//Medicina legal per a professionals sanitaris
Medicina legal per a professionals sanitaris 2023-04-21T09:25:47+02:00

Project Description

Medicina legal per a professionals sanitaris

Aquest curs respon a la necessitat d’apropar els professionals del sector de la salut al món del dret, especialment en aquells aspectes que d’una manera directa o indirecta poden condicionar la seva activitat diària.

Hi tractarem diversos camps d’interès quotidià per als alumnes: com tractar la informació sanitària de forma confidencial i respectant la normativa de protecció de dades? Com abordar la relació amb la persona atesa de manera que respectem la seva autonomia de decisió? Quins instruments disposem quan les persones no es poden governar per elles mateixes? Què succeeix quan interactuem amb els Jutjats per raó de la nostra activitat? Com es regeix i en quines condicions s’exigeix responsabilitat als professionals del personal sanitari?

Objectius

  • Analitzar els aspectes relacionats amb l’autonomia de la persona atesa tenint en compte els condicionants jurídics de la praxi assistencial, i analitzar també les situacions que afecten la seva responsabilitat professional.
  • Conèixer aquelles situacions relatives a les limitacions de la capacitat de les persones i els mecanismes legals per a compensarles.
Adreçat a Infermeria, Aux. Infermeria, Facultatius i Fisioterapeutes.

La formació en línia d’UCF té el participant com a eix central del procés formatiu. És a partir d’ell que es desenvolupa l’acció d’aprenentatge.

Per a realitzar aquesta formació, el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots els materials didàctics, les activitats i un conjunt d’eines que faciliten la comunicació, el treball col·laboratiu i l’intercanvi entre els participants i el tutor, així com els instruments formals d’avaluació.

A banda dels continguts formatius, l’aula incorpora tot un seguit d’activitats –casos pràctics, lectures, debats, etc.– amb què complementar i posar en pràctica els coneixements adquirits.

El curs s’imparteix al campus virtual d’Unió Consorci Formació: http://formacio.ucf.cat

  • Història clínica: confidencialitat i protecció de dades
  • Autonomia de la persona atesa
  • L’alteració de la capacitat de les persones
  • Professionals sanitaris i l’administració de justícia. Violència contra professionals
  • La responsabilitat derivada de l’activitat sanitària

12 hores.

Aquestes places són 100% subvencionades pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

A continuació trobaràs les properes edicions:

Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb formacio.subvencionada@ucf.cat, per a més informació.

Per a més informació: formacio.subvencionada@ucf.cat