//Update Directiu 2021: Acompanyar els nous rols i els nous equips
Update Directiu 2021: Acompanyar els nous rols i els nous equips 2021-09-02T10:14:05+02:00

Project Description

Acompanyar els nous rols i els nous equips

Microtrajectòria de l’Update directiu 2021

28 i 30 de setembre i 5 i 7 d’octubre de 2021, de 14:30 h a 17:30 h.

Les exigències dels nous contextos en el sector sanitari afavoreixen l’aparició de nous rols i noves formes d’equips. D’entre elles, la figura de l’Assistent Clínic emergeix amb força per cobrir espais que els equips tradicionals hauran d’integrar per a la millora de l’experiència de pacient, la potenciació de l’efectivitat de la pràctica clínica, l’eficiència en els recursos i la satisfacció i compromís dels professionals.

Però, com ens assegurem que aquest nou rol aportarà més valor a la pràctica clínica?. Com garantim l’adequada integració de l’assistent dins l’equip i el seu treball junts? Com podem desenvolupar les competències essencials que els/les assistents necessitaran? Com facilitar i acompanyar la implantació d’aquest canvi amb èxit per a tothom? Com ens assegurem que aquest nou rol aportarà més valor a la pràctica clínica? Com facilitar i acompanyar la implantació d’aquest canvi amb èxit per a tothom?

Aquestes preguntes i les que preocupin als participants són les que intentarem resoldre en aquest trajecte formatiu, amb l’objectiu final d’oferir les eines que permetin integrar aquests nous rols amb la màxima eficàcia.

 • Aprofundir en el rol d’Assistent Clínic i reflexionar sobre quins nous rols poden aparèixer i consolidar-se en el futur proper.
 • Conèixer els tres elements que afavoreixen la motivació dels equips: Propòsit, desenvolupament i autonomia.
 • Millorar la capacitat per a enfrontar-se a les situacions de conflicte a partir d’enriquir els sistemes d’anàlisi de les situacions i de comunicació emprats.
 • Identificar quines són les claus que afavoreixen el desenvolupament dels equips i dels professionals.

Comandaments, responsables i professionals amb funcions directives.

 • Cada microtrajectòria s’organitza en 4 webinars col·laboratius a partir d’un repte.
 • Al voltant d’elles hi han altres recursos, eines i continguts formatius online complementaris.

1: Els nous equips assistencials i nous rols

El rol dels Assistents Clínics i el d’altres noves figures en el sistema sanitari són una bona oportunitat per millorar l’eficiència i l’eficàcia dels equips clínics, però sols si hi ha un procés d’integració correcta en els equips actuals.

Aquesta integració parteix d’un acurat coneixement de quin espai ha de cobrir el nou rol, de com ha d’adaptar-se tot el grup a la seva figura i de com s’han de preveure plans de desenvolupament i consolidació dels nous professionals.

Objectius:

 • Aprofundir en la figura del rol d’Assistent Clínic.
 • Identificar les principals barreres en els equips i oportunitats que es generin a partir de la consolidació del nou rol.
 • Conèixer quines són les tendències en el sistema sanitari i quines noves figures poden sorgir en el futur proper.

Continguts:

1.-  El rol d’Assistent Clínic.

 • La quàdruple AIM del nou rol.
 • De les funcions i tasques al rol i les responsabilitats.
 • Principals reptes per a l incorporació dels nous rols

2.- Barreres i oportunitats dels Assistents Clínics

 • Principals dificultats en la seva integració en els equips: Cultural, organitzativa, processos i personal
 • Quines són les oportunitats que ens ofereix la nova figura: Identificació i resultats esperats.

3.- Quines són les principals perspectives de canvi en el sector sanitari?

 • Drivers de canvi.
 • El sector sanitari del futur.
 • Nous rols possibles

2: El propòsit en la cohesió i connexió de l’equip.

