//Cap a una atenció amb sistemes digitals
Cap a una atenció amb sistemes digitals 2022-01-27T14:20:34+02:00

Project Description

Cap a una atenció amb sistemes digitals

Salut digital i habilitats comunicatives

“La telemedicina i el teletreball han vingut per quedar-se. A l’atenció primària i a les consultes externes dels hospitals, s’han potenciat, de manera sorprenentment àgil, les prestacions telefòniques i telemàtiques per fer triatge de la demanda, per al seguiment domiciliari de pacients de risc, amb complicacions generades pel COVID i amb d’altres patologies que no es podien derivar als serveis hospitalaris, així com per desburocratitzar prestacions.”

Societat Catalana de Gestió Sanitària i l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears sobre l’impacte de la pandèmia del Covid-19 a les organitzacions sanitàries. Maig 2020

L’adquisició de competències digitals ja no és opcional i condicionarà el posicionament dels professionals i de les necessitats actuals de les institucions sanitàries en front de la innovació i de la digitalització de la salut. Els centres assistencials catalans ja disposen de professionals punters en les seves especialitats i el moment actual requereix dotar-los de competències digitals i de comunicació per incrementar el seu valor.

En aquests moments de crisi en que ens trobem en una situació excepcional, els professionals sanitaris es veuen en la necessitat d’haver d’adaptar-se a les noves tecnologies per atendre als pacients.

Aquesta situació és nova tant per professionals com per usuaris, i genera dificultats afegides a la ja difícil tasca d’atenció sanitària. El coneixement de les possibilitats digitals en l’atenció sanitària i l’entrenament en habilitats comunicatives en l’entorn digital ha de facilitar una millora en el desenvolupament de les competències dels nostres professionals de cara a afrontar les necessitats actuals de les institucions sanitàries en front de la innovació i de la digitalització de la salut.

Amb aquest propòsit, des d’UCF hem dissenyat aquests espais de coneixement que permeten l’actualització i adaptació a les necessitats actuals sobre competències en salut digital.

Professionals de l’àmbit sanitari que vulguin actualitzar els seus coneixements digitals i millorar les seves competències de comunicació per a desenvolupar un nou model d’atenció a través de sistemes digitals.

Aquest programa ofereix diferents mòduls que es poden combinar segons necessitats dels participants:

L’itinerari es pot personalitzar combinant un o dos mòduls de SALUT DIGITAL amb un d’HABILITATS COMUNICATIVES.

TELEASSISTÈNCIA I MONITORITZACIÓ DE PACIENTS CRÒNICS

La teleassistència i monitorització mitjançant l’ús de les TIC és un àrea d’innovació cada vegada més rellevant en la prestació de serveis. A més, arrel de l’alerta sanitària decretada pel SARS-CoV-2, sistemes sanitaris d’arreu del món s’han actualitzat per donar resposta en aquesta crisi. Aquest mòdul tractarà conceptes i elements clau sobre nous paradigmes de teleassistència i monitorització.

 • Entendre els conceptes relacionats amb els serveis de teleassistència i monitorització de crònics, a nivell assistencial i de sistemes d’informació.
 • Analitzar els elements clau en el disseny i implementació de projectes sobre teleassistència i monitorització.
 • Treballar un cas pràctic d’aplicació en l’actual alerta sanitària pel COVID19.

Exposició de conceptes clau, debats, exercicis vivencials, activitat entre sessions.

 • Situació actual i casos d’ús en teleassistència i telemonitorització de crònics.
 • Elements clau en serveis de teleassistència i monitorització.
 • Plantejament de projectes i cas pràctic.

3h distribuides en 2 sessions d’1h i 30 minuts cadascuna.

Jesús Berdún, llicenciat en Enginyeria de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Màster en Tecnologies pel Desenvolupament Humà i la Cooperació (UPC). Compta amb més de 10 anys d’experiència en gestió de projectes nacionals i internacionals relacionats amb l’ús de les TIC en el sector sanitari. Actualment treballa en el desenvolupament d’una estratègia d’atenció no presencial al sector sanitari a Catalunya, a la Fundació TIC Salut i Social.

TELEMEDICINA, I ARA QUÈ?

Cal entendre com ha evolucionat la relació metge-pacient durant aquesta crisi del Covid19, comprendre els canvis que els hospitals han hagut d’accelerar per donar cabuda a les necessitats i peculiaritats d’aquesta relació i, conèixer quines són les noves funcions que, pel desenvolupament de les noves tecnologies, els metges podem arribar a tenir.

 • Oferir informació sobre les possibilitats de la telemedicina.
 • Dotar dels coneixements teòrics necessaris pel desenvolupament, disseny, especificació, desplegament i avaluació de sistemes de telemedicina.
 • Analitzar la necessitat de serveis de telemedicina en el context sanitari actual.
 • Reflexionar sobre el canvi en la relació metge-pacient.
 • Comprendre els canvis als que s’enfronten els hospitals per a donar resposta a les noves necessitats de salut.
 • Conèixer les noves funcions dels professionals sanitaris en funció a les noves tecnologies.

Exposició de conceptes clau, debats, exercicis vivencials, activitat entre sessions.

 • Introducció a la telemedicina.
 • Conceptes bàsics de telemedicina.
 • Aspectes tècnics bàsics, requeriments tècnics mínims, estàndards.
 • Principals aplicacions de telemedicina.
 • Telemedicina a l’Hospital Sant Joan de Déu (hospital líquid).
 • Telemedicina humanitària.

3h distribuides en 2 sessions d’1h i 30 minuts cadascuna.

