funcions directives.

 • Cada microtrajectòria s’organitza en 4 webinars col·laboratius a partir d’un repte.
 • Al voltant d’elles hi han altres recursos, eines i continguts formatius online complementaris.

1: Dimensions del lideratge

L’anàlisi de l’evolució de diferents tendències socials, econòmiques, tecnològiques i geopolítiques ens permet entreveure quins seran els escenaris en els que s’hauran de dirigir les organitzacions a la propera dècada i, en conseqüència, quines seran les competències que hauran de desenvolupar els comandaments i directius del sector de salut i social.

Aquestes tendències afectaran profundament al concepte de treball i a les relacions interpersonals que es donen a les organitzacions. La sessió permetrà aprofundir en quines són les claus que ajuden a enfortir l’acció directiva en aquesta època de transformació.

Objectius:

 • Reflexionar sobre el rol directiu i de comandament i quines són les dimensions clau del lideratge.
 • Aprofundir en quines seran les competències clau dels directius exitosos de la propera dècada.
 • Analitzar quins entorns poden ser més possibles en un futur proper i com afectaran a la direcció de les organitzacions.

Continguts:

1.-  Nova visió del rol directiu.

 • El rol de cap en la direcció de persones.
 • Direcció per significats.

2.- Competències directives necessàries al sector sanitari

 • Anàlisi amb metodologia Management Colors®
 • Competències clau dels directius i de lideratge de l’hospital del futur: Una mirada internacional

3.- El món de la propera dècada.

 • Drivers de canvi.
 • El món del treball.
 • Tendències confirmades.
 • Tendències no confirmades.

2: Liderar equips en processos de canvi.

En aquesta sessió s’analitzaran tres elements clau pel desenvolupament dels equips i per generar compromís de les persones en els processos de transformació: la presa de decisions, la personalització de l’estil de direcció i els factors que poden afectar a la voluntat dels membres de l’equip.

Objectius:

 • Comprendre com les organitzacions s’estructuren a partir de la cadena de comandament i de la naturalesa de les seves decisions.
 • Conèixer com ajustar el propi estil de lideratge per potenciar els professionals del propi equip.
 • Identificar quines són les variables que afecten directament a la voluntat de les persones en el treball.

Continguts:

1.- Integració organitzativa

 • Qui i com es prenen les decisions a les organitzacions.
 • Com s’integra la cadena de comandament.
 • Els processos i els indicadors com elements de transformació.

2.- La gestió de les diferències.

 • Dirigir per diferències.
 • Promoure l’autonomia professional.
 • El reconeixement basat en les diferències.

3.- Es pot gestionar la voluntat de les persones en el treball?

 • El cap com a element desmotivador.
 • La satisfacció laboral.
 • La mesura de l’èxit i el seu impacte.

3: Gestió de conflictes en els equips.

Les situacions de conflicte són inevitables en totes les organitzacions i en qualsevol de les seves àrees funcionals. L’habilitat per a saber-les gestionar adequadament pot fer que el seu resultat sigui una crisi o una oportunitat per al seu posterior desenvolupament.

Gestionar conflictes implica saber analitzar correctament quines són les situacions problemàtiques, saber identificar clarament el que es vol aconseguir, saber entendre la posició dels altres i saber realitzar els intercanvis necessaris per a poder assolir els acords que permetin salvar les situacions de tensió.

Objectius:

 • Revisar les formes que s’utilitzen habitualment per gestionar conflictes i negociar en el context del propi lloc de treball.
 • Enfortir les habilitats de gestionar els conflictes en el propi equip.

Continguts:

1.- Les claus de la negociació positiva

 • La negociació com a base de la resolució de conflictes
 • Estructures de poder a la propera dècada.
 • La gestió dels intercanvis

2.- Elements organitzacionals que afavoreixen els conflictes.

 • Insatisfacció laboral.
 • Contradiccions organitzatives
 • Inequitat.

4: Plans d’acció directiva.

La pròpia complexitat i singularitat de les posicions directives i de comandament fa que no sempre sigui senzill traspassar els continguts teòrics i les eines del curs a la pràctica professional. És per això que la darrera sessió del programa es centrarà en identificar quines són les claus dels processos de canvi, en presentar una metodologia que ajudi a implementar els canvis en els propis equips i a analitzar els casos concrets dels/les participants.

Objectius:

 • Conèixer els elements claus dels processos de canvi.
 • Presentar una metodologia que ajuda a concretar els processos de canvi en les unitats dels participants.
 • Analitzar casos concrets dels participants per facilitar la posada en pràctica dels continguts del mòdul.

Continguts:

1.- Dirigir processos de canvi.

 • Definició de futurs.
 • Indagació apreciativa.
 • 5 elements clau del canvi.

2.- Plans d’acció directiva

 • Justificació de les accions de canvi.
 • Establiment d’objectius
 • Definició d’objectius.
 •  Avaluació d’impacte i processos

3.- Anàlisi dels casos presentats pels participants.

Carles Mendieta.

Psicòleg. Consultor en desenvolupament directiu. Soci de Singular Net Consulting, SL i de ShareBarcelona, SL. Director del Postgrau en Habilitats Directives a IL3/UB. Coautor de la metodologia Management Colors. Membre de la Comissió Consultiva de la Fundació Factor Humà.

185 euros.

Aquesta microtrajectòria es durà a terme el 19 i 21 d’octubre, 2 i 4 de novembre de 2021, els dilluns i dimecres de 14:30 h a 17:30 h.