//Atenció al pacient i qualitat assistencial
Atenció al pacient i qualitat assistencial 2019-09-17T16:13:09+02:00

Project Description

Atenció al pacient i qualitat assistencial

Aquesta formació es porta a terme sense un calendari específic, disposes de 28 dies per a realitzar el curs des del moment de la inscripció.

Línia 4

Objectius:
Objectius generals
 • Aportar les eines i les tècniques necessàries als professionals per oferir una atenció personalitzada i de qualitat.
 • Conèixer els principis ètics que guien la pràctica assistencial.
Objectius específics
 • Ser capaç de definir el concepte de qualitat i de descriure la seva utilitat en les organitzacions sanitàries.
 • Conèixer i ser capaç d’aplicar els mètodes més habituals d’avaluació i millora de la qualitat.
 • Millorar i ampliar els conceptes de satisfacció del pacient i de cures centrades en el pacient als diferents professionals.
 • Potenciar la qualitat assistencial i les bones pràctiques.
 • Prendre consciència de la importància de l’actitud professional, del tipus de cura que fa cadascú i de les possibilitats de millora personal.
Continguts: 
 • M1. El sistema sanitari català.
  • Els sistemes sanitaris.
  • El sistema sanitari espanyol.
  • Evolució del sistema sanitari català.
  • El sistema sanitari català actual.
  • El ciutadà en el sistema sanitari català.
 • M2. La qualitat assistencial.
  • Què és la qualitat assistencial?
  • Les dimensions de la qualitat.
  • La qualitat assistencial i les bones pràctiques.
 • M3. Metodologia de la qualitat.
  • El cercle de millora contínua.
  • Criteris, indicadors i estàndards.
 • M4. L’ètica professional.
  • Els valors i l’ètica professional.
  • Bioètica. Questions i dilemes.
 • M5. L’atenció sanitària centrada en el pacient.
  • Eines per a una atenció personalitzada.
  • Les necessitats emocionals de la gent gran.
  • El tracte digne i el respecte pels drets de les persones grans.
  • L’autonomia en la vellesa.
INSCRIPCIÓ

  Detalls

Durada:

15 hores.

Adreçat a:

Infermeria, auxiliars d’infermeria, facultatius i fisioterapeutes.

Cost:

80€

  Organitzador

Unió Consorci Formació

Telèfon:

932594387

Correu electrònic:

pbove@ucf.cat

Web:

http://formacio.ucf.cat