Update economicofinancer 2018-03-26T14:20:40+00:00

Project Description

Update economicofinancer

Formació continuada i especialitzada per a professionals de l’entorn economicofinancer de l’àmbit sanitari

Les organitzacions sanitàries, sociosanitàries i socials es desenvolupen en un context canviant que demana l’adaptació a nous serveis i nous models d’atenció en uns paràmetres de màxima eficiència i qualitat.

En aquest marc de canvi continu, l’àmbit economicofinancer de les organitzacions sanitàries i socials permet realitzar un diagnòstic de la situació de l’empresa, així com establir la base per a la presa de decisions i la realització de previsions a futur per a la planificació i per a l’execució de noves estratègies.

Conscient d’aquesta realitat, Unió Consorci Formació ha elaborat i dissenyat, conjuntament amb professionals experts del sector, un itinerari de formació continuada i especialitzada, diferenciador i atractiu, per al col·lectiu de professionals de l’àmbit economicofinancer de les organitzacions sanitàries i socials.

Objectiu general

Oferir als professionals una formació continuada especialitzada amb un programa de coneixement aplicat que permeti l’actualització i adaptació a les necessitats actuals de l’àmbit economicofinancer d’una entitat en aquest sector.

Objectius específics

 • Actualitzar i adaptar-se als nous contextos amb eficiència i responsabilitat.
 • Fer un procés de reflexió individual que permeti una actualització professionalefectiva.
 • Tenir visió global i estratègica, atents a les noves realitats i tendències de futur.
 • Treballar amb el màxim d’eficàcia i eficiència en la gestió, optimitzant recursos iimpulsant noves maneres de fer.

El programa comprèn seminaris presencials a càrrec de professionals experts en la matèria, orientats a entrenar i desenvolupar tècniques, recursos i models útils per aplicar a les organitzacions. Inclouen activitats i dinàmiques participatives per promoure l’intercanvi de coneixements i d’experiències professionals en l’àmbit economicofinancer.

Format de mitja jornada intensiva (de 9 a 15 h) que incorpora dinar-col·loqui per afavorir el networking entre els participants.

Professionals integrants dels mateixos processos economicofinancers que vulguin actualitzar els seus coneixements per a millorar el seu desenvolupament professional.

Els continguts d’aquesta primera edició del programa formatiu d’actualització han estat dissenyats i elaborats per un grup de treball impulsat per La Unió i el Consorci de Salut i Social de Catalunya amb el propòsit de tractar temes relacionats amb l’activitat quotidiana dels professional de l’àmbit economicofinancer del sector salut i social.

Volem agrair la participació en aquest grup de treball a:

 • Sra. Anna Farrés, Directora Economicofinancera i de Patrimoni d’Althaia, Manresa.
 • Sra. Marta García, Directora d’Economia i Finances del Parc Sanitari Sant Joan de Déu,Sant Boi del Llobregat.
 • Sra. Nuria García, Directora de Control de Gestió del Consorci Sanitari de Terrassa.
 • Sra. Vicky Rovira, Directora Economicofinancera de l’Hospital de la Santa Creu i SantPau, Barcelona.
 • Sr. Josep Fusté, Direcció d’Anàlisi Econòmica, Estudis i Prospectiva de La Unió.

Aquest grup d’experts continuarà la seva activitat fent una valoració d’aquesta primera edició per facilitar i orientar el disseny i l’elaboració de la següent edició d’aquest programa.

Entorn. Comprendre l’àmbit economicofinancer en el sector salut: Pla de Salut de Catalunya. Models de finançament. Tipologies d’entitats del sector Salut. Eines d’avaluació i informació del Departament de Salut. Tipologies d’atenció.

Qualitat i gestió de processos. Aprofundir en els coneixements dels professionals en gestió de la qualitat i millora contínua: models de qualitat (p. ex. EFQM d’excel·lència), la gestió per processos, els indicadors, l’acreditació dels centres sanitaris a Catalunya.

Comptabilitat i facturació. Actualitzar coneixements i habilitats vinculats als mateixos processos economicofinancers respecte a: comptabilitat, facturació, tresoreria, compres, logística i fiscalitat.

Autolideratge i competències personals. Millorar l’autoconeixement. Reconèixer els estils dels altres i impulsar els mecanismes per adaptar-nos-hi i per desenvolupar un model de relació eficient.

Àrea de relació amb els professionals, unitats, serveis etc. Valorar la importància d’establir dins del marc professional unes relacions interpersonals positives i eficaces. Capacitar els professionals en la utilització de tècniques de relació i models d’actuació davant de situacions més freqüents d’interacció professional. Reflexionar sobre les diferents formes de treballar.

Són un total de 13 sessions de 6 hores de duració (total de 78 hores). L’horari de les sessions és de 9:00 a 15:00 h.

S’ofereixen diferents possibilitats d’inscripció al cicle Update economicofinancer:

 • Inscripció al pack de 13 sessions del cicle Update economicofinancer. El cost d’inscripció és de 1.665 euros.
 • Inscripció individual a alguna de les sessions del cicle Update economicofinancer. El cost d’inscripció és de 120 euros per taller, exceptuant el Taller d’autoconeixement i coneixement de l’altre, que té un cost de 225 euros.

Les devolucions d’inscripcions als diferents tallers i seminaris del Update economicofinancer es faran per cancel·lacions amb una antelació mínima d’una setmana.

Els participants del programa rebran un certificat acreditatiu de les entitats organitzadores, que acreditarà la seva participació en la formació.

L’assistència a les 13 sessions de l’Update economicofinancer permetrà obtenir, als assistents que ho desitgin, un certificat d’extensió universitària d’aprofitament, emès per la Fundació Universitària del Bages, Campus UManresa (Universitat de VIC – Universitat Central de Catalunya).

El curs s’impartirà a les instal·lacions d’Unió Consorci Formació. Parc Sanitari Pere Virgili. Esteve Terradas, 30. Edifici Tramuntana, baixos. 08023 Barcelona.

Per a més informació:

Sr. Ricard Llort, d’Unió Consorci Formació.   rllort@ucf.cat