//Update en farmacologia
Update en farmacologia 2018-12-04T11:04:50+02:00

Project Description

Update en farmacologia

 Programa d’actualització en terapèutica. Pautes per a l’ús saludable dels medicaments.

Eines per a la selecció i prescripció raonada de medicaments en la pràctica clínica.

Farmacologia

Unió Consorci Formació conjuntament amb la Fundació Institut Català de Farmacologia (FICF), impulsen un cicle de tallers formatius online per donar resposta a l’actualització dels professionals en els àmbits farmacològics de problemes de salut que són prevalents o requereixen especial atenció.

L’acció formativa, pretén oferir al professional sanitari eines i pautes per identificar quins fàrmacs cal incorporar a la pràctica clínica, tenint en compte criteris d’eficàcia, seguretat, conveniència i cost.

En aquesta acció formativa i els seus continguts hi participa la  Fundació Institut Català de Farmacologia, que és un Centre Col·laborador de la OMS. Per tant, no es una publicació de la Organització Mundial de la Salud. Les opinions expressades en l’acció formativa i els seus continguts no representen necessariament les decisions o polítiques de la OMS.

Per a facultatius / Metges

Actualització en terapèutica

1. Doble antiagregació en pacients amb risc cardiovascular elevat (10h)

2. Actualització en el tractament de la MPOC (10h)

3. Medicaments i funció renal (10h)

4. Lloc en terapèutica dels nous fàrmacs per al tractament de la diabetis de tipus 2 (10 hores)

5. Fàrmacs per a l’osteoporosi: quan i durant quant de temps? (10 hores)

6. Ús de psicofàrmacs en gent gran. el cas de la malaltia d’alzheimer (10 hores)

Farmacovigilància.

7. Detecció i maneig de reaccions adverses als medicaments (20 hores)

Per a infermeres

8. Prevenció quaternària: accions d’infermeria en l’ús dels medicaments (10 hores)

9. Seguiment de la medicació en el pacient crònic complex (10 hores)

Genèric

10. Fonaments de lectura crítica d’estudis amb medicaments (10h)

El cursos són totalment en línia. Es composen de casos clínics on cal prendre decisions, acompanyats d’objectes d’aprenentatge amb lectures i preguntes autoavaluatives que tenen retorn.

La plataforma formativa inclourà espais de comunicació per a facilitar les consultes, compartir dubtes i comentaris així com les diferents activitats proposades pel dinamitzador.

Per a superar els programes, els participants hauran de complimentar el test d’avaluació i obtenir una qualificació final igual o superior al 70% de la puntuació total.

El participant tindrà dos oportunitats per a realitzar-los.

La puntuació serà la més alta obtinguda en els dos intents.

En cada intent podrà revisar el resultat obtingut.

Curs Durada Preu
Doble antiagregació en pacients amb risc cardiovascular elevat 10 hores 62 €
Actualització en el tractament de la MPOC 10 hores 62 €
Medicaments i funció renal 10 hores 62 €
Lloc en terapèutica dels nous fàrmacs per al tractament de la diabetis de tipus 2 10 hores 62 €
Fàrmacs per a l’osteoporosi: quan i durant quant de temps? 10 hores 62 €
Ús de psicofàrmacs en gent gran. El cas de la malaltia d’Alzheimer 10 hores 62 €
Detecció i maneig de reaccions adverses als medicaments 20 hores 135 €
Prevenció quaternària: accions d’infermeria en l’ús dels medicaments 10 hores 62 €
Seguiment de la medicació en el pacient crònic complex 10 hores 62 €
Fonaments de lectura crítica d’estudis amb medicaments 10 hores 62 €

Campus virtual d’Unió Consorci Formació: http://formacio.ucf.cat

Per fer la sol·licitud d’inscripció , poseu-vos en contacte amb Ricard Llort  a l’adreça: rllort@ucf.cat

Aquesta formació és 100% bonificable per la Fundació Tripartita (a partir del crèdit disponible de cada entitat). Consulti amb UCF les modalitats de pagament i com bonificar-se aquesta formació per la Fundació Tripartita.