Update directiu 2019-11-15T13:27:24+02:00

Project Description

Update Directiu de l’entorn sanitari, sociosanitari i social

8a edició – 2019

En els darrers anys s’ha parlat molt del concepte de lideratge, de fet han sorgit diverses teories i enfocaments encaminats a traçar les competències del líder, que han tractat tant la dimensió personal com la seva funció en relació amb el seu equip, amb l’organització i amb l’entorn. No obstant això, el segle XXI aporta nous escenaris a les organitzacions que fan que el concepte de lideratge segueixi evolucionant cap a perfils que s’adaptin a nous reptes i obliguen les organitzacions a facilitar l’actualització i la millora constant dels seus comandaments i directius.

En aquesta 8 edició de l’Update Directiu volem continuar millorant aquesta oferta formativa i en aquest sentit hem dut a terme una enquesta a directius i comandaments per conèixer quines són per a ells les competències bàsiques que haurien de conèixer, integrar i desenvolupar els professionals amb responsabilitats directives. Els resultats ens permeten observar que les competències necessàries per al desenvolupament del lideratge les podem agrupar en cinc àrees:

Rol directiu

Habilitats interpersonals

Lideratge pel canvi

Competències personals

Orientació a resultats

Oferir seminaris i itineraris formatius que ajudin els directius de les organitzacions sanitàries, sociosanitàries i socials a:

 • Actualitzar i adaptar-se als nous contextos del sector i del món del treball.
 • Reflexionar sobre la pròpia actuació directiva.
 • Analitzar les tendències de futur per poder completar la pròpia visió estratègica.
 • Enfortir els equips de treball a partir de millorar les habilitats directives i de lideratge.
 • Orientar els esforços cap a la millora de l’eficàcia i de l’eficiència en la gestió, impulsant la qualitat assistencial.
Hem dissenyat un conjunt de 25 sessions presencials, que s’impartiran entre el març i el novembre de 2019 a càrrec de docents experts en la matèria, orientats a entrenar i desenvolupar tècniques, recursos i models útils per aplicar a les organitzacions. Inclouen activitats i dinàmiques participatives per promoure el intercanvi de coneixements i d’experiències professionals.

Format de mitja jornada intensiva (de 9 a 14 h) que incorpora esmorzar – col·loqui per afavorir el networking entre els participants.

La 8a edició de l’Update Directiu ofereix dues modalitats de participació:

Cada participant pot inscriure’s i participar en qualsevol de les 25 sessions que sigui del seu interès.

La combinació de diferents sessions permetrà al participant treballar i aprofundir en alguna dimensió concreta del rol directiu. S’han definit 5 itineraris directius que permeten aprofundir en les àrees en que es basa el model teòric sobre el lider extraordinari. Cadascun dels itineraris es composa per 5 sessions.

Rol directiu
Per què fracassen les organitzacions
Sistema d’indicadors d’ètica
Management 2020: com dirigir a la propera dècada
Lideratge compassiu
Transformació digital i lideratge
Lideratge del canvi
Reinventar el lideratge
Transformació i canvi: gestió efectiva de les resistències de l’equip
Pensament estratègic
Liderar l’atenció centrada en la persona
Potenciar l’empoderament d’equip o com guanyar espais de llibertat
Orientació a resultats
Reunions de treball eficients
Gestió d’equips eficients
Gestió del coneixement en els equips de treball
Lideratge per al compromís dels professionals
Analitzar i decidir en entorns complexos
Competències personals
Autoconeixement per a l’eficàcia personal
Autocontrol i gestió de les emocions
Creativitat. Pensar diferent
Resiliència: el poder de la transformació des de l’adversitat
El meu pla de desenvolupament directiu
Habilitats interpersonals
Gestió de conflictes de l’equip
Habilitats de relació: assertivitat, empatia i escolta activa
Gestió de les diferències (rols de Belbin)
Model Sikkhonna. Aconseguir equips d’alt rendiment
Tècniques de negociació. Persuasió i influència

Cada participant en l’Update podrà seleccionar la fórmula que s’ajusti millor a les seves necessitats i accedir a la formació adaptada al perfeccionament de les pròpies competències directives.

