Update directiu 2018-09-06T12:29:40+00:00

Project Description

Update Directiu de l’entorn sanitari, sociosanitari i social

Edició 2018 – 7a edició

La 7a edició de l’Update Directiu ofereix diferents propostes formatives per tal d’adaptar-se, d’una manera àmplia i rigorosa, a les necessitats específiques i canviants dels comandaments i directius del sector i sobretot amb l’objectiu de facilitar i promoure l’aplicació dels aprenentatges en la quotidianitat professional.

Oferim dues modalitats de participació a l’Update Directiu:

Seminaris per al desenvolupament directiu

Seminaris per al desenvolupament directiu

25 seminaris dissenyats per al desenvolupament de competències que es basen en les competències directives que identifica el MANAGEMENT COLORS (Fonamentat en el treball de nombrosos experts i referents internacionals en els àmbits del Lideratge, del Management i de la Direcció Empresarial que recull tendències directives clau per a al propera dècada.)

Itineraris focalitzats amb projecte aplicat

Itineraris focalitzats amb projecte aplicat

3 itineraris directius composats cadascun per 6 seminaris formatius presencials més el desenvolupament d’un projecte directiu d’aplicació dels aprenentatges.

Aquest projecte s’elaborarà amb l’acompanyament i la tutorització d’un expert, mitjançant la participació en 3 sessions de supervisió del projecte.

Cada participant podrà seleccionar la fórmula que s’ajusti millor a les seves necessitats i accedir a la formació adaptada al perfeccionament de les pròpies competències directives.

Oferir seminaris i itineraris formatius que ajudin els directius de les organitzacions sanitàries, sociosanitàries i socials a:

 • Actualitzar i adaptar-se als nous contextos del sector i del món del treball.
 • Reflexionar sobre la pròpia actuació directiva.
 • Analitzar les tendències de futur per poder completar la pròpia visió estratègica.
 • Enfortir els equips de treball a partir de millorar les habilitats directives i de lideratge.
 • Orientar els esforços cap a la millora de l’eficàcia i de l’eficiència en la gestió, impulsant la qualitat assistencial.

Seminaris per al desenvolupament directiu

Un conjunt de 25 seminaris presencials a càrrec de docents experts en la matèria, orientats a entrenar i desenvolupar tècniques, recursos i models útils per aplicar a les organitzacions.

Inclouen activitats i dinàmiques participatives per promoure l’intercanvi de coneixements i d’experiències professionals en format de mitja jornada intensiva (de 9 a 15 h), incorporant dinar-col·loqui per afavorir el networking entre els participants.

L’edició 2018 de l’Update estructura la seva proposta de seminaris a partir d’identificar 4 focus de desenvolupa- ment directiu que es deriven de les combinacions dels àm- bits de Management Colors:

Organització + Entorn: Adreçat a enfortir la mirada estratègica de la direcció i a oferir informació i reflexió sobre els entorns més probables en un futur proper.

20/03/18: Les dimensions del lideratge
10/04/18: Pensament estratègic
22/05/18: Orientació a resultats
05/06/18: És possible aplicar mètodes d’innovació disruptiva a la sanitat?
16/10/18: Gestió estratègica del compromís
30/10/18: Management 2020: com dirigir a la propera dècada 

Individual + Lideratge: Permetrà actualitzar les tècniques i metodologies que potencïen el desenvolupament personal i de l’equip propi.

22/03/18: Autoconeixement per l’eficàcia personal
12/04/18: Autocontrol i gestió de les emocions
26/04/18: Lideratge amb Insigths
04/10/18: Networking i comunicació digital
18/10/18: La importància de la corporalitat en la direcció de persones

Persones + Equips: S’orienta a oferir eines per a la direcció d’equips en entorns complexos.

24/04/18: Entrevista de selecció
08/05/18: Generar confiança a partir de la vulnerabilitat
10/05/18: Model Sikkhona. Aconseguir equips d’alt rendiment a traves de la comunicació
07/06/18: Power feedback
05/07/18: Entrevista d’avaluació. Eina per al creixement professional
29/11/18: Gestió de conflictes a l’equip

Comunicació + Habilitats: Ofereix entrenament i coneixements sobre les tècniques i les habilitats que necessiten els comandaments i directius per exercir el seu rol.

24/05/18: Eina de poder personal. Estar on vull estar
19/06/18: Gestió de processos i d’operacions
21/06/18: Les claus de la comunicació escrita
03/07/18: Mapes mentals. Potencia l’organització de les idees i la creativitat per passar a l’acció
08/11/18: Com funciona la teva ment: neuromanagement
15/11/18: Reunions de treball eficients
22/11/18: Creativitat. Pensar diferent
28/11/18: Medicina personalitzada: realitat i reptes

Cada participant pot inscriure’s i participar en quasevol dels seminaris que sigui del seu interès.

Itineraris focalitzats amb projecte aplicat

La combinació de diferents tallers permetrà al participant treballar i aprofundir en alguna dimensió concreta del rol directiu. En aquesta edició el disseny de l’Update configura un programa amb transferència i aplicació al lloc de treball. S’han definit 3 itineraris directius que permeten aprofundir en tres focus de lideratge.

