//Update Directiu 2021: Lideratge relacional
Update Directiu 2021: Lideratge relacional 2021-09-02T10:09:56+02:00

Project Description

Lideratge relacional

Microtrajectòria de l’Update directiu 2021

Nova edició 19 i 21 d’octubre, 2 i 4 de novembre de 2021, de 14:30 h a 17:30 h.

Estem vivint canvis profunds al nostre entorn i a les nostres organitzacions, canvis tecnològics, econòmics, canvis socials, canvis de valors … Tot això situa als directius i comandaments davant d’una creixent complexitat i incertesa.

En aquest context se’ls hi demana que generin idees, experimentin, que arrisquin, han d’incrementar les interaccions i la comunicació, tenir una visió sistèmica, valorar des de diferents perspectives, han de ser flexibles, creatius, àgils en la presa de decisions, innovar…

I tot això ho ha de fer en constant interacció i comunicació amb el seu sistema (direcció, equip, usuaris,…), per això es fa imprescindible potenciar el seu lideratge relacional.

Aquests tallers volen contribuir a reflexionar, compartir i sobretot a passar a l’acció construint el model i la pràctica del lideratge relacional.

 • Aprendre a “ser i fer”, impulsant un estil de lideratge eficaç.
 • Aprofundir a l’autoconeixement, punt de partida pel lideratge relacional.
 • Emfatitzar les capacitats d’influència en la comunicació i especialment afavorir l’eficàcia en les relacions.

Comandaments, responsables i professionals amb funcions directives.

Aquest curs s’organitza en 4 webinars col·laboratius a partir d’un repte. Al voltant d’elles hi han altres recursos, eines i continguts formatius online complementaris.

En aquest cas, es treballarà amb diferents eines i qüestionaris per aprofundir en l’autoconeixement, entre elles el Discovery Insights. Abans de la sessió presencial, cada assistent omplirà un qüestionari d’autoavaluació per Internet, i a la sessió disposarà del seu informe individual.

Les sessions seran dinàmiques i pràctiques, l’objectiu al final és tenir identificat el pla d’acció per la transformació del lideratge.

Sessió 1: Rol i autoconeixement

1.- Nou context, competències necessàries
2.- Visió del rol directiu

 • Expectatives i necessitats
 • Dimensions del rol

3.- Autoconeixement

 • Aprofundir en l’estil de relació, en els punts forts, àrees de millora…
 • Descobrir els espais de desenvolupament.

Sessió 2: Reconèixer l’estil relacional dels altres

1.-  Reconeixent altres estils

 • Claus que em permetran reconèixer diferències en els estils comunicatius

2.- La relació amb l’altre: adaptació i flexibilitat

 • Adaptar el nostre comportament per ser més eficaços
 • Empatia: entendre a l’altre no és donar-li la raó

Sessió 3: Habilitats relacionals

1- Estil de lideratge relacional:

 • Exigència, participació, visió, consens…

2- Habilitats i competències a posar en marxa:

 • Demanar, oferir, acordar, escoltar, donar feedback
 • Feedback D4: comunicació assertiva

Sessió 4: Feedback i converses difícils

1.- Donar feedback:

 • Com donar reconeixement i fer propostes de millora

2.- Com gestionar converses difícils:

 • Components clau d’una conversa significativa
 • Tipus de converses
 • Preparació de la conversa

Àngels Paredes

Consultora en desenvolupament de persones i organitzacions. Assessora de projectes formatius de la Unió Consorci Formació. Al llarg de 15 anys va ser responsable de desenvolupament de RH, a la UOC en primer lloc, i després a l’Hospital Clínic de Barcelona. Directora del Postgrau “Desenvolupament del talent a les organitzacions” a IL3 / Universitat de Barcelona i del Postgrau “Lideratge, habilitats directives i desenvolupament directiu” de la Universitat de Manresa. Acreditada en “Insights Discovery”, eina de diagnòstic de preferències i en “The Leadership Cercle”, eina d’avaluació per al desenvolupament de lideratge. Membre de la Comissió Consultiva de la Fundació Factor Humà.

290 euros.

Aquesta microtrajectòria es durà a terme el 4, 6, 11 i 18 de maig de 2021, els dimarts i dijous de 14:30 h a 17:30 h. (GRUP COMPLERT)

NOVA EDICIÓ: 19, 21 d’octubre i 2 i 4 de novembre els dimarts i dijous de 14:30 h a 17:30 h