//Planificació de decisions anticipades a Catalunya (PDA)
Planificació de decisions anticipades a Catalunya (PDA) 2022-01-27T15:04:23+02:00

Project Description

Curs sobre Planificació de decisions anticipades a Catalunya (PDA).

Per l’atenció integral i integrada de persones amb malalties i condicions cròniques complexes.

Curs PDA metges i infermeria

La Planificació de Decisions Anticipades (PDA) és un procés voluntari de comunicació i deliberació entre una persona amb les seves capacitats intel·lectuals mantingudes i els professionals implicats en la seva atenció, en relació als valors, desitjos i preferències que vol que es tinguin en consideració en el moment de l’atenció sanitària que rebrà com a pacient, especialment en els moments de salut més delicada.

            

L’objectiu general d’aquest curs és el de sensibilitzar els professionals de la importància de la PDA i comprendre-la com a part del procés assistencial, especialment amb persones que presenten malalties cròniques avançades complexes.

Els objectius específics del curs són:

 • Conèixer el context clínic i assistencial de la proposta de PDA.
 • Facilitar el desenvolupament de les habilitats comunicatives i actituds necessàries per posar en pràctica el procés de la PDA de manera adequada.
 • Generar consciència en els professionals de la importància de la PDA com a eina de respecte a l’autonomia de la persona i d’empoderament en el seu propi procés de salut i malaltia.
 • Conèixer el marc normatiu que empara la PDA dins el marc de l’exercici de l’autonomia personal.
 • Identificar els aspectes bàsics de la PDA: definició, concepte de procés, aspectes ètics i legals.
 • Reflexionar sobre la importància o el benefici de la PDA per a les persones amb malalties cròniques avançades
 • Identificar les dificultats per a dur a terme el procés de PDA
 • Conèixer la definició dels aspectes claus de l’aplicació de la PDA
 • Reconèixer les implicacions de la PDA per als participants en el procés
 • Identificar els elements de cada un dels passos de la PDA
 • Poder obtenir la informació rellevant sobre la PDA.
 • Registrar correctament la informació sobre PDA.

El curs està estructurat en aquests 6 mòduls amb els següents continguts:

1.1. Context actual de la PDA i el valor que té en aquest
1.2. Identificació de persones amb malalties cròniques avançades. 1.3. El context clínic: persones tributàries de PDA

2.1. Aspectes ètics relacionats amb la PDA

2.2. Diferència entre competència i capacitat

2.3. Aspectes legals

3.1. Principals diferències amb el Document de Voluntats Anticipades

3.2. La PDA com a procés. Rellevància

3.3. Beneficis i limitacions de la PDA

3.4. Els valors des del punt de vista de la PDA

4.1. Qui es pot beneficiar de fer la PDA: quadre del perfil clínic

4.2. Quins professionals estan implicats

4.3. Tasques a realitzar durant el procés de PDA

5.1. Quan començar la PDA

5.2. Habilitats i Actituds per a dur a terme una bona PDA

5.3. El cicle de la PDA: preparació

5.4. El cicle de la PDA: fent la proposta

5.5. El cicle de la PDA: obrint el diàleg

5.6. El cicle de la PDA: dimensions a explorar

5.7. El cicle de la PDA: validant els acords

5.8. El cicle de la PDA: registre i re-avaluació

6.1.La PDA a la Història Clínica i al Pla d’intervenció individualitzat i compartit

Curs online de 10 hores de durada (que suposa una dedicació de 2-3 hores setmanals a realitzar en un termini d’1 mes).

Es planteja un curs online impartit a través d’una plataforma formativa Moodle.

El curs s’estructura en 6 temes principals que consten de diverses unitats de contingut. Cada un dels temes s’inicia amb un material que dóna el marc teòric que es complementa amb la visualització de video-casos amb pacients simulats, a partir dels quals l’alumne reflexiona i respon a preguntes d’autocorrecció.

Els materials són bàsicament audiovisual, powerpoints locutats, articles de suport, recursos on line, test autocorrectius, etc. I es complementa amb la lectura d’articles recomanats de lectura obligatòria i optativa.

L’alumne disposarà d’un espai de fòrum per a contactar amb el/la tutor/a i plantejar-li els dubtes que li puguin sorgir així com d’un espai per compartir experiències i dubtes amb la resta de companys.

El curs s’imparteix al campus virtual d’Unió Consorci Formació: http://formacio.ucf.cat

 • Metges d’atenció primària i especialitats, infermeres i treballadores socials de tota Catalunya.
 • Professionals dels equips tècnics de Serveis Socials d’atenció a la dependència:
  •  Serveis socials bàsics.
  • Centres residencials.
  • Centres de dia.
  • Així com serveis d’atenció domiciliaria.

A continuació trobaràs les properes edicions:

Curs gratuït amb places limitades.

La inscripció al curs s’haurà de fer com a màxim 10 dies abans de l’inici de l’edició corresponent. Durant aquells dies es confirmarà als inscrits si disposen de plaça al curs.

A continuació us deixem les dates de les properes edicions:

 • Edició 16: El curs s’impartirà del 17 de setembre al 15 d’octubre de 2019.

Dr. Josep Maria Picaza

Geriatra. Coordinador del curs. Col·laborador amb la Càtedra de Cures Pal·liatives Universitat de Vic

Cristina Lasmarías

Infermera, Llicenciada en Humanitats i Màster Universitari en Atenció i Cures Pal·liatives per la Universitat de Barcelona i la Universitat de Vic/Central de Catalunya. Coordinadora Càtedra de Cures Pal·liatives Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya.
Coordinadora del projecte Model Català de Planificació de decisions anticipades a Catalunya.

Aquesta activitat formativa està acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries i la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.

Aquesta activitat formativa ha rebut el reconeixement de formació d’interès en serveis socials concedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Aquest curs és una iniciativa del Pla interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària de Catalunya el material del qual ha estat elaborat , per encàrrec de la direcció del Pla, a les Càtedres de Cures Pal·liatives i Càtedra de Bioètica de la UVIC-UCC i amb la col·laboració de DipSalut- Diputació de Girona i l’UCF.

Per a més informació: Romina Cortés. Unió Consorci Formació. Tel: 93.259.43.84   rcortes@ucf.cat