/La nostra proposta de valor
La nostra proposta de valor 2021-08-07T10:38:37+02:00

IDENTITAT I PROPÒSIT

Unió Consorci Formació

és una iniciativa conjunta de La Unió Catalana d’Hospitals i el Consorci de Salut i Social de Catalunya per impulsar formació continua innovadora i transformadora que afavoreixi l’excel·lència dels professionals i de les organitzacions de salut i social.

Propòsit UCF

“Facilitar l’aprenentatge continuat dels professionals de les organitzacions de salut i social per a la millora de la salut de les persones.”

Impulsar i desenvolupar activitats innovadores i d’alt valor afegit en l’àmbit de la formació i la gestió del coneixement per als sectors salut i social, que contribueixin a impulsar l’excel·lència en les organitzacions a partir del desenvolupament dels seus professionals, i esdevenir nexe d’intercanvi i producció de coneixement sobre formació en el sector.

UCF com a institució de referència en formació i desenvolupament per a les empreses i els professionals del sector de salut i social, amb una oferta especialitzada i professionalitzadora, que fa un ús intensiu de les TIC, i disposa d’un model metodològic orientat a l’aprenentatge i als resultats.

La direcció i l’equip d’UCF (Unió Consorci Formació), així com La Unió i el Consorci de Salut i Social de Catalunya que configura la seva governança,  dediquen tots els seus esforços a:

  • El disseny i organització d’accions, projectes, itineraris de formació i aprenentatge de qualitat, que promoguin el desenvolupament del Talent a les organitzacions de salut i social associades i del conjunt del SISCAT – Sistema de Salut Integrat i d’Utilització Pública de Catalunya.

Aquest treball es fa sempre amb el compromís de qualitat cap a totes les activitats i accions que desenvolupem, i que es caracteritzen per:

  • Una mirada consultiva (per entendre molt bé les necessitats i els reptes de les organitzacions client), un disseny propositiu (per donar resposta a les mateixes), una proposta personalitzada (adaptant les solucions a les possibilitats de la organització, així com als diferents perfils de participants), i una solució que es connecta i integra amb la cultura i les maneres de fer de cada organització.
  • Posar el focus en l’atenció, l’acompanyament i l’experiència de la persona, no només de la organització (a través de la relació amb els seus equips directius i les seves àrees de rrhh, formació i desenvolupament) sinó especialment també amb les/els participants (professionals de la pròpia organització).
  • Comptar amb experts i referents del propi sector, així com docents, consultors i experts externs que, integrats en un disseny metodològic propi des d’UCF, ofereixen una experiència d’aprenentatge d’interès, amena i útil.
  • Vetllar de manera contínua en el desplegament de les nostres activitats (presencials i/o online) per la promoció de la igualtat, l’ús de llenguatge inclusiu, l’accessibilitat de la formació (especialment també en l’àmbit digital), la diversitat cultural, la riquesa i talent del conjunt del territori (comptant amb experts i referents de tot ell), la multidisciplinarietat i complementarietat de mirades i veus.
  • Disposar de diferents revisions i auditories anuals que vetllen per l’assegurament de la qualitat de la nostra organització. Auditoria de Protecció de Dades (mitjançant Codi Tipus), de condicions de treball i Prevenció de Riscos Laborals (mitjançant Mancomunitat de Prevenció de Riscos), de comptes (amb Faura Casas), etc. També comptem amb el suport dels serveis jurídics i legals de les dues Patronals (La Unió i Consorci de Salut i Social de Catalunya), així com també del suport tecnològic i digital d’empreses associades.
  • Seguir les normatives de respecte amb el medi ambient i sostenibilitat establertes en el Parc Sanitari Pere Virgili on tenim la seu física, i que segueix les directius establertes també en el marc de l’acreditació de centres de salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

El Consell d’Administració i la direcció d’UCF vol manifestar a través d’aquest document a tot el seu equip, clients, usuaris, empreses col·laboradores, el seu convenciment que la qualitat és un factor clau en la millora de la organització i de la seva activitat, i que ha de ser assumida, amb responsabilitat i compromís per a totes les persones, començant pels propis òrgans de Direcció.

Gerència d’UCF.

MODEL FORMATIU CENTRAT EN LA PERSONA

A través d’accions…

ROADMAP DEL DISSENY CREATIU I PERSONALITZAT

roadmap creatiu
Més informació sobre el Disseny Creatiu d’UCF

ANÀLISI DE NECESSITATS DE FORMACIÓ EN EL SECTOR

UCF tranforma l’identificació, categorització i priorització de necessitats, en un ventall de solucions i propostes formatives.

Informació com a base de la identificació de necessitats formatives sectorials
Fes clic per ampliar la imatge
Pla estratègic de formació
Fes clic per ampliar la imatge

DESENVOLUPAMENT INTEGRAL DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

FER = SABER x VOLER x PODER

La fórmula expresa l’excel·lència professional. A partir d’ella UCF projecta la seva activitat de formació a través de tres grans imatges metafòriques:

La taula periòdica del talent: VOLER
Les línies transversals del metro: Saber
L’eixample de competències: poder

DISSENY D’ITINERARIS PERSONALITZATS

SKYLINE: TRAÇANT EL PERFIL CAP A L’EXCEL·LÈNCIA

L’STORYTELLING I LA NARRATIVA DE LA SINGULARITAT D’UCF

Més informació

Formació i Desenvolupament del Talent és un llibre que presenta tota la línia de treball impulsada des d’UCF i que incorpora un conjunt d’experiències, exemples, models i metodologies per a impulsar programes i processos formatius i d’aprenentatge a les organitzacions de salut i social.

Més informació

Aquest és un document resum executiu del model formatiu d’UCF, i la connexió de les diferents estratègies, eines i metodologies utilitzades en la formació i desenvolupament dels professionals de les organitzacions de salut i social.

Més informació

Rethink the Mindset és una eina gamificada de suport a la reflexió i planificació de les prioritats i preferències de formació i desenvolupament dels professionals, responsables de l’àrea de formació i desenvolupament i de les persones amb funció directiva d’organitzacions de salut i social.

Més informació

Management Colors és una eina gamificada de suport i reflexió a l’acció directiva. Potencia els processos integrals i integrats de desenvolupament competencial i que orienta cap a l’excel·lència als professionals amb responsabilitats directives.