/La nostra proposta de valor
La nostra proposta de valor 2023-06-23T10:03:11+02:00

IDENTITAT I PROPÒSIT

Unió Consorci Formació és una iniciativa conjunta de la Unió Catalana d’Hospitals i el Consorci de Salut i Social de Catalunya. La seva finalitat és donar suport i acompanyar professionals i organitzacions del sector de la salut i social en el desenvolupament de programes i projectes de formació, així com proporcionar models de coneixement i aprenentatge tant en el sector públic com en el privat, dins i fora de Catalunya.

Propòsit

Millorem l’aprenentatge i coneixement dels professionals del sector de la salut i social per donar resposta als nous reptes de transformació en l’atenció a les persones.

Missió

Formem, acompanyem i generem experiències d’aprenentatge innovadores per al desenvolupament del talent dels professionals del sector de la salut i social.

Visió

Volem ser referents en aprenentatge i desenvolupament per a professionals i organitzacions del sector de la salut i social.

Volem contribuir en la millora de l’atenció a la salut de la ciutadania mitjançant l’excel·lència dels seus professionals.

TRANSPARÈNCIA

Som un model honest i flexible en els processos de creació i execució de les nostres solucions, treballant conjuntament amb professionals, col·laboradors i organitzacions.

HUMANITZACIÓ

Destaquem per un tracte humà en les relacions i acompanyament als professionals tant dins com fora de la nostra organització.

CONFIANÇA

Inspirem i transmetem confiança dins del compromís i la cooperació amb tots els professionals i organitzacions.

La direcció i l’equip d’UCF (Unió Consorci Formació), així com La Unió i el Consorci de Salut i Social de Catalunya que configura la seva governança,  dediquen tots els seus esforços a:

  • El disseny i organització d’accions, projectes, itineraris de formació i aprenentatge de qualitat, que promoguin el desenvolupament del Talent a les organitzacions de salut i social associades i del conjunt del SISCAT – Sistema de Salut Integrat i d’Utilització Pública de Catalunya.

Aquest treball es fa sempre amb el compromís de qualitat cap a totes les activitats i accions que desenvolupem, i que es caracteritzen per:

  • Una mirada consultiva (per entendre molt bé les necessitats i els reptes de les organitzacions client), un disseny propositiu (per donar resposta a les mateixes), una proposta personalitzada (adaptant les solucions a les possibilitats de la organització, així com als diferents perfils de participants), i una solució que es connecta i integra amb la cultura i les maneres de fer de cada organització.
  • Posar el focus en l’atenció, l’acompanyament i l’experiència de la persona, no només de la organització (a través de la relació amb els seus equips directius i les seves àrees de rrhh, formació i desenvolupament) sinó especialment també amb les/els participants (professionals de la pròpia organització).
  • Comptar amb experts i referents del propi sector, així com docents, consultors i experts externs que, integrats en un disseny metodològic propi des d’UCF, ofereixen una experiència d’aprenentatge d’interès, amena i útil.
  • Vetllar de manera contínua en el desplegament de les nostres activitats (presencials i/o online) per la promoció de la igualtat, l’ús de llenguatge inclusiu, l’accessibilitat de la formació (especialment també en l’àmbit digital), la diversitat cultural, la riquesa i talent del conjunt del territori (comptant amb experts i referents de tot ell), la multidisciplinarietat i complementarietat de mirades i veus.
  • Disposar de diferents revisions i auditories anuals que vetllen per l’assegurament de la qualitat de la nostra organització. Auditoria de Protecció de Dades (mitjançant Codi Tipus), de condicions de treball i Prevenció de Riscos Laborals (mitjançant Mancomunitat de Prevenció de Riscos), de comptes (amb Faura Casas), etc. També comptem amb el suport dels serveis jurídics i legals de les dues Patronals (La Unió i Consorci de Salut i Social de Catalunya), així com també del suport tecnològic i digital d’empreses associades.
  • Seguir les normatives de respecte amb el medi ambient i sostenibilitat establertes en el Parc Sanitari Pere Virgili on tenim la seu física, i que segueix les directius establertes també en el marc de l’acreditació de centres de salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Unió Consorci Formació està certificada pel seu sistema de qualitat per la OCA CERT. Aquesta certificació reconeix el compromís i el treball realitzat per a la millora continua de l’activitat de desenvolupament del Talent a les organitzacions de salut i social a Catalunya. OCA CERT certifica:

  • El sistema de qualitat de UCF d’acord a la UNE-EN ISO 9001:2015
  • La qualitat de la formació virtual d’UCF desenvolupada d’acord a la norma UNE-66181:2012

El Consell d’Administració i la direcció d’UCF vol manifestar a través d’aquest document a tot el seu equip, clients, usuaris, empreses col·laboradores, el seu convenciment que la qualitat és un factor clau en la millora de la organització i de la seva activitat, i que ha de ser assumida, amb responsabilitat i compromís per a totes les persones, començant pels propis òrgans de Direcció.

Gerència d’UCF.

01/07/2021

MODEL FORMATIU CENTRAT EN LA PERSONA

A través d’accions…

ROADMAP DEL DISSENY CREATIU I PERSONALITZAT

roadmap creatiu
Més informació sobre el Disseny Creatiu d’UCF

ANÀLISI DE NECESSITATS DE FORMACIÓ EN EL SECTOR

UCF tranforma l’identificació, categorització i priorització de necessitats, en un ventall de solucions i propostes formatives.

Informació com a base de la identificació de necessitats formatives sectorials
Fes clic per ampliar la imatge
Pla estratègic de formació
Fes clic per ampliar la imatge

DESENVOLUPAMENT INTEGRAL DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

FER = SABER x VOLER x PODER

La fórmula expresa l’excel·lència professional. A partir d’ella UCF projecta la seva activitat de formació a través de tres grans imatges metafòriques:

La taula periòdica del talent: VOLER
Les línies transversals del metro: Saber
L’eixample de competències: poder

DISSENY D’ITINERARIS PERSONALITZATS

SKYLINE: TRAÇANT EL PERFIL CAP A L’EXCEL·LÈNCIA

L’STORYTELLING I LA NARRATIVA DE LA SINGULARITAT D’UCF

Més informació

Formació i Desenvolupament del Talent és un llibre que presenta tota la línia de treball impulsada des d’UCF i que incorpora un conjunt d’experiències, exemples, models i metodologies per a impulsar programes i processos formatius i d’aprenentatge a les organitzacions de salut i social.

Més informació

Aquest és un document resum executiu del model formatiu d’UCF, i la connexió de les diferents estratègies, eines i metodologies utilitzades en la formació i desenvolupament dels professionals de les organitzacions de salut i social.

Més informació

Rethink the Mindset és una eina gamificada de suport a la reflexió i planificació de les prioritats i preferències de formació i desenvolupament dels professionals, responsables de l’àrea de formació i desenvolupament i de les persones amb funció directiva d’organitzacions de salut i social.

Més informació

Management Colors és una eina gamificada de suport i reflexió a l’acció directiva. Potencia els processos integrals i integrats de desenvolupament competencial i que orienta cap a l’excel·lència als professionals amb responsabilitats directives.