Update directiu 2020-07-03T13:09:12+02:00

Project Description

Update Directiu

Liderant, dirigint, fent…diferent en l’entorn sanitari, sociosanitari i social

9a edició – 2020

Són molts els reptes i els desafiaments que, avui dia, els directius i responsables del sector salut i social han de gestionar, de liderar, d’impulsar. Tant a nivell personal com vers als seus equips, projectes, activitats, per assolir resultats de manera més eficient, més segura, però també més diversa i amb més valor.

Per aquest motiu, en aquesta nova edició de l’Update Directiu us apropem un conjunt d’eines, habilitats, tècniques, en alguns casos molt innovadores, a fi d’ajudarvos en la consecució dels vostres reptes.

Les noves responsabilitats i els nous reptes necessiten noves habilitats, noves eines i un nou mindset per inspirar, facilitar i acompanyar els equips. Però també, per prendre decisions en un entorn tan complex i ràpid.

L’Update Directiu 2020 està organitzat en diferents Microtrajectòries Directives, que estan dirigides a responsables i directius amb experiència que busquen actualitzar i millorar les seves habilitats de lideratge per aconseguir un impacte més gran, i que pretenen:

 • Potenciar l’autoconeixement: si no et coneixes no podràs ser un líder efectiu. Aprofundir en la consciència d’un mateix i en el teu sentit de propòsit és clau per gestionar i influir sobre els altres.
 • Aprofitar els teus punts forts, comprendre les teves àrees de millora, per empoderar els altres, influenciant-los i facilitant els canvis.
 • Descobrir el propi estil de lideratge per obtenir els millors resultats dels vostres equips.
 • Facilitar un conjunt d’eines i d’habilitats pràctiques per donar feedback, relacionarte de manera eficient, negociar, afrontar conflictes, planificar projectes, etc.
 • Explorar nous enfocaments, descobrir nous marcs per posar en pràctica la presa de decisions més adequada en cada moment, amb raonaments sòlids, pensament crític, anàlisi rigorós, però amb metodologies àgils.
 • Aprofitar el poder del canvi i fer que les coses passin. Liderar els processos de transformació i acompanyar, motivar i inspirar els equips en el seu impuls.
 • Crear confiança i compromís amb l’equip, a través de les capacitats comunicatives i relacionals amb ell, per assolir relacions fortes i influents.
 • Desenvolupar el potencial del talent de l’equip, desbloquejant situacions que el bloquegin, optimitzant processos i inspirant-lo en el seu creixement.
 • Transformar les maneres de fer, impulsar nous marcs mentals, obrir la mirada, integrar noves metodologies, per aportar més valor.

Hem dissenyat un conjunt de sessions presencials agrupades en set Microtrajectòries Directives que s’impartiran entre l’abril i el desembre de 2020 a càrrec de docents experts en la matèria, orientats a entrenar i desenvolupar tècniques, recursos i models útils per aplicar a les organitzacions. Inclouen activitats i dinàmiques participatives per promoure l’intercanvi de coneixements i d’experiències professionals.

Cada participant en l’Update podrà seleccionar les Microtrajectòries Directives que s’ajustin millor a les seves necessitats i accedir a la formació adaptada al perfeccionament de les pròpies competències directives.

La 9a edició de l’Update Directiu ofereix diverses Micotrajectòries Directives:

Contribuir a reflexionar, compartir i sobretot a passar a l’acció construint la nova manera d’autoliderar-nos per liderar.

Vols aprofundir en el teu autoconeixement i treballar habilitats relacionals?

Aportar reflexió sobre com serà el treball en el futur i com hauran d’actuar els directius exitosos.

Vols impulsar canvis en els teus equips de treball?

Es parla molt d’agilitat i no obstant això, les organitzacions no veuen clar com aplicar-la i liderar-la.

Serveix el mateix estil de lideratge en entorns estables que en entorns molt dinàmics?

Transmetre, treballar i integrar valors és cosa de tots/es i per a tothom, liderar perquè arribin i arrelin a tot arreu.

És possible aterrar a la quotidianitat els valors de l’organització?

Entendre la Transformació Digital i com afrontar-la de manera correcta, tant a nivell intern (públic intern) com a nivell extern (públics d’interès).

Com afrontar la transformació digital en l’organització?