Carles Fàbrega. Expert en telemedicina i tecnologia de la imatge mèdica, suma 40 anys d’experiència en entorns d’imatge biomèdica. Pioner i promotor de la telemedicina des del seu inici a Espanya i durant els últims 14 anys.

COMUNICACIÓ A TRAVÉS DE TELÈFON O VIDEOCONVERSA

 • Treballar els elements que tenim disponibles en la comunicació telefònica o a través de videoconferència, per utilitzar-los de manera útil i efectiva i poder-nos adaptar a les diferents situacions i tipus d’interlocutor.
 • Conèixer els mecanismes comunicatius que ens ajuden a tallar de manera assertiva els nostres interlocutors i dirigir la conversa de manera intencionada.

Aquesta formació s’imparteix en modalitat de telepresència, amb el docent i tots els participants connectats alhora amb el seu propi ordinador.

La metodologia és activa i participativa, amb exercicis que faciliten l’experimentació, la reflexió i la comprensió.

Cada sessió tindrà una durada aproximada d’una hora i mitja estructurada en:

1.  Connexió: presentació de la sessió i contacte amb les persones del grup

2.  Explicació dels conceptes clau en l’àmbit teòric. Visualització de power point.

3. Anàlisi de situacions i trucades o videoconverses reals.

4. Presentació del marc de debat.

5. Conclusions de la sessió i aprenentatges.

Aquests sessions es realitzaran en grups reduïts de màxim 16 persones.

1) L’empatia en la comunicació telefònica o digital: com s’exerceix en aquest tipus de contextos i com fer-la arribar als nostres interlocutors.

2) Els elements de la comunicació: missatge, estructura de la trucada o conversa, somriure, veu, llenguatge, silencis.

3) Estratègies per dirigir la conversa i obtenir la informació necessària: com fer preguntes de manera intencionada.

4) Els diferents tipus d’interlocutor: parlador – mut – víctima – indecís – agressiu.

Curs de 3 h de duració que consisteix en la realització de 2 sessions en directe a través d’una eina de videoconferència i una petita activitat a realitzar entre les dues sessions.

Gemma Prats. Llicenciada en psicologia – opció clínica per a UB. Realitza estudis complementaris en Coaching Transformacional, INSTITUT GESTALT (2004), i Psicologia Coaching, COPC (2015). Practitioner de PNL, IRCO (2010). Experta en avenços en habilitats per a liderar, UB (2015). Acreditada en Extended DISC. Al llarg de la seva trajectòria professional ha ampliat coneixements en temes relacionats amb comunicació interpersonal, intel·ligència emocional, mediació, màrqueting i vendes. Des del 2001 inicia el seu projecte com a Psicòloga, formadora i psicoterapeuta autònoma, aportant tots els seus coneixements i experiència sobre habilitats de comunicació interpersonal i gestió de les emocions, a les empreses i a les persones.

ENTRENAMENT PER A VIDEOCONVERSES

 • Treballar de manera pràctica i totalment adaptada a la realitat dels assistents, l’atenció telefònica i online als pacients.
 • Facilitar orientacions i recursos per a establir una bona comunicació a través d’una videoconversa.
 • Experimentar i posar-se a prova en casos reals.

Sessions grupals dinamitzades per un facilitador/docent que es duran a terme a través de telepresència.

Hem dissenyat un entrenament amb casos pràctics simulats per una actriu que representarà diferents situacions des de casa seva, com si fos una pacient que ha de ser atesa per telèfon o en una videoconversa.

Cada un dels assistents a la sessió haurà d’atendre com a mínim una de les situacions, i la resta observarà, per després compartir el feedback de l’observació.

Els casos pràctics es crearan a partir de situacions vinculades a la realitat professional dels participants.

El temps entre sessions estarà destinat a realitzar activitats d ́aprofundiment en la temàtica tractada. Les percepcions, experiències, reflexions obtingudes serviran d’element disparador de la segona sessió en la qual el facilitador/docent contribuirà a ancorar els aprenentatges.

Aquests sessions es realitzaran en grups reduïts de màxim 16 persones.

 • La comunicació interpersonal a distància amb els pacients: elements a tenir en compte.
 • Aspectes clau per demostrar interès exercint una escolta activa i empàtica.
 • Tècniques per portar el control de la conversa, dirigida als objectius assistencials.
 • Simulacions amb casos reals.

2 sessions de 2,5 hores cadascuna.

Gemma Prats. Llicenciada en psicologia – opció clínica per a UB. Realitza estudis complementaris en Coaching Transformacional, INSTITUT GESTALT (2004), i Psicologia Coaching, COPC (2015). Practitioner de PNL, IRCO (2010). Experta en avenços en habilitats per a liderar, UB (2015). Acreditada en Extended DISC. Al llarg de la seva trajectòria professional ha ampliat coneixements en temes relacionats amb comunicació interpersonal, intel·ligència emocional, mediació, màrqueting i vendes. Des del 2001 inicia el seu projecte com a Psicòloga, formadora i psicoterapeuta autònoma, aportant tots els seus coneixements i experiència sobre habilitats de comunicació interpersonal i gestió de les emocions, a les empreses i a les persones.

La personalització i adaptació del contingut d’aquestes sessions a la realitat de cada institució i equip esdevé un ingredient fonamental de l’aportació de valor d’Unió Consorci Formació.

Per aquest motiu, ens posem a la vostra disposició per a dissenyar a mida les sessions de teleformació presentades i afavorir la consecució dels vostres objectius. Per a fer-ho possible us proposem…

Per a més informació:

Romina Cortés, d’Unió Consorci Formació.  rcortes@ucf.cat – 932 594 384