//Polítiques en matèria d’igualtat de gènere al món sanitari
Polítiques en matèria d’igualtat de gènere al món sanitari 2021-09-13T13:26:47+02:00

Project Description

Polítiques en matèria d’igualtat de gènere al món sanitari

imatge del curs Polítiques en matèria d'igualtat

Et donem la benvinguda al curs online de polítiques en matèria d’igualtat de gènere al món sanitari.

El curs vol ser un primer acostament als conceptes bàsics propis d’aquesta matèria, a la vegada que també pretén d’oferir-te l’oportunitat d’aprofundir en aquells aspectes relacionats amb la igualtat de gènere que incideixen més directament en l’àmbit laboral i, especialment, en el món sanitari.

Objectius

 • Conèixer els conceptes bàsics que es relacionen amb la igualtat en general i amb la igualtat en l’àmbit laboral.
 • Copsar quina és avui la situació de les dones, tenint en compte l’actual context socioeconòmic.
 • Aprofundir en les particularitats de l’entorn laboral sanitari pel que fa a qüestions de gènere.
 • Analitzar què s’entén per polítiques d’igualtat i saber quines podrien ser les principals polítiques d’aplicació en el món laboral sanitari.
 • Poder aplicar i fomentar una actitud que estigui en concordança amb els principis d’igualtat.
 • Tots els professionals.
 • La formació té una durada lectiva de 6 hores.

Els continguts d’aquest curs són:

 • Conceptualització bàsica i marc normatiu fonamental.
 • La igualtat en l’àmbit laboral; aspectes concrets a tenir en compte.
 • Situació socioeconòmica i igualtat de gènere.
 • Participació social i política de les dones.
 • Riscos d’exclusió social i laboral.
 • Particularitats de l’entorn laboral sanitari.
 • Situacions recurrents i perspectives de futur.
 • Polítiques d’igualtat de gènere.

La formació online d’UCF té el participant com a eix central del procés formatiu. És a partir d’ell que es desenvolupa l’acció d’aprenentatge.

Per a facilitar aquest procés, l’activitat amb el participant es realitza mitjançant un espai virtual en el que es despleguen els materials didàctics o continguts formatius, i unes activitats col·laboratives i un conjunt d’eines de comunicació i interrelació per afavorir la comunicació, el treball col·laboratiu i l’intercanvi entre els propis participants i el tutor així com els instruments formals d’avaluació.

Tota aquesta activitat és supervisada per un tècnic pedagògic, que acompanya als participants i als formadors al llarg de tot el procés formatiu, donant resposta a les possibles necessitats que es pugin plantejar, i assegurant el correcte desenvolupament del programa segons la planificació formativa realitzada i establerta.

El curs s’imparteix al campus virtual d’Unió Consorci Formació: http://formacio.ucf.cat

El preu del curs és de 35€.

A continuació trobaràs les properes edicions:

*Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb rcortes@ucf.cat, per a més informació.

Els participants del programa que superin els requisits d’avaluació rebran un certificat d’aprofitament.

Per a més informació:

Romina Cortés, d’Unió Consorci Formació.  rcortes@ucf.cat – 932 594 384