Conèixer, analitzar i valorar maneres pràctiques de com l’experiència dels pacients pot incorporar-se a les dinàmiques organitzatives de les nostres institucions.

Estem preparats per fer-ho?

Necessitem canviar la manera d’organitzar-nos, innovant en els processos assistencials i on els professionals treballin en equip, de manera coordinada, multidisciplinària i posant el pacient al centre.

Com podem aplicar-ho a les nostres institucions?

L’horari de totes les sessions d’aquest Update Directiu és de 9 a 14 hores.

A continuació mostrem totes les sessions programades del programa:

Lideratge vs. Autolideratge: Una nova “mentalitat”
Sessió 1: Rol i autoconeixement Posposada
Sessió 2: Lideratge relacional Posposada
Sessió 3: Definir el pla d’acció Posposada
Liderar en processos de canvi
Sessió 1: Liderar en la propera dècada Posposada
Sessió 2: Desenvolupar equips en els processos de transformació Posposada
Sessió 3: Gestió de conflictes en els processos de canvi Posposada
Lideratge agile
Sessió 1: Introducció a l’agilitat Posposada
Sessió 2: Autoorganització d’equips Posposada
Sessió 3: Sistemes organitzatius Posposada
Lideratge en valors
Sessió 1: Intel·ligència natural i instint Posposada
Sessió 2: The conflict Posposada
Sessió 3: Ruta biomimètica Posposada
Liderar en transformació digital
Sessió 1: Economia digital. Què és la transformació digital? Posposada
Sessió 2: Tecnologies per a la transformació digital. Com afrontar la transformació digital: metodologies de treball Posposada
Liderar projectes innovadors en experiència del pacient
Sessió 1: El programa xpacient a l’Hospital general de Granollers Posposada
Sessió 2: El model d’experiència del pacient a l’Hospital de Sant Joan de Déu Posposada
Sessió 3: El model d’experiència del pacient a l’Hospital Vall d’Hebron Posposada
Sessió 4: Jornada conjunta per compartir projectes d’experiència dels pacients Posposada
Lideratge per la innovació en processos assistencials. Orientació a resultats
Sessió 1: Simulació d’un procés assistencial: Diagnòstic i situació actual Posposada
Sessió 2: Mètode científic aplicat a la millora: PDCA i situació proposada Posposada
Sessió 3: Seguiment i sostenibilitat. Rutina de la millora contínua Posposada

Inscripció individual a les sessions

 • Lideratge vs. autolideratge: una nova “mentalitat”: 490€
 • Liderar en processos de canvi: 395€
 • Lideratge Agile: 460€
 • Lideratge en valors: 460€
 • Liderar en transformació digital: 270€
 • Liderar projectes innovadors en experiència del pacient: 520€
 • Lideratge en processos d’innovació assistencials per a la millora de resultats: 395€

Paquets d’inscripcions

S’aplicarà un 10% de descompte per a un paquet de 6 inscripcions.

Les organitzacions que adquireixin un paquet d’inscripcions tenen dret a inscriure els professionals que considerin a cada àmbit, de manera que el conjunt del paquet pugui ser realitzat per una o diverses persones, a criteri de cada entitat.

Les devolucions d’inscripcions a les diferents sessions de l’Update Directiu es faran per cancel·lacions amb una antelació mínima d’una setmana.

Descarrega i complimenta el document d’inscripció

Un cop complimentat, fes arribar el document mitjançant el correu electrònic a: Lorena Moralo (lmoralo@ucf.cat)

Els participants del programa rebran un certificat acreditatiu d’UCF, que acreditarà la seva participació en la formació.

L’assistència a 2 o més àmbits del programa d’aquesta 9a edició de l’Update Directiu permetrà als assistents obtenir un certificat d’extensió universitària d’assistència, emès per la Fundació Universitària del Bages, Campus Umanresa (Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya)

Les sessions s’impartiràn a les instal·lacions d’Unió Consorci Formació. Parc Sanitari Pere Virgili. Esteve Terradas, 30. Edifici Tramuntana, baixos. 08023 Barcelona.

A excepció de les 3 primeres sessions de l’àmbit d’experiència al pacient, que es faran en les entitats descrites en el programa i la darrera sessió de l’àmbit de valors, de la qual s’informarà més endavant la ubicació concreta.

Per a inscripcions:  Lorena Moralo, d’Unió Consorci Formació. lmoralo@ucf.cat – 932594382