//Qualitat i seguretat dels pacients
Qualitat i seguretat dels pacients 2022-04-13T17:57:02+02:00

Project Description

Qualitat i seguretat dels pacients

El curs online Qualitat i Seguretat dels pacients per a les organitzacions sanitàries de Catalunya és una iniciativa del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya juntament amb diverses entitats proveïdores de serveis sanitaris de Catalunya: Institut Català de la Salut, la Unió Catalana d’Hospitals i el Consorci de Salut i Social de Catalunya.

Compta amb el suport de Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) i de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial (SCQA).

Recolza els requeriments del Model d’acreditació de centres d’atenció aguda, d’atenció primària, de centres sociosanitaris i de salut mental, que determinen que els treballadors d’aquestes organitzacions han de rebre formació bàsica en qualitat, millora contínua i seguretat dels pacients. 

El repte d’aquest curs és poder arribar a tots els treballadors, per oferir-los uns coneixements mínims d’aquells conceptes que un grup d’experts han considerat com a bàsics en l’àmbit de la qualitat i la seguretat dels pacients, totalment adaptats al sector sanitari.

Objectiu general: proporcionar uns coneixements bàsics en qualitat i seguretat dels pacients en l’atenció sanitària als treballadors de les organitzacions sanitàries

Objectius específics:

 • Contribuir a la creació d’una cultura de seguretat a les organitzacions sanitàries.
 • Afavorir que els treballadors de les organitzacions sanitàries puguin detectar en els seus llocs de treball problemes de seguretat dels pacients, així com oportunitats de millora contínua.
 • Dotar d’uns coneixements sobre les eines de la gestió de la qualitat que permetin als treballadors participar en grups de millora contínua.
 • Donar a conèixer uns instruments que ja s’estan utilitzant a la majoria d’organitzacions sanitàries

El curs està dirigit a:

 • Professionals de l’àrea quirúrgica.
 • Professionals de la unitat de serveis crítics.
 • Professionals de l’àrea
 • Professionals de la unitat d’urgències en cirurgia general
 • Professionals de l’àrea endoscòpica.
 • Professionals de la unitat de cirurgia sense ingrés

Metodologia:

 • Formació online que incorpora un material didàctic multimèdia, amb nombrosos casos i activitats, i l’acompanyament d’un tutor expert que més enllà de respondre dubtes dels participants, suggereix lectures complementàries, debats a partir de casos i experiències.
 • Aquest tutor és especialista en l’àmbit de la Qualitat i la Seguretat del Pacient.

Requeriments tècnics:

 • Ordinador
 • Connexió a Internet
 • Software
 • Acrobat PDF Reader
 • Navegadors recomanats:
  • Mozilla Firefox
  • Google Chrome
  • Internet Explorer 8 o superior

MÒDUL 1. GRUP ÀREA QUIRÚRGICA

 • Seguretat quirúrgica amb una duració d’1 hora.
 • Infeccions nosocomial amb una duració d’1 hora.
 • Ús segur dels medicaments amb una duració de 2 hores.
 • Seguretat en cas d’aturada cardiorespiratòria amb una duració d’1 hora.
 • Transfusions segures amb una duració de 2 hores.

MÒDUL 2. GRUP SERVEIS CRÍTICS

 • Ús segur dels medicaments amb una duració de 2 hores.
 • Pràctiques segures amb una duració de 2 hores.
 • Transfusions segures amb una duració de 2 hores.
 • Continuïtat assistencial amb una duració d’1 hora.

MÒDUL 3. GRUP AMBULATORI, URGÈNCIES CIRURGIA GENERAL, ENDOSCÒPIES I UNITAT DE CIRURGIA SENSE INGRÉS

 • Infeccions nosocomial amb una duració d’1 hora.
 • Ús segur dels medicaments amb una duració de 2 hores.
 • Seguretat en cas d’aturada cardiorespiratòria amb una duració d’1 hora.
 • Transfusions segures amb una duració de 2 hores.
 • Continuïtat assistencial amb una duració d’1 hora.

21 hores online. El curs està dissenyat en 3 mòduls agrupats pels diferents tipus de professionals que treballen a les institucions sanitàries, tots amb una duració de 7 hores.

A continuació trobaràs les properes edicions:

Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb formacio.subvencionada@ucf.cat, per a més informació.

Els participants del programa rebran un Certificat acreditatiu de les entitats organitzadores, que acreditarà la seva participació en el mateix. Hi constarà el nombre de crèdits corresponent.

L’element fonamental d’avaluació establert en aquest curs és el qüestionari, exercici que permet avaluar individualment els coneixements adquirits sobre cadascuna de les unitats corresponents.

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents:

 • Consultar al complet el contingut del curs.
 • Obtenir una nota mitjana igual o superior a 7 en cada qüestionari d’avaluació.

PER A MÉS INFORMACIÓ: formacio.subvencionada@ucf.cat