//Update d’aprenentatge 2021
Update d’aprenentatge 2021 2021-04-30T14:51:06+02:00

Project Description

Update d’Aprenentatge

Programes per a una nova cultura d’aprenentatge

1a edició – 2021

Estem vivint un moment de canvis constants, d’una alta complexitat, que afecta directament al món del treball en les organitzacions de salut i social. En aquest marc, els professionals necessiten actualitzar constantment els seus coneixements i les seves capacitats, especialment per interpretar les tendències futures i per anticipar-se als nous reptes.

En aquest escenari, les polítiques de recursos humans es centren en posar les persones en el centre, i en potenciar el talent intern com a corresponsable del seu propi aprenentatge i desenvolupament, implicant diferents rols de persones directives, formadores, referents, com a veritables drivers de la cultura, l’ofici i els valors de la organització.

Aquests programes que ara us presentem pretenen potenciar tota aquesta línia de treball, que ha de configurar una nova cultura d’aprenentatge, més compartida, més a prop del flux de treball, incorporant noves metodologies, estratègies i recursos digitals que multipliquin el seu valor per a l’organització.

Apropar noves estratègies, metodologies, eines, que afavoreixin el desenvolupament d’una nova cultura d’aprenentatge en l’organització que:

  • Corresponsabilitzi totes les persones.
  • Potenciï la competència dels líders per desenvolupar equips i persones.
  • Multipliqui els efectes pedagògics i didàctics de les persones docents i referents internes.
  • Aprofiti tot el potencial de la digitalització.

Programes de Formació de Tutors i Formadors:

  • Docents interns (tutors, mentors, formadors), ja siguin habituals o ocasionals, que vulguin incorporar noves estratègies i metodologies formatives (aprenentatge interactiu, col·laboratiu, actiu, situat, constructiu, significatiu,..) i integrar noves eines digitals.

Programes per a potenciar l’Aprenentatge i la Col·laboració en els equips:

  • A tots els professionals que busquin potenciar l’aprenentatge continu i una cultura d’aprenentatge organitzacional basada en l’intercanvi i la col·laboració, incorporant metodologies i eines digitals.

S’hi incorporen diferents programes que combinen píndoles autoformatives online amb treball col·laboratiu en sessions de telepresència. Cada programa té autonomia pròpia i es pot personalitzar i desenvolupar en format a mida. Les diferents accions incorporen tant eines digitals com noves estratègies pedagògiques complementàries.

Bonificació:

Aquestes formacions poden ser total o parcialment bonificades per la Fundae.

Les accions formatives es duran a terme sempre i quan s’arribi a un mínim d’inscripcions necessàries.

Només es faran devolucions d’inscripcions en el cas que es sol·licitin amb una antelació mínima d’una setmana respecte a la data d’inici de la formació.

Aquest curs s’ha posposat. A l’espera d’altres dates.

Per a inscripcions:  Ricard Llort, d’Unió Consorci Formació. rllort@ucf.cat – 932 594 386