//PRL per directius d’empresa
PRL per directius d’empresa 2021-11-25T17:38:00+02:00

Project Description

PRL per directius d’empresa

 • Prevenció i gestió d’equips.
 • La seguretat del producte.
 • Integració amb els diferents sistemes i gestió total.
 • Les auditories internes.
 • Funcions, obligacions i responsabilitats.
 • Avaluació de riscos
 • Planificació de la prevenció.
 • Sistemes de control sobre els riscos existents.
 • Costos de l’accidentalitat i rendibilitat de la prevenció.
 • Legislació i normativa bàsica en prevenció.

Objectiu general:

 • Adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant en l’àmbit teòric com al pràctic, sobre
  com integrar la prevenció en la gestió de l’empresa a través de la implantació i aplicació d’un pla de
  prevenció de riscos laborals.

Objectius específics:

 • Identificar el marc normatiu bàsic i de desenvolupament en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Conèixer i assimilar les funcions, obligacions i responsabilitats de l’empresa en matèria preventiva.
 • Manejar els procediments generals per integrar la prevenció en la gestió de l’empresa a través de la
  implantació i aplicació del pla de prevenció de riscos laborals.
 • Aplicar els instruments essencials de gestió i aplicació del pla de prevenció de riscos laborals.

Adreçat a professionals directius, responsables i comandaments.

La formació en línia d’UCF té el participant com a eix central del procés formatiu. És a partir d’ell que es desenvolupa l’acció d’aprenentatge.

Per realitzar aquesta formació, el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots els materials didàctics, les activitats i un conjunt d’eines que faciliten la comunicació i l’intercanvi entre els participants i el tutor, així com els instruments formals d’avaluació.

El curs s’imparteix al campus virtual d’Unió Consorci Formació: http://formacio.ucf.cat

1. Integració de la prevenció en la gestió de l’empresa.

1.1. La seguretat del producte.
1.2. El manual (política, procediments, planes…).
1.3. Integració amb els diferents sistemes (qualitat i medi ambient). Gestió total.
1.4. Les auditories internes.

2. Obligacions i responsabilitats.

2.1. Funcions, obligacions i responsabilitats.

3. Organització i planificació.

3.1. Pla de prevenció de riscos laborals.
3.2. Avaluació de riscos.
3.3. Planificació de la prevenció.
3.4. Sistemes de control sobre els riscos existents.
3.5. Modalitats preventives.

4. Costos de l’accidentalitat i rendibilitat de la prevenció.

4.1. Els costos dels accidents de treball.
4.2. Mètodes de càlcul dels costos dels accidents.

5. Legislació i normativa bàsica en prevenció.

5.1. Introducció a l’àmbit jurídic.
5.2. Legislació bàsica i de desenvolupament.

 10h.

Aquestes places són 100% subvencionades pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

A continuació trobaràs les properes edicions:

Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb formacio.subvencionada@ucf.cat, per a més informació.

Per a més informació: formacio.subvencionada@ucf.cat