//Tutor novell de residents
Tutor novell de residents 2023-02-16T11:23:30+02:00

Project Description

Tutor novell de residents

Eines i estratègies per a un procés significatiu de tutorització

Col·laborar en la formació d’un professional és una tasca complexa i alhora enriquidora. L’expertesa de les temàtiques que dominem, cadascú en la seva especialitat, són bàsiques per garantir que la persona que està en formació assoleixi un coneixement ampli de la disciplina. 

No obstant, no n’hi ha prou. Per garantir el seu desenvolupament com a professional també calen estratègies pedagògiques, de comunicació i d’avaluació que sovint hem d’anar aprenent en base a la pròpia experiència, als models formatius rebuts, a les experiències d’altres companys…

L’objectiu d’aquest curs és construir una base pedagògica per als professionals de la salut que volen desenvolupar la seva tasca com a tutors de professionals en formació.

 • Conèixer la normativa i el marc regulatiu que implica la tutorització de residents.
 • Incorporar un canvi de visió en la tasca tutorial.
 • Planificar i gestionar el Pla d’Acció tutorial individualitzat. 
 • Conèixer diferents eines i estratègies docents i saber-les implementar en el context adient.
 • Utilitzar eines de comunicació efectiva i centrada en el resident.
 • Dissenyar accions d’avaluació dels aprenentatges en el procés de formació de residents.
 • Professionals de la salut que s’inicien en la seva tasca de tutorització de residents (preferentment amb un màxim 2 anys d’experiència en la aquesta tasca de tutorització). 
 • Coordinadors de Docència de les entitats de salut i social.

La proposta formativa partirà de les pròpies experiències dels participants per tal de connectar el conjunt de continguts i desenvolupar les competències fixades. Mitjançant diverses estratègies participatives, casos pràctics i la simulació, els participants podran posar en pràctica els aprenentatges realitzats tant petit i gran grup. 

El curs es desenvolpuarà en dues sessions presencials. En la darrera sessió de treball es realitzaran simulacions, en les que els participants s’enfrontaran a una situació real on aplicar els aprenentatges. Amb posterioritat a la simulació, es portarà a terme un debriefing per aflorar els aprenentatges i cercar eines per a transferir-los a situacions reals

 1. Anàlisi de la funció tutorial: des dels inicis fins a la consolidació d’un rol tutorial.
 2. Competències bàsiques.
 3. Drets i deures de la funció tutorial.
 4. Els “nous” residents. Atenció més enllà del traspàs d’informació.
 5. Moments clau de la tutoria: funcions, objectius i processos.
 6. Del Programa Oficial de l’especialitat (com a guia bàsica) al disseny d’un itinerari i un pla individual.
 7. Habilitats comunicatives i eines pedagògiques i formatives d’impacte positiu.
 8. Principals casuístiques. Situacions habituals i eines per gestionar-les.
 9. L’avaluació dels aprenentatges. Què es demana? Quina és la meva tasca?

El programa té una durada total de 10 hores: 2 sessions presencials de 9 a 14 hores.

Núria Serrat

Doctora en Pedagogia per la Universitat de Barcelona (UB).
Professora i investigadora de la Facultat d’Educació de la UB.

Ha dissenyat, desenvolupat i tutoritzat Màsters, Postgraus i Cursos d’especialització presencials i online, i ha creat materials informàtics en línia (especialitat en Formació de Formadors i Tutors en línia i Metodologies docents participatives en línia).

Ha participat com a investigadora i docent en projectes de cooperació internacional destinats a la millora i la innovació docent.

Assessora institucions públiques i empreses privades en el disseny i desenvolupament de projectes de millora i innovació en l’àmbit de la formació.

175 €.

Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb rllort@ucf.cat per a més informació.