/Protecció dades personals
Protecció dades personals 2018-05-23T15:40:46+02:00

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Qui és el responsable del tractament de les teves dades?

 • Identitat: UNIÓ CONSORCI FORMACIÓ, S.L.
 • Adreça postal: Parc Sanitari Pere Virgili. Carrer Esteve Terradas 30, Edifici Tramuntana baixos. 08023 Barcelona
 • Telèfon: 93 2594381
 • Contacte: info@ucf.cat
 • Contacte Delegat Protecció de Dades: privacitat@ucf.cat

FINALITATS

Com hem obtinguts teves dades?

Les dades de què disposem han estat obtingudes a través de les relacions comercials o contractuals (actuals o passades) directament amb tu o amb l’organització per a la qual treballes o col·labores.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

 • Realitzar una correcta gestió del servei sol·licitat.
 • Enviar comunicacions sobre esdeveniments i alertes de formació contínua.
 • Cessió de dades a organismes i autoritats públiques, sempre que siguin requerits de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries.

CONSERVACIÓ DE LES DADES

Durant quant de temps conservarem les teves dades?

Les teves dades seran conservades mentre duri la relació contractual i comercial amb nosaltres, no demanis la seva supressió i durant el temps necessari per complir les obligacions legals.

LEGITIMACIÓ

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades rau en:

 • L’execució d’un contracte en relació amb la finalitat indicada en l’apartat 1 anterior.
 • El consentiment explícit per al tractament de les dades.

DESTINATARIS

A què destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les teves dades personals seran comunicades a tercers en els següents supòsits:

 • A les administracions públiques per al compliment de les obligacions legals a què Unió Consorci Formació està subjecte per la seva activitat.
 • Als proveïdors que presten serveis a Unió Consorci Formació, com ara serveis d’allotjament de contingut, de missatgeria instantània, d’enviament de notificacions, serveis publicitaris, etc. Unió Consorci Formació ha subscrit els corresponents contractes d’encàrrec de tractament amb cada un dels proveïdors que presten serveis amb l’objectiu de garantir que aquests proveïdors tractaran les dades de conformitat amb el que estableix la legislació vigent.
 • També podran ser cedides a les autoritats competents en els casos que hi hagi una obligació legal.

DRETS

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades i com pots exercir-los?

Tens dret a l’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i oposició al tractament adreçant-te a Unió Consorci Formació, S.L. a través de la adreces postal Parc Sanitari Pere Virgili. Carrer Esteve Terradas 30, Edifici Tramuntana baixos. 08023 Barcelona o escrivint un correu electrònic a privacitat@ucf.cat.

Així mateix, et pots dirigir davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.