//Curs bàsic de prevenció de riscos laborals en entitats sanitàries i socials. Mòdul bàsic 50h
Curs bàsic de prevenció de riscos laborals en entitats sanitàries i socials. Mòdul bàsic 50h 2022-07-06T17:47:21+02:00

Project Description

Curs bàsic de prevenció de riscos laborals en entitats sanitàries, sociosanitàries i socials. Mòdul bàsic 50h

Als centres sanitaris i sociosanitaris, les normatives comunitàries i estatals afegides a la manifestació de la necessitat formativa ens condueixen a ampliar el ventall d’activitats preventives i a ser més exigents en el seu compliment.

En aquest curs es volen proporcionar els coneixements i les eines necessàries per a que les persones implicades directament en la prevenció de riscos en el treball, ja sigui des d’àrees administratives, assistencials o tècniques, puguin assumir el rol que els hi pertoca, estiguin capacitats per col·laborar amb els especialistes en prevenció i adoptin una actitud positiva davant dels problemes, individuals o col·lectius que es presentin en els respectius centres sanitaris.

Objectiu

Capacitar els professionals de l’àmbit sanitari amb responsabilitats en la prevenció de riscos laborals en la gestió bàsica de la prevenció de riscos laborals i la promoció de conductes més segures i saludables.

Adreçat a tots els professionals.

La formació en línia d’UCF té el participant com a eix central del procés formatiu. És a partir d’ell que es desenvolupa l’acció d’aprenentatge.

Per realitzar aquesta formació, el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots els materials didàctics, les activitats i un conjunt d’eines que faciliten la comunicació i l’intercanvi entre els participants i el tutor, així com els instruments formals d’avaluació.

El curs s’imparteix al campus virtual d’Unió Consorci Formació: http://formacio.ucf.cat

 • BLOC 1. Introducció a la prevenció
  • Mòdul 1. Gestió de la prevenció
 • BLOC 2. Higiene industrial
  • Mòdul 1. Agents químics
  • Mòdul 2. Agents físics
  • Mòdul 3. Agents biològics
  • Mòdul 4. Residus sanitaris i gestió ambiental
 • BLOC 3. Seguretat
  • Mòdul 1. Seguretat i salut en el lloc de treball
  • Mòdul 2. Plans d’autoprotecció
 • BLOC 4. Ergonomia i psicosociologia aplicada
  • Mòdul 1. Ergonomia
  • Mòdul 2. Psicosociologia aplicada
 • BLOC 5. Medicina del treball
  • Mòdul 1. Activitats sanitàries del servei de prevenció

50 hores.

Aquestes places són 100% subvencionades pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

A continuació trobaràs les properes edicions:

Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb formacio.subvencionada@ucf.cat, per a més informació.

Per a més informació:

formacio.subvencionada@ucf.cat