Update en salut mental 2019-04-04T13:15:01+02:00

Project Description

 L’atenció de les persones amb problemes de salut mental en entorns assistencials no especialitzats

El Departament de Salut, a través del Pla director de salut mental i addicions, ha dissenyat el Pla estratègic de salut mental comunitària 2017-2020. El Pla estratègic incorpora les recomanacions del Pla d’acció europeu per a la salut mental 2013-2020 de l’Oficina Regional per a Europa Europea de l’Organització Mundial de la Salut31 i de l’Acció comuna de salut mental i benestar 2013-2016 de la Unió Europea, i entronca amb els projectes del Pla de salut de Catalunya.

El Pla estratègic de salut mental comunitària promou el desplegament d’un model d’atenció comunitària a la salut mental i les addicions que es caracteritza per:

  • L’adopció d’un abordatge de salut pública en salut mental i addiccions, adreçat a la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia, la intervenció precoç i el tractament, en totes les etapes de la vida, amb un enfocament poblacional, una visió longitudinal dels processos, una proposta cost-eficient de les intervencions i una visió sistèmica de les intervencions.
  • La incorporació d’un enfocament pluridisciplinari, multisectorial i interdepartamental.
  • La inclusió de la perspectiva ètica en totes les intervencions i la promoció d’un abordatge basat en els drets humans, que previngui l’estigma, la discriminació i l’exclusió social.
  • El desenvolupament d’un enfocament basat en la comunitat, en l’apoderament i la participació dels pacients, les famílies i les organitzacions que els representen. Les intervencions s’orienten a la recuperació i a la inclusió social, i se centren en les fortaleses i les capacitats de les persones i les comunitats.
  • L’adopció d’accions fonamentades en la millor evidència disponible, basada en la recerca i en les bones pràctiques.

D’acord amb això, els objectius i les accions proposades en aquest programa formatiu dissenyat conjuntament pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi i UCF, tenen la finalitat des de l’expertesa de professionals especialitzats, d’apropar l’àmbit de la salut mental als professionals dels entorns d’assistencials que no son especialistes però que requereixen d’estratègies i orientacions per tal de millorar l’atenció de les persones amb problemes de salut mental.

Objectiu general

Abordar recomanacions i pràctiques clíniques dirigides a millorar l’atenció al pacient en l’àmbit de salut mental i donar a conèixer estratègies que poden servir perquè aquestes evidències arribin a la pràctica.

Objectius específics

Conèixer els riscos que tenen els usuaris dels serveis de salut mental, derivats dels seu propi comportament o del d’altres pacients.

Disposar de criteris i pràctiques de qualitat i seguretat per aplicar a la pràctica professional.

Aprofundir en els models de cures en salut mental per afavorir l’autonomia, mantenint la seguretat i la no estigmatització de la malaltia i del pacient.

Implementar estratègies de gestió clínica directament relacionades amb el tracte i respecte a la persona, i amb les mesures diagnòstiques i terapèutiques fiables per millorar el pronòstic i evolució de la malaltia.

Seminaris presencials a càrrec de consultors experts en la matèria, orientats a entrenar i desenvolupar tècniques, recursos i models útils per aplicar a les organitzacions. Inclouen activitats i dinàmiques per promoure el intercanvi de coneixements i d’experiències professionals.

Format de mitja jornada intensiva (de 9 a 15 hores), incorporant-hi dinar – col·loqui per afavorir el networking entre els participants.

Professionals assistencials interessats en l’entrenament de competències en l’atenció al pacient en l’àmbit de salut mental.

Professionals assistencials que han d’atendre a persones amb problemes de salut mental: primària, hospitalització, serveis socials.

S’ofereixen diferents possibilitats d’inscripció al cicle Update en Salut Mental:

  • Inscripció al pack de 4 sessions del Cicle Update en Salut Mental. El cost d’inscripció és de 480 euros.
  • Inscripció individual a les sessions programades del Cicle Update en Salut i Mental. El cost d’inscripció és de 120 euros.

Formació a mida

Els seminaris de l’Update en Salut Mental poden dur-se a terme en un format a mida, adaptant i alineant el projecte formatiu amb els propis interessos, necessitats de cada organització.

L’Update en Salut Mental té el repte d’analitzar en profunditat els temes objectiu en un format dinàmic i innovador. Per això, contactem amb professionals referents i  d’àmbits diversos perquè puguin enriquir aquestes Perspectives. Considerem que aquesta diversitat és un tret diferencial i un valor afegit respecte a altres cursos sobre temàtiques similars.

Aquest programa ha estat dissenyat i elaborat conjuntament amb:

Coordinació:

Dr. Enric Vicens, Coordinador Docència Salut Mental. Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

Els participants del programa rebran un Certificat acreditatiu de les entitats organitzadores, que acreditarà la seva participació en la formació.

L’assistència a les 4 sessions de l’Update en Salut Mental, als assistents que ho desitgin, l’obtenció d’un certificat d’extensió universitària d’aprofitament, emès per la Fundació Universitària del Bages, Campus UManresa (Universitat de VIC -Universitat Central de Catalunya). Les taxes per a la gestió i emissió d’aquest títol es pagaran a part de la matrícula a les sessions.

Per a més informació:

Sr. Ricard Llort, d’Unió Consorci Formació.   rllort@ucf.cat