//Update Directiu 2021: Lideratge de l’experiència del pacient
Update Directiu 2021: Lideratge de l’experiència del pacient 2021-06-02T16:43:29+02:00

Project Description

Lideratge de l’experiència del pacient

Microtrajectòria de l’Update directiu 2021

21, 23, 28 i 30 de juny  de 2021, de 14:30 h a 17:30 h.

Incorporar l’Experiència del Pacient ofereix beneficis fonamentals per a les organitzacions sanitàries com són:

 • Assegurar un impacte clínic positiu.
 • Millorar el benestar i qualitat de vida dels pacients.
 • Reduir els costos assistencials.
 • Millorar en la satisfacció dels treballadors, la fidelització dels usuaris i la imatge de l’organització.

L’evidència en aquest sentit és abundant, especialment per a malalties cròniques, mentre que per agudes l’impacte és més indirecte a través del suport emocional (Doyle, Lennox, & Bell, 2013) (Swan, 2009) (Venetis, Robinson, Turkiewicz, & Allen, 2009) (van Empel et al., 2011) (Tunnah, 2018) (The Health Foundation, 2013).

Organitzar l’Experiència de Pacient com a ajuda a la definició del procés d’atenció, suposa una eina de transformació organitzativa important.

Liderar l’Experiència del Pacient significa desenvolupar un sistema relacional, centrat en les persones que millora l’efectivitat i la satisfacció del conjunt de persones, equips involucrats en la pràctica de l’atenció sanitària.

 • Conèixer el procés d’experiència de pacient basat en dimensions pràctiques.
 • Entendre les estratègies de concepció, desenvolupament, implementació i gestió del procés d’experiència de pacient fins a nivell de protocol.
 • Practicar les principals eines de captura, transformació i mesurament de l’experiència de pacient.
 • Acompanyar els participants en la implantació dels projectes d’experiència de pacient que neixin d’aquest treball.

Persones del sector de la salut amb rol de comandament i direcció que vulguin actualitzar-se sobre els temes matèria del curs.

 • Cada microtrajectòria s’organitza en 4 webinars col·laboratius a partir d’un repte.
 • Al voltant d’elles hi han altres recursos, eines i continguts formatius online complementaris.

Sessió 1: Experiència del pacient i noves mètriques.

 • Què és l’experiència de pacient i per a què serveix.
 • El procés de experiència de pacient.
 • Mesura de l’experiència: PROMs PREMs i altres indicadors.

Sessió 2: Actituds i Excel·lència en el tracte i tractament.

 • Comunicació centrada en pacient.
 • Eines de suport emocional.
 • Alineació de plantilla.

Sessió 3: Empatia, patient journey i redisseny de processos.

 • Estratègies i eines de captura de l’experiència del pacient.
 • Metodologies d’anàlisi i transformació de l’experiència de pacient.

Sessió 4: Qualitat i calidesa: educar i donar poder.

 • Empoderament.
 • Health literacy.
 • Autogestió: tecnologia i digitalització.
 • La experiència digital de pacient.

Carlos Bezos Dales, director general de IEXP amb més de 5 anys en projectes d’experiència de pacient amb hospitals, laboratoris i companyies de tecnologia sanitària.

Lluís Carbonell Sen, responsable delegació IEXP a Catalunya i consultor per a aprenentatge organitzacional i transformació organitzativa.

Tots dos docents són membres de la direció d’Institut per a l’Experiència de Pacient (IEXP), centre de referència en l’experiència de l’pacient a l’estat espanyol des de 2016 i part de l’Global Patient Experience Council liderat per Beryl Institute.

185 euros.

Aquesta microtrajectòria es durà a terme el 21, 23, 28 i 30 de juny de 2021, els dilluns i dimecres de 14:30 h a 17:30 h.