//El PIAI com a eix de l’atenció centrada en la persona
El PIAI com a eix de l’atenció centrada en la persona 2022-07-06T17:39:05+02:00

Project Description

El PIAI com a eix de l’atenció centrada en la persona

Per una atenció centrada en la persona, és vital treballar un pla d’atenció per i amb la persona. En el marc de l’Atenció Centrada en la Persona, quan una persona gran ingressa en una residència adquireix una especial rellevància un instrument com el Pla Individualitzat d’Atenció Integral (PIAI). Aquest recull les valoracions dels professionals, informació sobre la persona i els objectius i propostes que configuraran el full de ruta per atendre les seves necessitats i donar-li suport en el projecte de vida. D’aquí es desprèn la visió de l’apoderament de la persona en el seu procés d’atenció.

Objectius

 • Dissenyar, implementar i avaluar un Pla Individual d’Atenció Integral.
 • Prendre consciència de la importància de la planificació del PIAI.
 • Identificar els problemes i bloquejos en la seva implantació.
 • Conèixer diferents possibilitats de participació del resident i la família.

Personal d’infermeria, Auxiliars d’infermeria, Facultatius, Fisioterapeutes.

La formació en línia d’UCF té el participant com a eix central del procés formatiu. És a partir d’ell que es desenvolupa l’acció d’aprenentatge.

Per a realitzar aquesta formació, el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots els materials didàctics, les activitats i un conjunt d’eines que faciliten la comunicació, el treball col·laboratiu i l’intercanvi entre els participants i el tutor, així com els instruments formals d’avaluació.

A banda dels continguts formatius, l’aula incorpora tot un seguit d’activitats –casos pràctics, qüestionaris, lectures, etc.– amb què complementar i posar en pràctica els coneixements adquirits, sempre amb l’acompanyament i supervisió d’un tutor expert en la matèria.

El curs s’imparteix al campus virtual d’Unió Consorci Formació: http://formacio.ucf.cat

Mòdul 1: Què és i qui participa al PIAI?

 1. Què és el Pla Individual d’Atenció Integral?
 2. Pros i contres de la seva utilització.
 3. Els rols professionals en el PIAI i el treball en equip.

Mòdul 2: Com elaborar el PIAI?

  1. Valoració prèvia a l’arribada al centre.
  2. Valoració inicial.
  3. Disseny del PIAI.
  4. Història de vida.
  5. Gestió i implantació.
  6. Valoració i seguiment del PIAI.

10 hores.

Aquestes places són 100% subvencionades pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

A continuació trobaràs les properes edicions:

Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb formacio.subvencionada@ucf.cat, per a més informació.

Per a més informació: formacio.subvencionada@ucf.cat