Update directiu 2019-01-18T15:21:52+00:00

Project Description

Update Directiu de l’entorn sanitari, sociosanitari i social

8a edició – 2019

En els darrers anys s’ha parlat molt del concepte de lideratge, de fet han sorgit diverses teories i enfocaments encaminats a traçar les competències del líder, que han tractat tant la dimensió personal com la seva funció en relació amb el seu equip, amb l’organització i amb l’entorn. No obstant això, el segle XXI aporta nous escenaris a les organitzacions que fan que el concepte de lideratge segueixi evolucionant cap a perfils que s’adaptin a nous reptes i obliguen les organitzacions a facilitar l’actualització i la millora constant dels seus comandaments i directius.

En aquesta 8 edició de l’Update Directiu volem continuar millorant aquesta oferta formativa i en aquest sentit hem dut a terme una enquesta a directius i comandaments per conèixer quines són per a ells les competències bàsiques que haurien de conèixer, integrar i desenvolupar els professionals amb responsabilitats directives. Els resultats ens permeten observar que les competències necessàries per al desenvolupament del lideratge les podem agrupar en cinc àrees:

Rol directiu

Habilitats interpersonals

Lideratge pel canvi

Competències personals

Orientació a resultats

Oferir seminaris i itineraris formatius que ajudin els directius de les organitzacions sanitàries, sociosanitàries i socials a:

 • Actualitzar i adaptar-se als nous contextos del sector i del món del treball.
 • Reflexionar sobre la pròpia actuació directiva.
 • Analitzar les tendències de futur per poder completar la pròpia visió estratègica.
 • Enfortir els equips de treball a partir de millorar les habilitats directives i de lideratge.
 • Orientar els esforços cap a la millora de l’eficàcia i de l’eficiència en la gestió, impulsant la qualitat assistencial.

Hem dissenyat un conjunt de 25 sessions presencials, que s’impartiran entre el març i el novembre de 2019 a càrrec de docents experts en la matèria, orientats a entrenar i desenvolupar tècniques, recursos i models útils per aplicar a les organitzacions. Inclouen activitats i dinàmiques participatives per promoure el intercanvi de coneixements i d’experiències professionals.

Format de mitja jornada intensiva (de 9 a 14 h) que incorpora esmorzar – col·loqui per afavorir el networking entre els participants.

La 8a edició de l’Update Directiu ofereix dues modalitats de participació:

Cada participant pot inscriure’s i participar en qualsevol de les 25 sessions que sigui del seu interès.

La combinació de diferents sessions permetrà al participant treballar i aprofundir en alguna dimensió concreta del rol directiu. S’han definit 5 itineraris directius que permeten aprofundir en les àrees en que es basa el model teòric sobre el lider extraordinari. Cadascun dels itineraris es composa per 5 sessions.

Cada participant en l’Update podrà seleccionar la fórmula que s’ajusti millor a les seves necessitats i accedir a la formació adaptada al perfeccionament de les pròpies competències directives.

Les sessions s’impartiràn a les instal·lacions d’Unió Consorci Formació. Parc Sanitari Pere Virgili. Esteve Terradas, 30. Edifici Tramuntana, baixos. 08023 Barcelona.

Relació de les 25 sessions orientades a l’acció directiva, classificades segons itinerari:

