//Promoció de la salut als hospitals i centres sanitaris
Promoció de la salut als hospitals i centres sanitaris 2022-07-06T17:36:52+02:00

Project Description

Promoció de la salut als hospitals i centres sanitaris

La promoció de la salut permet a les persones incrementar el control sobre la seva salut i millorar-la i, al mateix temps, proposa diferents maneres per apoderar a les persones i comunitats per fer-les partícips en la gestió de la seva salut. Incloure aquesta perspectiva en els llocs de treball i adoptar-la en el nostre dia a dia permet millorar els resultats de salut i alhora contribueix a millorar el benestar i la qualitat de vida.

 • Donar a conèixer el concepte de promoció de la salut.
 • Presentar els hospitals i centres promotors de la salut.
 • Presentar la Xarxa Catalana d’Hospitals i Centres Promotors de la Salut.
 • Facilitar eines per a la implementació i autoavaluació de la promoció de la salut.

Tots i totes els/les professionals d’hospitals i centres sanitaris.

 

La formació en línia d’UCF té el participant com a eix central del procés formatiu. És a partir d’ell que es desenvolupa l’acció d’aprenentatge.

Per realitzar aquesta formació, el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots els materials didàctics, les activitats i un conjunt d’eines que faciliten la comunicació i l’intercanvi entre els participants i el tutor, així com els instruments formals d’avaluació.

El curs s’impartirà al campus virtual d’Unió Consorci Formació: http://formacio.ucf.cat

Mòdul 1. Aspectes bàsics de la promoció de la salut

 1. El concepte de salut
 2. La promoció de la salut
 3. L’enfocament dels determinants socials de la salut

Mòdul 2. L’hospital i centre sanitari promotor de la salut

 1. Els hospitals i els centres sanitaris promotors de la salut
 2. El moviment global d’hospitals i centres sanitaris promotors de la salut

Mòdul 3. La implementació de la salut als hospitals i centres sanitaris

 1. Estàndards de promoció de la salut als hospitals i centres sanitaris
 2. Indicadors de la promoció de la salut als hospitals i els centres sanitaris
 3. L’ús dels estàndards i els indicadors

Mòdul 4. La xarxa Catalana D’Hospitals i centres sanitaris promotors de la salut

 1. La xarxa HPH-OMS
 2. La xarxa HPH-Catalunya
 3. L’organització de la xarxa HPH-Catalunya
 4. La missió, la visió i les línies estratègiques
 5. Com formar part de la xarxa

Mòdul 5. Alfabetització per a la salut (Health Literacy)

 1. Definicions
 2. Metodologia
 3. Tendències

8 hores.

El preu del curs és de 45€.

A continuació trobaràs les properes edicions:

Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb pbove@ucf.cat, per a més informació.

Per a més informació:

Romina Cortés, d’Unió Consorci Formació.  rcortes@ucf.cat – 932 594 384