//Plataformes virtuals (per a l’aprenentatge i el treball col·laboratiu)
Plataformes virtuals (per a l’aprenentatge i el treball col·laboratiu) 2023-01-10T22:07:18+02:00

Project Description

Plataformes Virtuals (per a l’aprenentatge i treball col·laboratiu)

La transformació dels processos d’aprenentatge en els entorns digitals fa evident la necessitat de pensar i crear sessions formatives tant síncrones, com asíncrones que generin una bona experiència en el participant. En aquest sentit és rellevant tenir el coneixement, la capacitat i les habilitats digitals que ens permetrà com a docents dissenyar i dinamitzar accions formatives de valor. 

El curs de Plataforma Virtual pretén dotar del coneixement a nivell pedagògic i funcional de les plataformes virtuals més utilitzades, com és el cas de Moodle i Teams, per dur a terme accions formatives. Així com altres eines i aplicacions digitals que permeten facilitar sessions tant síncrones com asíncrones d’impacte.

Així doncs, en funció de l’acció formativa que dissenyem optarem per fer ús de les diferents alternatives que veuràs amb profunditat i de manera molt pautada en aquest curs. En el que comptem amb l’experiència i el model de la bona pràctica que ens trasllada la Universitat de Mondragón, com experts i referents en ecosistemes d’aprenentatge. Experiència en la que es pot veure com plantejar i aplicar diferents metodologies de treball en les plataformes virtuals i altres eines digitals.

Objectius

 • Conèixer a nivell funcional i pedagògic les plataformes virtuals: Moodle i Teams.
 • Ser capaç de crear accions formatives amb les diferents plataformes virtuals: Moodle i Teams.
 • Conèixer l’ús de diferents eines digitals per dinamitzar sessions síncrones i asíncrones.
 • Conèixer metodologies, estratègies i enfocs pedagògics per dinamitzar sessions formatives en les plataformes virtuals Moodle, Teams i altres eines i aplicacions digitals.

Tots els participants que vulguin adquirir competències digitals per facilitar i dinamitzar processos d’aprenentatge amb l’ús de plataformes virtuals i eines digitals (per l’aprenentatge i treball col·laboratiu).

Aquest curs autoformatiu s’estructura en tres blocs de contingut.

Un primer bloc en el que des de l’expertesa de la Universitat de Mondragón, en ecosistemes d’aprenentatge, es donen a conèixer metodologies de treball per generar processos d’aprenentatge d’impacte, en sessions tant síncrones com asíncrones, amb l’ús d’un ampli ventall d’eines digitals.

I un segon i tercer bloc en els que es mostren amb detall les plataformes virtuals: Moodle i Teams. A través de videotutorials que faciliten conèixer i entendre les funcionalitat de les dues eines i l’aplicabilitat pedagògica que se’ls hi pot donar per dur a terme sessions formatives, utilitzant les diverses alternatives depenent de les necessitats del procés d’aprenentatge.

El contingut del curs manté un caràcter pràctic i aplicable en tot moment mitjançant les píndoles de vídeo que traslladen bones pràctiques, metodologies i plantejaments de treball, així com els vídeotutorials que mostren, pas a pas, l’ús de les funcionalitats i l’aplicació pedagògica del les diverses aplicacions i plataformes virtuals.

Plataforma Virtual: eines digitals per a les sessions síncrones

 • Introducció
 • Model UMondragon: basat en el mètode Design Thinking
 • Prework- Abans de la sessió síncrona digital
 • Work – Durant la sessió síncrona digital
 • Postwork- Enfocament i eines digitals després de la sessió síncrona

Plataforma Virtual: Moodle

1.Formació en línia

 • Introducció sobre Moodle
 • Què trobem a cada bloc?
 • Configurar el perfil del docent
 • Informació sobre els participants
 • Arxius que podem penjar
 • Recursos que podem crear
 • Activar edició

2.Comunicació amb els participants

 • Tipus de comunicació
 • Taulell notícies
 • Fòrum de consultes
 • Fòrum de presentació
 • Videoconferència
 • Xat
 • Consultes
 • Altres estils de comunicació

3.Creació i dinamització de fòrums

 • Tipus de fòrums
 • Creació
 • Dinamització
 • Puntuació
 • Grups privats

4.Avaluació

 • Tipus d’avaluació
 • Ús de les plantilles Moodle
 • Creació d’avaluacions pròpies (coavaluació, Pla de Millora Individual)
 • Rúbriques
 • Registre de les qualificacions

Plataforma Virtual: Teams

 • Introducció a Microsoft Teams
 • Equips (o Teams)
 • Eines principals
 • Activitats formatives
 • Altres aplicacions per a suport formatiu

El programa té una durada total de 16 hores online. 

Aquestes places són 100% subvencionades pel Programa de formació no formal Transversal (PT2022) del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb formacio.subvencionada@ucf.cat per a més informació.

 

L’element d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari que trobaràs al finalitzar el visionat del curs. Aquest exercici permet avaluar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents.

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents:

 • visualitzar tot el contingut dels tres blocs del curs
 • que la nota obtinguda al qüestionari sigui igual o superior a 7

En finalitzar, el i la participant del curs valorarà el curs mitjançant una enquesta de satisfacció.

PER A MÉS INFORMACIÓ: formacio.subvencionada@ucf.cat

“Acabo de finalitzar una formació especialitzada en plataformes virtuals i maneig d’eines digitals en sessions síncrones i asíncrones d’UCF. M’ha semblat excel·lent i crec que seria indispensable per a tots aquells que fem docència”.

Caterina B., Docent