/, PRL/Prevenció de riscos laborals vinculada al lloc de treball
Prevenció de riscos laborals vinculada al lloc de treball 2020-03-04T11:07:07+02:00

Project Description

Prevenció de riscos laborals vinculada al lloc de treball

imatge del curs Prevenció de riscos laborals vinculada al lloc de treball

Aquest curs es caracteritza per ser un programa específicament centrat en la realitat del sector sanitari i de l’activitat dels seus professionals. Esdevé una formació molt pràctica, amb continues referències a l’activitat dels professionals, amb exemples, casos, bones i males pràctiques associades als diferents riscos. On s’estableix un itinerari per cada professional amb els seus riscos específics (per tant s’adapta la formació a cada perfil de treballador que hi participa, en funció de les necessitats derivades del seu lloc de treball).

Objectius

 • Donar resposta als requeriments normatius establerts per la llei en matèria de prevenció de riscos laborals dels treballadors.

Mòduls generals:

 • Introducció al sistema sanitari català.
 • Prevenció de riscos generals.
 • Vigilància de la salut.
 • Medi ambient i salut.
 • Primers auxilis.

Mòduls específics (a escollir segons el perfil professional):

 • Risc d’exposició a agents biològics.
 • Risc de caigudes d’objectes de desplom o esfondrament.
 • Risc de caiguda de persones a diferent nivell.
 • Risc per agents citostàtics.
 • Risc de contacte elèctric.
 • Risc de contacte tèrmic.
 • Risc de cops i talls per objectes i eines.
 • Risc de sobreesforç. Manipulació manual de càrregues.
 • Risc de sobreesforç. Mobilització de malalts.
 • Risc de sobreesforç. Moviments repetitius.
 • Treball amb pantalles de visualització de dades (pvd)
 • Risc de sobreesforç. Postures forçades.
 • Risc per agents químics.
 • Riscos de projecció de partícules.
 • Risc per contacte amb radiacions no ionitzants.
 • Risc de radiacions ionitzants.

La formació té una durada lectiva de 10 hores.

Formació online que incorpora un material didàctic multimèdia, amb nombrosos casos i activitats, i l’acompanyament d’un tutor expert que més enllà de respondre dubtes dels participants, suggereix lectures complementàries, debats a partir de casos i experiències.

Aquest tutor és especialista en l’àmbit de la Prevenció de Riscos Laborals en el propi sector Sanitari i Social. En el cas de la formació a nivell corporatiu, es suggereix que aquesta funció tutorial i d’acompanyament sigui realitzat per la persona de referència de la pròpia organització.

El curs s’imparteix al campus virtual d’Unió Consorci Formació: http://formacio.ucf.cat

Tots els professionals

A continuació trobaràs les properes edicions:

*Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb pbove@ucf.cat, per a més informació.

El preu del curs és de 45€.

Els participants del programa que superin els requisits d’avaluació rebran un certificat d’aprofitament.

Per a més informació:

Paula Bové, d’Unió Consorci Formació.  pbove@ucf.cat – 932 594 387