//Planificació de decisions anticipades a Catalunya (PDA)
Planificació de decisions anticipades a Catalunya (PDA) 2018-12-04T11:24:56+00:00

Project Description

Curs sobre Planificació de decisions anticipades a Catalunya (PDA).

Per l’atenció integral i integrada de persones amb malalties i condicions cròniques complexes.

Curs PDA metges i infermeria

La Planificació de Decisions Anticipades (PDA) és un procés voluntari de comunicació i deliberació entre una persona amb les seves capacitats intel·lectuals mantingudes i els professionals implicats en la seva atenció, en relació als valors, desitjos i preferències que vol que es tinguin en consideració en el moment de l’atenció sanitària que rebrà com a pacient, especialment en els moments de salut més delicada.

            

L’objectiu general d’aquest curs és el de sensibilitzar els professionals de la importància de la PDA i comprendre-la com a part del procés assistencial, especialment amb persones que presenten malalties cròniques avançades complexes.

Els objectius específics del curs són:

 • Conèixer el context clínic i assistencial de la proposta de PDA.
 • Facilitar el desenvolupament de les habilitats comunicatives i actituds necessàries per posar en pràctica el procés de la PDA de manera adequada.
 • Generar consciència en els professionals de la importància de la PDA com a eina de respecte a l’autonomia de la persona i d’empoderament en el seu propi procés de salut i malaltia.
 • Conèixer el marc normatiu que empara la PDA dins el marc de l’exercici de l’autonomia personal.
 • Identificar els aspectes bàsics de la PDA: definició, concepte de procés, aspectes ètics i legals.
 • Reflexionar sobre la importància o el benefici de la PDA per a les persones amb malalties cròniques avançades
 • Identificar les dificultats per a dur a terme el procés de PDA
 • Conèixer la definició dels aspectes claus de l’aplicació de la PDA
 • Reconèixer les implicacions de la PDA per als participants en el procés
 • Identificar els elements de cada un dels passos de la PDA
 • Proporcionar els coneixements i habilitats per obtenir informació rellevant sobre la PDA i registrar-la correctament.

El curs està estructurat en aquests 6 mòduls amb els següents continguts:

1.1. Context actual de la PDA i el valor que té en aquest
1.2. Identificació de persones amb malalties cròniques avançades. 1.3. El context clínic: persones tributàries de PDA

2.1. Aspectes ètics relacionats amb la PDA

2.2. Diferència entre competència i capacitat

2.3. Aspectes legals

3.1. Principals diferències amb el Document de Voluntats Anticipades

3.2. La PDA com a procés. Rellevància

3.3. Beneficis i limitacions de la PDA

3.4. Els valors des del punt de vista de la PDA

4.1. Qui es pot beneficiar de fer la PDA: quadre del perfil clínic

4.2. Quins professionals estan implicats

4.3. Tasques a realitzar durant el procés de PDA

5.1. Quan començar la PDA

5.2. Habilitats i Actituds per a dur a terme una bona PDA

5.3. El cicle de la PDA: preparació

5.4. El cicle de la PDA: fent la proposta

5.5. El cicle de la PDA: obrint el diàleg

5.6. El cicle de la PDA: dimensions a explorar

5.7. El cicle de la PDA: validant els acords

5.8. El cicle de la PDA: registre i re-avaluació

6.1.La PDA a la Història Clínica i al Pla d’intervenció individualitzat i compartit

Curs online de 10 hores de durada (que suposa una dedicació de 2-3 hores setmanals a realitzar en un termini d’1 mes).

Es planteja un curs online impartit a través d’una plataforma formativa Moodle.

El curs s’estructura en 6 temes principals que consten de diverses unitats de contingut. Cada un dels temes s’inicia amb un material que dóna el marc teòric que es complementa amb la visualització de video-casos amb pacients simulats, a partir dels quals l’alumne reflexiona i respon a preguntes d’autocorrecció.

Els materials són bàsicament audiovisual, powerpoints locutats, articles de suport, recursos on line, test autocorrectius, etc. I es complementa amb la lectura d’articles recomanats de lectura obligatòria i optativa.

L’alumne disposarà d’un espai de fòrum per a contactar amb el/la tutor/a i plantejar-li els dubtes que li puguin sorgir així com d’un espai per compartir experiències i dubtes amb la resta de companys.

El curs s’imparteix al campus virtual d’Unió Consorci Formació: http://formacio.ucf.cat

 • Metges d’atenció primària i especialitats, infermeres i treballadores socials de tota Catalunya.
 • Professionals dels equips tècnics de Serveis Socials d’atenció a la dependència:
  • equips bàsics d’atenció social
  • centres residencials
  • centres de dia
  • així com serveis d’atenció domiciliaria

A continuació trobaràs les properes edicions:

*Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb rcortes@ucf.cat, per a més informació.

Curs gratuït amb places limitades.

La inscripció al curs s’haurà de fer com a màxim 10 dies abans de l’inici de l’edició corresponent. Durant aquells dies es confirmarà als inscrits si disposen de plaça al curs.

Carles Blay

Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Màster Universitari de Cures Pal·liatives per la Universitat de Barcelona.

Responsable del Programa de Prevenció i atenció a la cronicitat i del projecte Model Català de Planificació de decisions anticipades a Catalunya.

Cristina Lasmarías

Infermera, Llicenciada en Humanitats i Màster Universitari en Atenció i Cures Pal·liatives per la Universitat de Barcelona i la Universitat de Vic/Central de Catalunya . Coordinadora Càtedra de Cures Pal·liatives Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya.

Coordinadora del projecte Model Català de Planificació de decisions anticipades a Catalunya.

Laura Vila

Infermera, Màster Universitari de Cures Pal·liatives per la Universitat de Barcelona i la Universitat de Vic.

Co-coordinació de de la Guia pràctica de Planificació de decisions anticipades de Catalunya i membre del grup de treball del Model Català de Planificació de decisions anticipades a Catalunya.

Aquesta activitat formativa està acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries i la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.

Aquesta activitat formativa ha rebut el reconeixement de formació d’interès en serveis socials concedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Aquest curs és una iniciativa del Pla interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària de Catalunya el material del qual ha estat elaborat , per encàrrec de la direcció del Pla, a les Càtedres de Cures Pal·liatives i Càtedra de Bioètica de la UVIC-UCC i amb la col·laboració de DipSalut- Diputació de Girona i l’UCF.

Per a més informació: Romina Cortés. Unió Consorci Formació. Tel: 93.259.43.84   rcortes@ucf.cat