//Tutors residents clínics
Tutors residents clínics 2022-02-22T14:58:00+02:00

Project Description

Tutors residents clínics

 • Anàlisi de la funció tutorial
 • Moments clau de la tutoria: funcions, objectius i processos
 • Drets i deures de la funció tutorial
 • Estratègies d’interacció amb el resident: estratègies i dinàmiques d’engagement, pensament reflexiu i crític, indagació apreciativa, etc
 • Gestió de situacions problemàtiques i converses difícils
 • Estratègies d’interacció amb el resident. Conèixer i construir processos de reflexió i debriefing

Objectius:

 • Conèixer la normativa i el marc regulatiu que implica la tutorització de residents.
 • Incorporar un canvi de visió en la tasca tutorial.
 • Planificar i gestionar el Pla d’Acció tutorial individualitzat.
 • Conèixer diferents eines i estratègies docents i saber-les implementar en el context adient.
 • Utilitzar eines de comunicació efectiva i centrada en el resident.
 • Dissenyar accions d’avaluació dels aprenentatges en el procés de formació de residents.
 • Professionals de la salut que duent a terme la tasca de tutorització de residents
 • Coordinadors de Docència de les entitats de salut i social.
 • La formació té una durada lectiva de 16 hores.

1. Anàlisi de la funció tutorial.

1.1 Moments clau de la tutoria: funcions, objectius i processos.

2. Drets i deures de la funció tutorial.

3. Estratègies d’interacció amb el resident: estratègies i dinàmiques d’engagement, pensament reflexiu i crític, indagació apreciativa, entrevista motivacional, plantejament de preguntes, debriefing avançat, etc.

4. Gestió de situacions problemàtiques i converses difícils.

5. Estratègies d’interacció amb el resident. Conèixer i construir processos de reflexió i debriefing.

La formació en línia d’UCF té el participant com a eix central del procés formatiu. És a partir d’ell que es desenvolupa l’acció d’aprenentatge.

Per realitzar aquesta formació, el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots els materials didàctics, les activitats i un conjunt d’eines que faciliten la comunicació i l’intercanvi entre els participants i el tutor, així com els instruments formals d’avaluació.

El curs s’imparteix al campus virtual d’Unió Consorci Formació: http://formacio.ucf.cat

Aquestes places són 100% subvencionades pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

A continuació trobaràs les properes edicions:

Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera  i subscriu-te a la nostra Newsletter per estar informat/ada de properes edicions: http://eepurl.com/dnr7uz