Més enllà de la clara definició de les funcions i dels processos, els equips es cohesionen quan comparteixen un propòsit clar i que és coherent amb els esforços i les mesures de resultat utilitzades; i es desenvolupament quan creixen i guanyen en espais d’autonomia en la presa de decisions.

En aquesta sessió abordarem com definir els propòsits, com aconseguir la coherència interna suficient i com s’integren els equips en funció de la presa de decisions.

Objectius:

 • Identificar quines són les variables que potencien la satisfacció dels professionals en el treball.
 • Comprendre com les organitzacions s’estructuren a partir de la cadena de comandament i de la naturalesa de les seves decisions.
 • Conèixer els factors que potencien els equips d’alt rendiment.

Continguts:

1.- La satisfacció laboral

 • Persona, cap i organització
 • El propòsit com a eix del lideratge d’equips.
 • Elements claus de la motivació: Propòsit, desenvolupament i autonomia.

2.- Integració organitzativa

 • Qui i com es prenen les decisions a les organitzacions.
 • Com s’integra la cadena de comandament.
 • Els processos i els indicadors com elements de transformació.

3.- Com es potencien els equips d’alt rendiment.

 • En funció de la tasca.
 • Els processos de treball.
 • La mesura dels resultats.

3: La gestió de conflictes en les dinàmiques dels nous equips.

Les situacions de conflicte són inevitables en totes les organitzacions i en qualsevol dels seus equips i, no és estrany que s’incrementin en situacions de canvi i transformació. L’habilitat per a saber-les gestionar adequadament pot fer que el seu resultat sigui una crisi o una oportunitat per al seu posterior desenvolupament.

Gestionar conflictes implica saber analitzar correctament quines són les situacions problemàtiques, saber identificar clarament el que es vol aconseguir, saber entendre la posició dels altres i saber realitzar els intercanvis necessaris per a poder assolir els acords que permetin salvar les situacions de tensió.

Objectius:

 • Revisar les formes que s’utilitzen habitualment per gestionar conflictes i negociar en el context del propi lloc de treball.
 • Enfortir les habilitats de gestionar els conflictes en el propi equip.

Continguts:

1.- Les claus de la negociació positiva

 • La negociació com a base de la resolució de conflictes
 • Estructures de poder a la propera dècada.
 • La gestió dels intercanvis

2.- Elements organitzacionals que afavoreixen els conflictes.

 • Insatisfacció laboral.
 • Contradiccions organitzatives
 • Inequitat.

4: Estratègies d’acompanyament a l’equip i a les persones.

Crear una nova funció en l’equip implica dissenyar i executar una estratègia d’acompanyament que permetin una correcta consolidació del nou rol amb garanties. Aquest acompanyament ha de centrar-se tant en la formació i desenvolupament de qui assumeix el nou rol com en l’adaptació de l’equip a través d’una participació activa en tot el procés.

Objectius:

 • Comprendre les bases dels processos de desenvolupament professional.
 • Promoure el suport de l’equip en la creació dels nous rols.
 • Analitzar casos concrets dels participants per facilitar la posada en pràctica dels continguts del curs.

Continguts:

1.- Estils de direcció que ajuden al creixement professional.

 • Conductes de tasca i de relació.
 • Ajust del propi estil de comandament
 • Reconeixement als resultats i als esforços.

2.- Programes d’ajut i d’ajust.

 • L’equip com a promotor de l’èxit.
 • Participació en la millora de l’ajust del nou rol.
 • Atenció a les disfuncions.

3.- Anàlisi dels casos presentats pels participants.

Carles Mendieta.

Psicòleg. Consultor en desenvolupament directiu. Soci de Singular Net Consulting, SL i de ShareBarcelona, SL. Director del Postgrau en Habilitats Directives a IL3/UB. Coautor de la metodologia Management Colors. Membre de la Comissió Consultiva de la Fundació Factor Humà.

185 euros.

Aquesta microtrajectòria es durà a terme el 28 i 30 de setembre, 5 i 7 d’octubre de 2021, els dimarts i dijous de 14:30 h a 17:30 h.