//Update Directiu 2021: Lideratge per la innovació en processos assistencials
Update Directiu 2021: Lideratge per la innovació en processos assistencials 2021-03-30T09:32:50+02:00

Project Description

Lideratge per la innovació en processos assistencials

Microtrajectòria de l’Update directiu 2021

7, 9, 14 i 16 de juny de 2021, de 14:30 h a 17:30 h.

Segons les paraules del guru del management Peter Drucker, les organitzacions sanitàries son les organitzacions humanes més complexes que existeixen. Als darrers anys, les forces de la demanda i l’oferta estan introduint noves tensions al nostre sector incrementant de manera molt important la complexitat de la gestió de les organitzacions sanitàries i hospitals. Això, genera atenció fragmentada, carència de comunicació entre serveis i col·lectius i una gran quantitat d’activitats que no aporten valor al pacients I provoquen problemes de seguretat pels pacients amb despeses inassolibles pel sistema i amb un desgast evident pels professionals i pacients.

Des de fa un temps, s’estan consolidant noves metodologies i filosofies de gestió en les organitzacions més punteres, portant-les a nivells d’excel·lència i resultats mai vistos. Es tracta, per exemple, del lean healthcare principalment, del design thinking i del value-based healthcare entre d’altres. Totes es centren i pivoten, amb diferents enfocaments, sobre el concepte de valor. Aplicarem les millors eines i pràctiques amb metodologies integradores, senzilles, pràctiques, pròximes als professionals i que produeixin resultats directes sobre el que el pacient i els professionals perceben. Necessitem canviar la manera d’organitzar-nos, innovant en els processos assistencials i on els professionals treballin en equip, de manera coordinada, multidisciplinària i posant al pacient al centre.

Ens posarem al lloc de la Júlia, una líder, una coordinadora d’un gabinet diagnòstic que ha de millorar el procés treballant amb el seu equip, prenent decisions per millorar els resultats de seguretat, clínics, d’experiència i sostenibilitat, amb un simulador de processos dissenyat específicament per aquesta formació.

 • Tenir un primer contacte amb les noves metodologies de la gestió d’operacions i millora continua aplicades a la salut (processos, lean, value-based healthcare) per tal d’impulsar una transformació de la seva organització centrada en el pacient, produint resultats clínics, de seguretat, qualitat i eficiència.
 • Conèixer una manera, integrada, senzilla i orientada a resultats, d’aplicar aquestes metodologies.

Responsables, líders, directius/ves. Qualsevol persona amb responsabilitat en la gestió i desenvolupament d’equips

 • Cada microtrajectòria s’organitza en 4 webinars col·laboratius a partir d’un repte.
 • Al voltant d’elles hi han altres recursos, eines i continguts formatius online complementaris.

Webinar 1: Simulació d’un procés assistencial: Diagnòstic i situació actual.

En aquest mòdul farem un anàlisi de le noves metodologies (Lean healthcare, design thinking, value-based healthcare) i els seus fonaments. Analitzarem el potencial de la innovació en processos assistencials com a gran oportunitat de millorar les organitzacions de Salut.

En aquest mòdul ens endinsarem en el procés del gabinet EPG i en les dimensions del Triple AIM i poc a poc, treballarem dur per millorar el procés. Treballarem les contractacions, reforçarem la plantilla, analitzarem la demanda i gestionarem l’agenda. Analitzarem les dades del Quadre de comandament, analitzant amb el simulador l’impacte de cada una de les nostres decisions. Aviat apareixerà la fragmentació, les esperes i la insatisfacció del pacient i els professionals, i també els problemes de seguretat que posen en perill la integritat dels nostres pacients. La situació es complicarà.

Objectius:

 • Introducció a les metodologies d’innovació en processos assistencials i el seu potencial.
 • Experimentar i “viure” un procés i els seus problemes operatius.

