//Abordatge i detecció de la VM per a professionals de la salut de l’atenció primària
Abordatge i detecció de la VM per a professionals de la salut de l’atenció primària 2022-01-27T14:08:41+02:00

Project Description

Abordatge i detecció de la violència masclista per a professionals de la salut de l’atenció primària

Es tracta d’un curs online, autoformatiu i gratuït emmarcat dins la formació per a la millora de la detecció, prevenció i abordatge de casos de violència masclista en l’àmbit de la salut, un projecte finançat amb fons del Pacto de Estado contra La Violencia de Género, liderat pel Servei Català de la Salut i que s’està executant de forma conjunta entre l’Institut Català de la Salut (ICS) i Unió Consorci Formació (UCF).

La Violència masclista (VM) és actualment un problema de salut pública, tot i que els motius de la violència masclista són socials i culturals donat que radiquen en els rols, estereotips i identitats que s’han adjudicat a homes i dones tradicionalment i que han provocat la superioritat i relació de poder d’un gènere sobre l’altre. La violència masclista és l’estratègia de dominació, l’eina que els homes utilitzen per a mantenir la posició de poder i donar continuïtat a l’ordre tradicional patriarcal de valors adquirits culturalment durant segles.

Aquesta situació que té arrels socials i culturals comporta greus problemes de salut per les dones que pateixen violència física, psíquica o sexual, en aquest curs es pretén entendre aquesta situació, analitzar els problemes de salut que comporta i la intervenció que hem de fer per contribuir a l’erradicació de la VM en la nostre societat. Per això, es proporcionen als professionals de la salut de l’entorn d’atenció primària continguts d’interès per la detecció, atenció i seguiment de les situacions de VM tant de les dones com de les criatures que conviuen en l’entorn familiar.

El curs esta dissenyat per tal de poder adquirir coneixements i habilitats que contribueixin a una millor actuació dels professionals de la salut en les situacions de VM.

 • Abordar l’impacte de la VM en la salut de les dones
 • Aprofitar les oportunitats a la consulta per detectar la VM a partir dels signes d’alarma
 • Valorar el risc de la dona mitjançant l’eina RVD (Risc de Violència contra la Dona)
 • Millorar les habilitats de l’entrevista amb la dona que pateix VM
 • Aplicar la confidencialitat i protecció de les dades i redactar correctament un comunicat de lesions i fer un registre correcte a la història clínica
 • Conèixer els recursos i aplicar-los per a l’abordatge correcte a la dona que ha patit VM
 • Detectar i abordar els efectes de la VM sobre les criatures i adolescents
 • Conèixer les accions que poden realitzar els professionals d’atenció a la ciutadania davant les situacions de VM

Professionals de la salut d’Atenció Primària.

Aquest curs online autoformatiu ha estat dissenyat de la mà de professionals de l’àmbit sanitari, que han aportat el seu coneixement en matèria d’intervenció en casos de VM des dels diferents perfils professionals de l’àmbit de l’Atenció Primària.

El material didàctic està pensat amb una visió pràctica, amb recursos audiovisuals i simulacions, basades en casos reals, que ajuden i ofereixen pautes d’acció per tenir més eines i recursos sobre com abordar casos de VM a la consulta.

7 hores.

 • Oportunitats de detecció i seguiment
 • Abordatge de la VM en la primera visita
 • Habilitats d’entrevista amb dones que pateixen VM
 • Abordatge de la VM segons el moment – El temps en situacions de violència masclista
 • Afectació de la Violència Masclista en la infància i l’adolescència
 • Atenció del personal GIS i protocol de seguretat a activar en casos de VM

L’element d’avaluació establert en aquest curs autoformatiu és el qüestionari que trobaràs al finalitzar el visionat del curs. Aquest exercici permet avaluar individualment els coneixements adquirits sobre cadascun dels temes corresponents.

Les condicions necessàries per superar el curs són les següents:

 • visualitzar tot el contingut;
 • que la nota obtinguda als qüestionaris sigui igual o superior a 7.

En finalitzar, la persona participant del curs valorarà el curs mitjançant una enquesta de satisfacció.

Gratuït amb places limitades.

Per a més informació:

Romina Cortés, d’Unió Consorci Formació.  rcortes@ucf.cat – 932 594 384