Les sessions s’impartiràn a les instal·lacions d’Unió Consorci Formació. Parc Sanitari Pere Virgili. Esteve Terradas, 30. Edifici Tramuntana, baixos. 08023 Barcelona.

A continuació mostrem totes les sessions cronològicament, i amb l’identificador d’itinerari:

Sessió 1: Per què fracassen les organitzacions 19/03/2019
Sessió 2: Reinventar el lideratge 21/03/2019
Sessió 3: Reunions de treball eficients 02/04/2019
Sessió 4: Gestió dels conflictes de l’equip 04/04/2019
Sessió 5: Autoconeixement per a l’eficàcia personal 03/05/2019
Sessió 6: Sistema d’indicadors d’ètica Ajornat
Sessió 7: Transformació i canvi: gestió efectiva de les resistències de l’equip 07/05/2019
Sessió 8: La gestió d’equips eficients 09/05/2019
Sessió 9: Autocontrol i gestió de les emocions 21/05/2019
Sessió 10: Habilitats de relació: assertivitat, empatia, escolta activa 23/05/2019
Sessió 11: Management 2020: com dirigir a la propera dècada 04/06/2019
Sessió 12: Pensament estratègic 06/06/2019
Sessió 13: Gestió del coneixement en els equips de treball 18/06/2019
Sessió 14: Creativitat. Pensar diferent 20/06/2019
Sessió 15: Gestió de les diferències (rols de Belbin) 02/07/2019
Sessió 16: Lideratge compassiu Canvi de data: 08/10/2019
Sessió 17: Liderar l’atenció centrada en la persona 03/10/2019
Sessió 18: Lideratge per al compromís dels professionals Ajornat
Sessió 19: Resiliència: el poder de la transformació des de l’adversitat Ajornat
Sessió 20: Model Sikkhona. Aconseguir equips d’alt rendiment 29/10/2019
Sessió 21: Transformació digital i lideratge Ajornat
Sessió 22: Potenciar l’empoderament d’equip o com guanyar espais de llibertat 12/11/2019
Sessió 23: Analitzar i decidir en entorns complexos 14/11/2019
Sessió 24: El meu pla de desenvolupament directiu Ajornat
Sessió 25: Tècniques de negociació. Persuasió i influència 28/11/2019 – Taller complet
Nova convocatòria: 04/12/2019

Inscripció individual a les sessions

 • Sessió núm. 5 (Autoconeixement per a l’eficàcia personal, amb eina Discovery Insights): 245 €
 • Resta de sessions: 135 €

Inscripció a itineraris focalitzats (conjunt de 5 sessions)

 • Itinerari Competències professionals (amb Discovery Insights): 760 €
 • Resta d’Itineraris: 650 €

Paquets d’inscripcions

Les organitzacions que adquireixin un pack tenen dret a inscriure el professional que considerin a cada sessió, de manera que el conjunt del pack pugui ser realitzat per una o diverses persones, a criteri de cada entitat. En el moment de fer la inscripció al pack s’hauran d’identificar les sessions en què es vol participar.

 • Pack de 20 inscripcions: 2.000 € (Cada pack de 20 compta amb dues inscripcions a la sessió núm. 5)
 • Pack de 10 inscripcions: 1.200 € (Cada pack de 10 compta amb una inscripció a la sessió núm. 5)
Descarrega i complimenta el document d’inscripció

Un cop complimentat, fes arribar el document mitjançant el correu electrònic a: Maria Nadal (mnadal@ucf.cat)

Les devolucions d’inscripcions a les diferents sessions del Update Directiu es faran per cancel·lacions amb una antelació mínima d’una setmana.

Els participants del programa rebran un certificat acreditatiu de les entitats organitzadores, que acreditarà la seva participació en la formació.

L’assistència a totes les sessions d’aquesta 8a edició de l’Update Directiu permetrà obtenir, als assistents que ho desitgin, un certificat d’extensió universitària d’assistència, emès per la Fundació Universitària del Bages, Campus UManresa (Universitat de VIC – Universitat Central de Catalunya).

Per a inscripcions:  Maria Nadal, d’Unió Consorci Formació. mnadal@ucf.cat – 932594385