Tutors online 2020-01-20T14:07:13+02:00

Project Description

Tutors online

La funció docent és estratègica en el conjunt del sector sanitari i social. I ho és encara més en el moment en què ens trobem, amb la necessitat que la formació interna que es fa als centres, sigui motor per impulsar noves maneres de fer més eficients i innovadores. El desenvolupament professional de tot/a formador/a passa sovint per actualitzar i optimitzar les competències docents, poder millorar la pràctica formativa a través de la reflexió sobre la mateixa i incorporar la pròpia experiència.

En les activitats de formació en línia, l’acció tutorial ha d’acompanyar, tutelar, guiar i dinamitzar l’activitat durant el desenvolupament del programa, i no només ha de resoldre els dubtes o les qüestions que els participants puguin tenir, sinó que, especialment, ha d’afavorir i potenciar la connexió dels participants amb les activitats i amb els altres companys.

Objectius

  • Conèixer les característiques i potencialitats de la formació online.
  • Conèixer quines són les tasques a desenvolupar per part d’un tutor.
  • Adquirir estratègies de planificació i desenvolupament de l’acció tutorial en un entorn virtual.
  • Conèixer diferents estratègies i metodologies d’avaluació.
  • Conèixer les possibilitats d’altres eines i recursos digitals en el marc d’un procés formatiu.
1. La formació en línia i la plataforma virtual.
2. La funció tutorial i la seqüència didàctica.
3. La comunicació amb els participants.
4. Seguiment i dinamització.
5. Avaluació dels aprenentatges.
6. Altres eines i recursos 2.0 aplicats a la formació.

La formació té una durada lectiva de 5 hores.

Aquest curs, gamificat i amb elements propis de la metodologia “escape room”, té el participant com a eix central del procés formatiu. És a partir d’ell que es desenvolupa l’acció d’aprenentatge.

A través de diferents reptes que se’l presentin el participant anirà superant els diversos blocs de continguts. Alhora haurà d’anar llegint i consultant els continguts teòrics, elements centrals del curs, però també haurà d’estar molt atent a totes les pistes i claus que vagi rebent per a poder superar-ho.

Per a realitzar aquesta formació, el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots els materials didàctics, les activitats i un conjunt d’eines que faciliten la comunicació, el treball col·laboratiu i l’intercanvi entre els participants i el tutor, així com els instruments formals d’avaluació.

El curs s’imparteix al campus virtual d’Unió Consorci Formació: http://formacio.ucf.cat

Al següent enllaç trobaràs una petita mostra del curs: demo tutors online

  • Tots els professionals.

A continuació trobaràs les properes edicions:

*Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera per a properes edicions; o contacta amb rcortes@ucf.cat, per a més informació.

El preu del curs és de 35€.

Els participants del programa que superin els requisits d’avaluació rebran un certificat d’aprofitament.

Per a més informació:

Paula Bové, d’Unió Consorci Formació.  pbove@ucf.cat – 932 594 387