//Update sobre gestió i anàlisi de dades
Update sobre gestió i anàlisi de dades 2020-07-03T13:11:15+02:00

Project Description

Update sobre gestió i anàlisi de dades

Formació continuada i especialitzada per a professionals de l’àmbit de salut i social

Cada clic importa: les institucions sanitàries han passat de la història clínica en paper, dels albarans en paper, de les receptes en paper, etc… a generar milions de dades diàries en diferents bases de dades. El gran repte es presenta doncs en el registre, el magatzematge, el tractament i l’anàlisi d’aquestes dades transformant-les en informació útil per al professional que així ho requereixi en el moment precís.

Apareixen noves tasques i noves competències professionals que hauran de facilitar aquest procés de gestió de la informació a través de diferents sistemes de suport a les decisions. La necessitat d’equips multidisciplinaris experts en la gestió i anàlisi de dades en entitats grans es fa evident (control de gestió integral) així com noves competències dels equips assistencials i de tots els professionals del sector salut que normalitzaran el seu dia a dia amb indicadors i quadres de comandament.

General

 • Oferir als professionals del sector de la salut, una formació continuada i especialitzada amb un programa de coneixement aplicat que permeti l’adquisició de noves competències en la gestió i l’anàlisi de dades.

Específics

Transmetre els coneixements bàsics del funcionament de la presa de decisions en base a la informació:

 • Què és la gestió i anàlisi de dades.
 • El perquè de les dades, usos.
 • Qui ha de fer aquest procés, nous rols professionals, equips multidisciplinaris…
 • Com abordar aquest gran repte: indicadors, quadres de comandament, sistemes d’intel·ligència de negoci, etc…
 • El paper de la planificació , de l’avaluació, el reporting, etc…
 • Què entenem per gestió i anàlisi de dades? Per què, usos? Qui desenvolupa aquesta tasca? Com s’aborda aquest repte?
 • Equip multidisciplinari de gestió de la informació i suport a la presa de decisions.
 • Estratègia de dades.
 • Procés de gestió de la informació: registre (sistemes operacionals), magatzematge (datawarehouse) i tractament (Big Data, Machine Learning, etc..). Usos i perfils professionals.
 • Anàlisi de dades.
 • Reporting.
 • Avaluació.
 • Professionals de l’àmbit sanitari interessats en la gestió i anàlisi de dades. Caps de servei, caps d’unitat i comandaments assistencials interessats en la gestió i anàlisi de dades.
 • Professionals integrants de les secretaries tècniques.
 • Professionals d’equips de suport a la presa de decisions clíniques i de gestió de dades.
 • Tots aquells professionals que desenvolupen la seva activitat en el departament de Control de Gestió i necessitin ampliar coneixements.

El programa comprèn sessions presencials a càrrec de professionals experts en la matèria, orientats a entrenar i desenvolupar tècniques, recursos i models útils per aplicar a les organitzacions. Inclouen activitats i dinàmiques participatives per promoure el intercanvi de coneixements i d’experiències professionals en l’àmbit de la gestió i l’anàlisi de dades.

Sessions amb format de mitja jornada intensiva (de 9 a 14 h.) que incorpora esmorzar – col·loqui per afavorir el networking entre els participants.

A continuació mostrem totes les sessions cronològicament:

Primera Part: Introducció a la gestió i l’anàlisi de dades. Eines i conceptes essencials.  
Sessió 1. Gestió i anàlisi de dades: què, perquè, qui i com Posposada
Sessió 2. Models sanitaris, funcions i models de gestió. Posposada
Sessió 3. Introducció a la planificació estratègica . El pla Estratègic. Posposada
Sessió 4. Introducció als indicadors i quadres de comandament. Balanced ScoreCard/Quadre de comandament integral. Posposada
Sessió 5. Registres d’activitat: informació bàsica per al càlcul d’indicadors de qualitat i de casuística. Posposada
 
Segona part. Gestió de les dades.  
Sessió 6. Sistemes d’informació d’intel·ligència de negoci: Business intelligence. Posposada
Sessió 7. Estratègia de dades: Big Data. Posposada
 
Tercera part. Anàlisi de dades, reporting i avaluació.  
Sessió 8. Sistemes de costos en salut: per pacient. Posposada
Sessió 9. Sistemes de costos en salut: per línia de finançament. Els comptes d’explotació. Posposada
Sessió 10. Anàlisi dades en els serveis clínics de suport: Farmàcia. Posposada
Sessió 11. Contractes de gestió: descentralitzant la gestió. Posposada
Sessió 12. Benchmarking rendiment i qualitat Hospitalització i CMA. Posposada

Per més informació sobre els continguts a treballar en cada sessió consulta el programa del curs.

S’ofereixen diferents possibilitats d’inscripció en aquest Update sobre gestió i anàlisi de dades:

Inscripció individual

 • El cost d’inscripció és de 105 € per sessió.

Paquets d’inscripcions

Les organitzacions que adquireixin un pack tenen dret a inscriure el professional que considerin a cada sessió, de manera que el conjunt del pack pugui ser realitzat per una o diverses persones, a criteri de cada entitat. En el moment de fer la inscripció al pack, s’hauran d’identificar les sessions on es vol participar.

 • Pack de 20 inscripcions                                                                                                                     1.920
 • Pack de 10 inscripcions                                                                                                                        995
Descarrega i complimenta el document d’inscripció

Un cop complimentat, fes arribar el document mitjançant el correu electrònic a: Lorena Moralo (lmoralo@ucf.cat)

Les devolucions d’inscripcions a les diferents sessions del Update sobre gestió i anàlisi de dades, es faran per cancel·lacions amb una antelació mínima d’una setmana.

El programa s’impartirà a les instal·lacions d’Unió Consorci Formació. Parc Sanitari Pere Virgili. Esteve Terradas, 30. Edifici Tramuntana, baixos. 08023 Barcelona, a excepció de les següents sessions:

 • La sessió 1. Es realitzarà en el Consorci Sanitari de Terrassa, concretament a la Sala Sant Jordi que es troba ubicada a la 1a planta de l’edifici principal de l’Hospital de Terrassa. Ctra. Torrebonica s/n, 08227 de Terrassa.
 • La sessió 8. Es farà al Parc de Salut Mar de Barcelona. S’informarà en el seu moment de la ubicació concreta dins d’aquesta entitat.

 

 

Per a inscripcions:  Lorena Moralo, d’Unió Consorci Formació. lmoralo@ucf.cat – 932594382