Cada itinerari es composa de 6 seminaris formatius + 3 sessions de supervisió per al desenvolupament d’un projecte directiu aplicat.

 • 20/03/18: Les dimensions del lideratge
 • 10/04/18: Pensament estratègic (+ Sessió de supervisió)
 • 22/05/18: Orientació a resultats
 • 05/06/18: És possible aplicar mètodes d’innovació disruptiva a la sanitat? (+ Sessió de supervisió)
 • 16/10/18: Gestió estratègica del compromís
 • 30/10/18: Management 2020: com dirigir a la propera dècada (+ Sessió de supervisió)

Projecte Directiu estratègic

 • 22/03/18: Autoconeixement per l’eficàcia personal
 • 12/04/18: Autocontrol i gestió de les emocions (+ Sessió de supervisió)
 • 24/05/18: Eina de poder personal. Estar on vull estar
 • 21/06/18: Les claus de la comunicació escrita (+ Sessió de supervisió)
 • 08/11/18: Com funciona la teva ment: neuromanagement
 • 22/11/18: Creativitat. Pensar diferent (+ Sessió de supervisió)

Projecte Millora personal

 • 26/04/18: Lideratge amb Insigths
 • 10/05/18: Model Sikkhona. Aconseguir equips d’alt rendiment a traves de la comunicació (+ Sessió de supervisió)
 • 07/06/18: Power feedback
 • 05/07/18: Entrevista d’avaluació. Eina per al creixement professional (+ Sessió de supervisió)
 • 15/11/18: Reunions de treball eficients
 • 29/11/18: Gestió de conflictes a l’equip (+ Sessió de supervisió)

Projecte Desenvolupament del propi equip

Projecte directiu aplicat

En el període entre els seminaris de l’itinerari escollit, els participants hauran d’elaborar i, si és possible, posar en pràctica el seu projecte; per fer-ho, podran comptar amb el suport i seguiment per part d’un docent expert.

El projecte haurà de contemplar:

 • Una justificació que permeti entendre el seu abast.
 • Un objectiu general i objectius específics clarament definits i amb indicadors ajustats.
 • Un pla de treball detallat i amb calendaris d’execució raonables.
 • Uns resultats esperats i que es puguin constatar.

Es realitzaran 3 sessions de suport i seguiment del projecte de 2-3 hores cadascuna i en grups reduïts d’un màxim de 6 participants. L’horari de les sessions serà de 15,30 a 17,30-18,30 h segons el número de participants.

Accedeix a cada fitxa per a realitzar la inscripció corresponent:

Reunions de treball eficients

15 novembre | 09:00 - 15:00

Creativitat. Pensar diferent

22 novembre | 09:00 - 15:00

Gestió de conflictes a l’equip

29 novembre | 09:00 - 15:00

Inscripció individual als seminaris
 • Seminari 2: Autoconeixement per a l’eficàcia personal, amb eina Discovery Insights: 235 €
 • Resta de seminaris: 135 €
Inscripció a itineraris focalitzats acreditats
 • Itinerari Management estràtegic: 1.080 €
 • Itinerari Desenvolupament per al lideratge (Discovery Insights): 1.200 €
 • Itinerari Desenvolupament d’equips: 1.080 €
Paquets d’inscripcions

Les organitzacions que adquireixin un pack tenen dret a inscriure el professional que considerin a cada seminari, de manera que el conjunt del pack pugui ser realitzat per una o diverses persones, a criteri de cada entitat. En el moment de fer la inscripció al pack s’hauran d’identificar els seminaris en què es vol participar.

 • Pack de 20 inscripcions: 1.850 €
 • Pack de 10 inscripcions: 1.080 €
 • Pack de 5 inscripcions: 650 €

Per a realitzar aquest model d’inscripcions enviar un correu a mnadal@ucf.cat

Les devolucions d’inscripcions als diferents seminaris de l’Update Directiu es faran per cancel·lacions amb una antelació mínima d’una setmana.

L’horari de realització de cada seminari de es 9:00 a 15:00 hores incorporant dinar-col·loqui per afavorir el networking entre els participants.

Seminaris:

Els participants dels seminaris rebran un certificat acreditatiu de les entitats organitzadores, que acreditarà la seva participació en la formació.

Itineraris:

L’acord i la col·laboració entre Unió Consorci Formació i la Fundació Universitària del Bages (Campus UManresa de la UVic – Universitat Central de Catalunya) permeten acreditar els itineraris que proposem amb crèdits ECTS.

Els seminaris i les sessions de supervisió es realitzaran a les instal·lacions d’Unió Consorci Formació.

Parc Sanitari Pere Virgili. Esteve Terradas, 30. Edifici Tramuntana, baixos. 08023 Barcelona.

Per a més informació: Ricard Llort, d’Unió Consorci Formació.   rllort@ucf.cat – 932594386

Per a inscripcions:  Maria Nadal, d’Unió Consorci Formació. mnadal@ucf.cat – 932594385