//Tutor expert de residents
Tutor expert de residents 2021-09-30T12:47:24+02:00

Project Description

Tutors expert de residents

Eines i estratègies per millorar la tasca de tutorització

Com a tutors i tutores de professionals en formació, la nostra experiència com a sanitaris és bàsica. La demostració i el modelatge són estratègies clau per formar als residents amb els quals treballem per tal que assoleixin l’excel·lència professional. 

Aquesta tasca sovint es pot complementar amb estratègies pedagògiques, socials i comunicatives que contribueixin a què la persona en formació tregui el màxim partit, amb la vostra col·laboració, d’aquest important moment de la seva trajectòria professional.

L’objectiu d’aquest curs és consolidar i ampliar la base pedagògica dels professionals de la salut que ja han desenvolupat la seva tasca com a tutors de professionals en formació, i que poden esdevenir referents en aquesta tasca en les seves organitzacions. 

 • Conèixer la normativa i el marc regulatiu de la figura del tutor.
 • Incorporar un canvi de visió en la tasca tutorial.
 • Conèixer estratègies i eines per elaborar el Pla d’Acció tutorial individualitzat. 
 • Dissenyar itineraris personalitzats en base als components bàsics que els fonamenten.
 • Aprofundir en diferents eines i estratègies docents i saber-les implementar en el context adient.
 • Utilitzar eines de comunicació efectiva i centrada en el resident.
 • Desenvolupar converses eficients i empàtiques dins d’una tasca d’acció tutorial.
 • Dissenyar evidències i instruments d’avaluació de l’aprenentatge i del procés formatiu. 
 • Professionals de la salut que duent a terme la tasca de tutorització de residents (preferentment amb més de 3 anys d’experiència en aquesta tasca de tutorització). 
 • Coordinadors de Docència de les entitats de salut i social.

La proposta formativa partirà de les pròpies experiències dels participants per tal de connectar el conjunt de continguts i desenvolupar les competències fixades. Mitjançant diverses estratègies participatives, casos pràctics i la simulació, els participants podran posar en pràctica els aprenentatges realitzats tant petit i gran grup.

El curs es desenvolpuarà en dues sessions presencials. En la darrera sessió de treball es realitzaran simulacions, en les que els participants s’enfrontaran a una situació real on aplicar els aprenentatges. Amb posterioritat a la simulació, es portarà a terme un debriefing per aflorar els aprenentatges i cercar eines per a transferir-los a situacions reals

 1. Anàlisi de la funció tutorial des del punt de vista del trànsit de docent a facilitador. Nou enfocament de la funció tutorial.  
 2. Estratègies d’interacció amb el resident: estratègies i dinàmiques d’engagement, pensament reflexiu i crític, indagació apreciativa, entrevista motivacional, plantejament de preguntes, debriefing avançat, etc.).
 3. Gestió de situacions problemàtiques i converses difícils.
 4. Estratègies d’interacció amb el resident. Conèixer i construir processos de reflexió i debriefing.

El programa té una durada total de 10 hores: 2 sessions presencials de 9 a 14 hores.

Núria Serrat

Doctora en Pedagogia per la Universitat de Barcelona (UB).
Professora i investigadora de la Facultat d’Educació de la UB.

Ha dissenyat, desenvolupat i tutoritzat Màsters, Postgraus i Cursos d’especialització presencials i online, i ha creat materials informàtics en línia (especialitat en Formació de Formadors i Tutors en línia i Metodologies docents participatives en línia).

Ha participat com a investigadora i docent en projectes de cooperació internacional destinats a la millora i la innovació docent.

Assessora institucions públiques i empreses privades en el disseny i desenvolupament de projectes de millora i innovació en l’àmbit de la formació.

175 €.

Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb rllort@ucf.cat per a més informació.