 • 19/03/2019: Per què fracassen les organitzacions
 • 25/04/2019: Sistema d’indicadors d’ètica
 • 04/06/2019: Management 2020: com dirigir a la propera dècada
 • 01/10/2019: Lideratge i salut
 • 31/10/2019: Transformació digital i lideratge
 • 21/03/2019: Reinventar el lideratge
 • 07/05/2019: Transformació i canvi: gestió efectiva de les resistències de l’equip
 • 06/06/2019: Pensament estratègic
 • 03/10/2019: Liderar l’atenció centrada en la persona
 • 12/11/2019: Potenciar l’empoderament d’equip o com guanyar espais de llibertat
 • 02/04/2019: Reunions de treball eficients
 • 09/05/2019: La gestió d’equips eficients
 • 18/06/2019: Gestió del coneixement en els equips de treball
 • 15/10/2019: La construcció del rol de comandament, estils de lideratge i motivació de l’equip
 • 14/11/2019: Analitzar i decidir en entorns complexes
 • 09/04/2019: Autoconeixement per a l’eficàcia personal
 • 21/05/2019: Autocontrol i gestió de les emocions
 • 20/06/2019: Creativitat. Pensar diferent
 • 17/10/2019: Resiliència: el poder de la transformació des de l’adversitat
 • 26/11/2019: El meu pla de desenvolupament directiu
 • 04/04/2019: Gestió de conflictes de l’equip
 • 23/05/2019: Habilitats de relació: assertivitat, empatia i escolta activa
 • 02/07/2019: Gestió de les diferències (Rols de Belbin)
 • 29/10/2019: Model Sikhonna. Aconseguir equips d’alt rendiment
 • 28/11/2019: Tècniques de negociació. Persuasió i influència

Accedeix a cada fitxa per a realitzar la inscripció corresponent:

Reinventar el lideratge

21 Març | 09:00 - 14:00

Reunions de treball eficients

2 Abril | 09:00 - 14:00

Gestió de conflictes a l’equip

4 Abril | 09:00 - 14:00

Sistema d’indicadors d’ètica

25 Abril | 09:00 - 14:00

La gestió d’equips eficients

9 Maig | 09:00 - 14:00

Pensament estratègic

6 Juny | 09:00 - 14:00

Creativitat. Pensar diferent

20 Juny | 09:00 - 14:00

Lideratge i salut

1 Octubre | 09:00 - 14:00

Transformació digital i lideratge

31 Octubre | 09:00 - 14:00

Analitzar i decidir en entorns complexes

14 Novembre | 09:00 - 14:00

El meu pla de desenvolupament directiu

26 Novembre | 09:00 - 14:00

Inscripció individual a les sessions

 • Sessió núm. 5 (Autoconeixement per a l’eficàcia personal, amb eina Discovery Insights): 245 €
 • Resta de sessions: 135 €

Inscripció a itineraris focalitzats (conjunt de 5 sessions)

 • Itinerari Competències professionals (amb Discovery Insights): 760 €
 • Resta d’Itineraris: 650 €

Paquets d’inscripcions

Les organitzacions que adquireixin un pack tenen dret a inscriure el professional que considerin a cada sessió, de manera que el conjunt del pack pugui ser realitzat per una o diverses persones, a criteri de cada entitat. En el moment de fer la inscripció al pack s’hauran d’identificar les sessions en què es vol participar.

 • Pack de 20 inscripcions: 2.000 € (Cada pack de 20 compta amb dues inscripcions a la sessió núm. 5)
 • Pack de 10 inscripcions: 1.200 € (Cada pack de 10 compta amb una inscripció a la sessió núm. 5)
Descarrega i complimenta el document d’inscripció

Un cop complimentat, fes arribar el document mitjançant el correu electrònic a: Maria Nadal (mnadal@ucf.cat)

Les devolucions d’inscripcions a les diferents sessions del Update Directiu es faran per cancel·lacions amb una antelació mínima d’una setmana.

Els participants del programa rebran un certificat acreditatiu de les entitats organitzadores, que acreditarà la seva participació en la formació.

L’assistència a totes les sessions d’aquesta 8a edició de l’Update Directiu permetrà obtenir, als assistents que ho desitgin, un certificat d’extensió universitària d’assistència, emès per la Fundació Universitària del Bages, Campus UManresa (Universitat de VIC – Universitat Central de Catalunya).

Per a inscripcions:  Maria Nadal, d’Unió Consorci Formació. mnadal@ucf.cat – 932594385