//Update Directiu 2021: Lideratge innovador
Update Directiu 2021: Lideratge innovador 2021-09-02T10:08:17+02:00

Project Description

Lideratge innovador

Microtrajectòria de l’Update directiu 2021

27 i 29 de setembre i el 4 i 6 d’octubre de 2021, de 14:30 h a 17:30 h.

Unió Consorci Formació s’ha posat com a línia estratègica la formació dels professionals de la salut en eines i metodologies que permetin la transformació de les organitzacions, des dels diferents punts de vista: processos, organització, serveis, organització, entre d’altres.

Ara bé, per fer aquesta tasca de forma eficient cal que els centres i hospitals disposin de persones amb la formació i domini de les eines d’innovació i emprenedoria fonamentals. És per això que s’ha desenvolupat un programa de formació en innovació adreçat a directius i càrrecs intermedis.

Aquest programa està estructurat en un total de 5 sessions de treball, que acompanyen als assistents en l’aprenentatge de les diferents eines d’innovació, enfocats a entendre la transformació que genera la innovació, i els elements estratègics que cal tenir en compte.

  • Facilitar als assistents els coneixements per poder inspirar les seves institucions i liderar el desenvolupament de la innovació.

Professionals directius d’entitats associades a la UCF que vulguin conèixer les eines bàsiques, estratègies d’innovació i aquells elements necessaris per iniciar un pla d’innovació.

Aquest curs s’organitza en 4 webinars col·laboratius a partir d’un repte. Al voltant d’elles hi han altres recursos, eines i continguts formatius online complementaris.

SESSIO 1: INTRODUCCIÓ I I-FLOW
Sessio 1, part 1: INTRODUCCIÓ A LA INNOVACIÓ, 1 sessió de 1,5 hores

OBJECTIU:
En la primera part de la sessió 1 treballarem els conceptes bàsics de la innovació i analitzarem el dilema de l’innovador i els elements d’un sistema d’innovació per a una entitat de salut. Igualment treballarem els elements clau d’un sistema de gestió de la innovació, i els diferents models
d’organitzar la innovació.

• Definició de la innovació
• Dilema de l’innovador
• Característiques de la innovació
• Technology push vs market pull
• Fases de la innovació
• Open innovation, en què consisteix? Com ens pot ajudar a generar valor

SESSIO 1: part 2: MODEL I-FLOW, 1 sessió de 1,5 hores

OBJECTIU
Avaluar la cultura d’innovació com un eix estratègic per a aconseguir la transformació d’una organització. En aquest mòdul veurem l’eina i-flow per identificar oportunitats de canvi cultural i fer un pla per accionar la transformació organitzacional.

El model iFlow Business Transformation Framework mesura la teva situaciò actual a els 4 drivers de cultura d’innovació.

– Els assistents duran a terme un diagnòstic de les seves organitzacions seguint els 4 eixos del model i-flow:

  • Lideratge
  • Organització
  • Persones
  • Innovació

SESSIO 2: INNOVACIÓ ORIENTADA A REPTES, 1 sessió de 3 hores

OBJECTIU:
Com capturar reptes aplicant la triple mirada
• Anàlisi De resultats del I-FLOW. Quines són les àrees de millora més rellevants pel sistema d’innovació de cada entitat?
• Definició de repte
• Com s’identifiquen reptes en una organització
• La triple Visió
• Mirar endins, els 10 types of innovation
• Com identificar tendències, tecnologia i projectes innovadors
• Radar SDLI

SESSIO 3: INNOVACIÓ CENTRADA EN EL PACIENT, DESIGN THINKING, 1 sessió de 3 hores

OBJECTIU:
Com identificar necessitats amb els nostres pacients i usuaris actuals o potencials: procés d’empatia i analitzar la informació de l’organització per reformular els reptes.

Els assistents han de dur necessitats i problemes identificats amb els pacients i usuaris del centre.

• Concepte empatia i necessitat o feina a fer( JBTD)
• Mapa de stake holders
• Perfil de l’usuari
• Entrevista de problema
• Viatge del pacient
• Mapa d’empatia
• Insights

SESSIO 4: ORGANITZACIÓ DE LA INNOVACIÓ, 1 sessió de 3 hores

• Models d’innovació
• Rols i responsabilitats
• Processos d’Innovació
• Indicadors de la innovació, Comunicació de la innovació, Sistemes de reconeixement
• Estratègies per desplegar un sistema d’innovació a la seva organització

Es disposarà de dues persones per sessió, amb l’objectiu de garantir que les activitats i dinàmiques es duguin a terme amb prou recursos.

Els docents principals són en Joan Ras Jansà, la Sara Marata Crespo, l’Anna Moragas Larrarte, l’Ignasi Clos Bítria i en Pablo Bosch.

185 euros.

Aquesta microtrajectòria es durà a terme el 27 i 29 de setembre i el 4 i 6 d’octubre de 2021, els dilluns i dimecres de 14:30 h a 17:30 h.