//Redissenyar la dinamització de les sessions clíniques
Redissenyar la dinamització de les sessions clíniques 2021-09-09T13:16:21+02:00

Project Description

Redissenyar la dinamització de les sessions clíniques

Les sessions clíniques constitueixen una de les eines de desenvolupament professional més conegudes i emprades en l’àmbit de la salut. De llarga tradició, esdevenen un moment clau de peer learning, bàsic en aquelles organitzacions que aprenen de manera exponencial. Molt del coneixement que es construeix en centres de salut té lloc en aquestes sessions. 

Per treure el màxim partit d’aquestes sessions i convertir-les en autèntics moments d’intercanvi i desenvolupament professional i organitzacional, cal anar més enllà del traspàs d’informació i l’intercanvi d’idees. 

 • Dissenyar diferents tipologies de sessions clíniques per aconseguir diferents objectius i desenvolupar diverses competències. 
 • Implementar diferents estratègies de dinamització de les sessions clíniques per tal de treure’n el màxim profit. 
 • Identificar eines i tecnologies que col·laboren en la dinamització de sessions clíniques.

Professionals de la salut (metges, infermeres, fisioterapeutes, psicòlegs, logopedes, treballadors socials, …) que organitzin o col·laborin en el disseny i implementació de sessions clíniques a les seves organitzacions, o vulguin col·laborar en la construcció de sessions clíniques més significatives i d’impacte.

A partir d’un incident crític, els participants seran cridats a oferir opcions de resolució i estratègies concretes. El repte consistirà en dissenyar i facilitar una sessió clínica que garanteixi la implicació dels diferents participants d’una sessió clínica. 

Les sessions es desenvoluparan mitjançant 2 moments:

Moment 1. On Boarding

Lectura de l’incident crític a l’entorn del qual gira el repte a solucionar. 

Visualització de clips de vídeo sobre tipologies i disseny de sessions clíniques. 

Moment 2. Workshop

Mitjançant un repte guiat i el treball en grups reduïts, es desenvoluparan opcions concretes per dissenyar i dinamitzar una sessió clínica que presenta un seguit de requeriments. Un mateix repte, possibles vies de solució, però un únic objectiu: facilitar una sessió clínica que aparentment semblava fàcil…

 1. Disseny de sessions clíniques: planificar diferent per a modalitats de sessions diferents (tipologia per objectiu, per temàtica, etc.). 
 2. Com preparar i comunicar una sessió clínica: de la rutina a un nou hàbit.
 3. Ingredients per a la creació d’entorns psicològicament segurs per generar sessions clíniques interprofessionals d’impacte positiu. 
 4. Estratègies de facilitació per a dinamitzar sessions clíniques diferents. Entre d’altres, es treballaran: 
  • De debriefing: plus/deta, AAR (After Action Review), SSC (Stop/Start/Continue), Antemortem.
  • De generació i priorització d’idees: Manual Thinking, Mapa d’empatia i Customer Journey, Foto-finish.
  • D’anàlisi i presa de decisions: In Between Sessions, Incident crític, Sessió Experta,  5W+H qüestions.

El programa té una durada total de 7 hores, 1 hora autoformativa online + 3 sessions de telepresència de 2 hores.

Núria Serrat

Doctora en Pedagogia per la Universitat de Barcelona (UB).
Professora i investigadora de la Facultat d’Educació de la UB.

Ha dissenyat, desenvolupat i tutoritzat Màsters, Postgraus i Cursos d’especialització presencials i online, i ha creat materials informàtics en línia (especialitat en Formació de Formadors i Tutors en línia i Metodologies docents participatives en línia).

Ha participat com a investigadora i docent en projectes de cooperació internacional destinats a la millora i la innovació docent.

Assessora institucions públiques i empreses privades en el disseny i desenvolupament de projectes de millora i innovació en l’àmbit de la formació.

85 €.

Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb rllort@ucf.cat per a més informació.