//Lideratge per la innovació en processos assistencials per a directius i comandaments. De l’estratègia als resultats operatius. (Edició Atenció Primària)
Lideratge per la innovació en processos assistencials per a directius i comandaments. De l’estratègia als resultats operatius. (Edició Atenció Primària) 2022-04-13T18:13:08+02:00

Project Description

Lideratge per la innovació en processos assistencials per a directius i comandaments. De l’estratègia als resultats operatius. (Edició Atenció Primària)

Les organitzacions, punteres des del punt de vista de gestió, tenen profundament lligats el plantejament de l’estratègia amb l’execució i la millora i la innovació dels processos que ho fan possible.

En el nostre sector la visió l’aporta el triple AIM (o quàdruple) formulat pel Dr. Berwick. La visió Porteriana de valor i la reorganització que proposa el Professor Porter ens complementa la mirada i introdueix la visió del pacient en el càlcul del valor. Però com ho vinculem a l’operativa del dia a dia? Com “baixem” l’estratègia i la lliguem als projectes de millora i innovació en processos? Com ho vinculem al desplegament de la cultura de la seguretat de pacient?

En aquest programa aplicarem les millors eines i pràctiques amb metodologies integradores, senzilles, pròximes i que produeixin resultats directes sobre l’adequació de la demanda aguda i crònica, aplicant els principis de la desburocratització, la maximització de competències, de la programació per motius i l’estandardització del seguiment de les patologies cròniques. Mirarem la manera de lligar-ho i partir de l’estratègia, avaluar l’impacte i iniciar el desplegament operatiu amb una introducció al “Hoshin Kanri” o desplegament de l’estratègia ordenant i prioritzant el projectes de millora de manera integral i estructurada. Començarem per la seguretat i continuarem pels resultats clínics, l’adequació de la pràctica clínica i la percepció de pacient.

També tocarem com fer projectes operatius, de manera pràctica, per canviar la manera d’organitzar-nos, innovant en els processos assistencials i on els professionals treballin en equip, de manera coordinada, multidisciplinària i posant al pacient al centre. Farem un projecte de millora del flux, i iniciarem un de seguretat de pacient i un d’adequació de la pràctica clínica. Dissenyarem el panell i els indicadors per fer el seguiment de l’activitat i dels projectes i lligar-los amb l’estratègia de la institució.

Objectius generals:

 • Tenir un primer contacte amb les noves metodologies de la gestió d’operacions i millora continua aplicades a la salut (Processos, Lean, Value Based Healthcare) per tal d’impulsar una transformació de la seva organització centrada en el pacient, produint resultats clínics, de seguretat, qualitat i eficiència.
 • Lligar l’estratègia amb els projectes operatius, amb una introducció al “Hoshin Kanri” o desplegament de l’estratègia amb la visió del Triple Aim, la seguretat de pacient i el value-based healthcare .

Objectius específics: 

 • Conèixer una manera, integrada, senzilla i orientada a resultats, l’aplicació bàsica de les metodologies d’innovació en processos assistencials.
 • Fer de manera pràctica, i amb uns simuladors de processos, projectes de desburocratització, maximització de competències, programació per motius i d’adequació de la demanda.
 • Treballar l’alineació de l’estratègia i el seu desplegament. Fixar objectius prioritzats
 • Dissenyar i implementar un panell i quadre de comandament que ens ordeni i vehiculi el desplegament de l’estratègia.
 • Directius i comandaments d’atenció primària que volen conèixer els conceptes essencials de les noves metodologies d’innovació en processos assistencials d’una manera integrada i adaptada i com lligar els projectes operatius a l’estratègia i objectius de la institució.

Utilitzarem un simulador gamificat de processos en ambientat en una A.B.S. (àrea bàsica d’atenció primària):

Ens situarem, en les diferents simulacions, en diferents rols professionals del nostre equip d’atenció primària. Haurem de gestionar les agendes, la demanda, els recursos, i entendre els problemes des de diferents punts de vista. Amb aquest ecosistema transitarem pels continguts, d’una manera completament pràctica, utilitzant la simulació per adquirir el coneixement a través de la transformació de l’experiència concreta i les reflexions posteriors. El fet d’assumir diferents rols, també, ens donarà la capacitat de practicar el pensament crític i l’empatia.

Ens posarem al lloc dels diferents professionals de l’equip i després de la directora, prenent decisions per millorar els resultats de seguretat, clínics i adequació, d’experiència i sostenibilitat, amb un simulador de processos dissenyat específicament per aquesta formació aplicant les eines de millora de processos.  En tot moment treballarem amb el quadre de comandament i els diferents indicadors del procés per conduir la millora.

Mòdul 1. Introducció a la innovació en processos assistencials.

 • Introducció a la Innovació en processos assistencials.
 • Introducció al Lean healthcare, Value-based Healthcare i el design thinking.
 • Introducció al cas Atenció primària.
 • L’abordatge fragmentat i el Triple Aim.

Mòdul 2. Mètode científic i PDCA. Anàlisi i mapatge de processos assistencials.

 • Valor, no valor.
 • Estudi de la demanda i aplicació en l’àmbit de l’atenció primària (aguda i crònica).
 • Resolució de problemes. Mètode científic i PDCA. A3 thinking.
 • Mapa de Flux de Valor. Mapatge de processos assistencials.
 • Observació de processos i “Spaguetti Chart”
 • Temps en processos. Ritme. Flux i seguretat.

Mòdul 3. Implementació de millores i resultats en processos assistencials.

 • Estandardització i optimització d’agendes.
 • Estandardització del seguiment del pacient crònic.
 • Eliminació de burocràcia i adequació de la demanda aguda i crònica.
 • Diagrama de balanceig i maximització de competències.
 • Treball en equips integrats en atenció primària.
 • Pla d’accions i implementació de millores.

Mòdul 4. Panell d’indicadors. “Hoshin Kanri” o desplegament de l’estratègia. Seguretat i adequació.

 • Rutina de la millora.
 • Introducció al Hoshin Kanri “desplegament de l’estratègia”
 • Panells d’indicadors, “gap” anàlisis i priorització de projectes.
 • Seguretat de pacient i adequació de la pràctica clínica.
 • Anàlisi de casos i discussió

El programa té una durada de 25 hores online.

A continuació trobaràs les properes edicions:

Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb formacio.subvencionada@ucf.cat, per a més informació.

PER A MÉS INFORMACIÓ: formacio.subvencionada@ucf.cat