Continguts:

 • Introducció a la Innovació en processos assistencials.
 • L’abordatge fragmentat i el Triple Aim.
 • Treball amb la plataforma de simulació IPA.

Webinar 2 i Webinar 3: Mètode científic aplicat a la millora: PDCA, mapeig de processos. Diagnòstic.

Tenim bones notícies, som experts en allò bàsic que necessitem per la innovació en processos assistencials : el mètode científic que és el que fem servir per la nostra feina clínica i assistencial. Analitzarem el cicle PDCA amb visió clínica.

Aprendrem, des de la pràctica, a dibuixar processos. Dibuixarem i diagnosticarem que li passa al nostre procés. Treballarem amb el nostre equip en sessions de mapatge del nostre procés, un procés diferent per cada un de nosaltres, doncs dependrà de les nostres decisions.

Aprendrem a observar processos i a fer “spaguetti charts” i ho practicarem amb el simulador i el nostre procés.  Analitzarem els conceptes de valor, no valor i farem un estudi de la demanda i els temps de cicle per introduir un concepte cabdal : el flux.

Objectius:

 • Aplicar el mètode científic i el cicle PDCA a la innovació de processos assistencials.
 • Aprendre a dibuixar processos i a observar-los.
 • Aprendre a identificar el valor i el no valor.
 • Conèixer els conceptes de temps associats a processos. Flux.

Continguts:

 • Resolució de problemes. Mètode científic i PDCA. A3 thinking.
 • Mapa de Flux de Valor. “Spaguetti Chart”
 • Valor i Ritme.
 • Temps en processos. Flux i seguretat.

Webinar 4: Resolució del cas. Implementació de millores i resultats en processos. 

Ha arribat el moment d’aplicar els nostres coneixements i tot el diagnòstic fet i resoldre el cas. Introduirem el concepte d’estandardització. Elaborarem un diagrama de balanceig. Aplicarem el pla d’accions dissenyat, implementarem els nous estàndards pactats amb els nostres companys i seguirem la millora continua amb el mètode científic i el pensament A3.

Al final de la sessió analitzarem casos d’aplicació d’aquest tipus de projectes i “l’estat de l’art” de la qüestió. Intentarem respondre a la pregunta : Com podem començar a aplicar-ho a les nostres institucions?

Objectius:

 • Potenciar el treball en equip i la confiança per portar a terme les millores que produeixin canvis reals en la manera de treballar. Com podem involucrar als professionals en la millora dels processos assistencials?
 • Fer un pla de millora i implementar-lo a la plataforma.
 • Analitzar casos d’èxit (de l’entorn, nacionals i internacionals) dels darrers anys i els seus resultats amb l’aplicació de diferents enfocaments. Trobar allò que és essencial per obtenir resultats clínics, de seguretat, de flux i de millora de la pràctica clínica.

Continguts:

 • Estandardització.
 • Diagrama de balanceig.
 • Pla d’accions i implementació de millores.
 • Mètode científic i pensament A3.
 • Anàlisi de casos i discussió

Toni Campos

Enginyer Industrial i MBA, Lean Practitioner, Lean Professional, expert en infraestructures sanitàries, operacions i processos assistencials. Director d’infraestructures a l’ICS-IAS Girona (2003-2012). Director d’operacions i Lean ICS-IAS Girona (2012-2015). Director de desplegament estratègic de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (2015-2019). Consultor en Lean i processos assistencials. Emprenedor en l’àmbit de les tecnologies aplicades a la millora dels processos assistencials. Consultor en innovació en processos assistencials a Enaltis. Coautor del llibre “Esencial. Transformando la gestión de las organizaciones sanitarias”. Responsable Lean Construction en el projecte de cinc edificis sanitaris polivalents del CatSalut.

185 euros.

Aquesta microtrajectòria es durà a terme el 7, 9, 14 i 16 de juny de 2021, els dilluns i dimecres de 14:30 h a 17:30 h.