//Detecció, prevenció i abordatge de la VM per a professionals de la salut d’Atenció Primària
Detecció, prevenció i abordatge de la VM per a professionals de la salut d’Atenció Primària 2023-02-21T17:32:37+02:00

Project Description

Detecció, prevenció i abordatge de la violència masclista per a professionals de la salut d’Atenció Primària

La violència masclista (VM) és actualment un problema de salut pública, tot i que els motius de la violència masclista són socials i culturals donat que radiquen en els rols, estereotips i identitats que s’han adjudicat a homes i dones tradicionalment i que han provocat la superioritat i relació de poder d’un gènere sobre l’altre. La violència masclista és l’estratègia de dominació, l’eina que els homes utilitzen per a mantenir la posició de poder i donar continuïtat a l’ordre tradicional patriarcal de valors adquirits culturalment durant segles.

Aquesta situació que té arrels socials i culturals comporta greus problemes de salut per les dones que pateixen violència física, psíquica o sexual, en aquest curs es pretén entendre aquesta situació, analitzar els problemes de salut que comporta i la intervenció que hem de fer per contribuir a l’erradicació de la VM en la nostre societat. Per això, es proporcionen als professionals de la salut de l’entorn d’atenció primària continguts d’interès per la detecció, atenció i seguiment de les situacions de VM tant de les dones com de les criatures que conviuen en l’entorn familiar.

El curs està dissenyat per tal de poder adquirir coneixements i habilitats que contribueixin a una millor actuació dels professionals de la salut en les situacions de VM.

 • Abordar l’impacte de la VM en la salut de les dones.
 • Aprofitar les oportunitats a la consulta per detectar la VM a partir dels signes d’alarma.
 • Valorar el risc de la dona mitjançant l’eina RVD (Risc de Violència contra la Dona).
 • Millorar les habilitats de l’entrevista amb la dona que pateix VM
 • Aplicar la confidencialitat i protecció de les dades i redactar correctament un comunicat de lesions i fer un registre correcte a la història clínica.
 • Conèixer els recursos i aplicar-los per a l’abordatge correcte a la dona que ha patit VM.
 • Detectar i abordar els efectes de la VM sobre les criatures i adolescents.
 • Conèixer les accions que poden realitzar els professionals d’atenció a la ciutadania davant les situacions de VM.
 • Saber els aspectes clau del procés jurídic.

Professionals de la salut d’Atenció Primària.

Aquest curs autoformatiu ha estat dissenyat de la mà de professionals de l’àmbit sanitari i de l’àmbit jurídic, que han aportat el seu coneixement i experiència en matèria d’intervenció i abordatge en casos de VM en l’àmbit de l’Atenció Primària.

El material didàctic està pensat amb una visió pràctica, amb recursos audiovisuals i simulacions, basades en casos reals, que ajuden i ofereixen pautes d’acció per tenir més eines i recursos sobre com abordar casos de VM a la consulta.

A més a més, la formació compta amb una sèrie de píndoles de vídeo que recullen la intervenció d’una advocada experta en casos de violència masclista, en les que es dona resposta a aquelles qüestions clau que es plantegen en aquelles situacions que deriven en processos judicials.

7 hores.

 • Introducció
 • Oportunitats de detecció i seguiment de la VM
 • Abordatge de la VM en la primera visita
 • Habilitats d’entrevista amb dones que pateixen VM
 • Abordatge de la VM segons el moment – El temps en situacions de violència masclista
 • Afectació de la Violència Masclista en la infància i l’adolescència
 • Atenció del personal GIS i protocol de seguretat a activar en casos de VM
 • Aspectes rellevants del procés jurídic
 • Qui exerceix la violència masclista?

L’element d’avaluació establert en aquest curs autoformatiu és el qüestionari que trobaràs al finalitzar el visionat del curs. Aquest exercici permet avaluar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents.

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents:

 • visualitzar tot el contingut;
 • que la nota obtinguda als qüestionaris sigui igual o superior a 7.

En finalitzar, la persona participant del curs valorarà el curs mitjançant una enquesta de satisfacció.

Aquest material ha estat creat dins del marc del Projecte formatiu en detecció i abordatge de la violència masclista finançat amb càrrec als crèdits rebuts del Ministeri d’Igualtat (Secretaria d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere).

Projecte liderat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i executat per l’Institut Català de la Salut (ICS) i Unió Consorci Formació (UCF)

Queda totalment prohibit l’ús, l’explotació i la reproducció d’aquests continguts per tercers fora del marc d’aquest projecte, sense autorització.

Si no hi apareix cap esdeveniment, resta a l’espera  i subscriu-te a la nostra Newsletter per estar informat/ada de properes edicions: http://eepurl.com/dnr7uz

Aquest curs és gratuït amb places limitades.

El finançament va amb càrrec als crèdits rebuts del Ministerio de Igualdad (La Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género) per part del Departament de Salut de la Generatitat de Catalunya.

Per a més informació:

Paula Bové, d’Unió Consorci Formació, pbove@ucf.cat – 932 594 384