Tutors online 2019-02-04T10:17:54+02:00

Project Description

Tutors online

La funció docent és estratègica en el conjunt del sector sanitari i social. I ho és encara més en el moment en què ens trobem, amb la necessitat que la formació interna que es fa als centres, sigui motor per impulsar noves maneres de fer més eficients i innovadores. El desenvolupament professional de tot/a formador/a passa sovint per actualitzar i optimitzar les competències docents, poder millorar la pràctica formativa a través de la reflexió sobre la mateixa i incorporar la pròpia experiència.

En les activitats de formació en línia, l’acció tutorial ha d’acompanyar, tutelar, guiar i dinamitzar l’activitat durant el desenvolupament del programa, i no només ha de resoldre els dubtes o les qüestions que els participants puguin tenir, sinó que, especialment, ha d’afavorir i potenciar la connexió dels participants amb les activitats i amb els altres companys.

En aquest curs, a més d’incidir en aquests aspectes treballarem els elements fonamentals que es despleguen al voltant dels participants i que tenen una incidència directa en els objectius d’aprenentatge pretesos

Objectius

  • Conèixer les característiques i potencialitats de la formació online.
  • Conèixer quines són les tasques a desenvolupar per part d’un tutor.
  • Adquirir estratègies de planificació i desenvolupament de l’acció tutorial en un entorn virtual.
  • Conèixer diferents estratègies i metodologies d’avaluació.
  • Conèixer les possibilitats d’altres eines i recursos digitals en el marc d’un procés formatiu.
1. La formació en línia i la plataforma virtual.
2. La funció tutorial i la seqüència didàctica.
3. La comunicació amb els participants.
4. Seguiment i dinamització.
5. Avaluació dels aprenentatges.
6. Altres eines i recursos 2.0 aplicats a la formació.

La formació té una durada lectiva de 5 hores.

La formació en línia d’UCF té el participant com a eix central del procés formatiu. És a partir d’ell que es desenvolupa l’acció d’aprenentatge.

Per a realitzar aquesta formació, el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots els materials didàctics, les activitats i un conjunt d’eines que faciliten la comunicació, el treball col·laboratiu i l’intercanvi entre els participants i el tutor, així com els instruments formals d’avaluació.

A banda dels continguts formatius, l’aula incorpora tot un seguit d’activitats amb què complementar i posar en pràctica els coneixements adquirits, sempre amb l’acompanyament i supervisió d’un tutor expert en la matèria.

El curs s’imparteix al campus virtual d’Unió Consorci Formació: http://formacio.ucf.cat

  • Tots els professionals.

A continuació trobaràs les properes edicions:

*Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb rcortes@ucf.cat, per a més informació.

El preu del curs és de 35€.

Els participants del programa que superin els requisits d’avaluació rebran un certificat d’aprofitament.

Per a més informació:

Romina Cortés, d’Unió Consorci Formació.   rcortes@ucf.cat – 932 594 384