• El canvi en la forma d’agrupar l’activitat hospitalària en el nou sistema de pagament de l’activitat hospitalària implantat el 2015 provocarà un impacte rellevant en la mesura de la complexitat i qualitat de la producció dels hospitals del SISCAT. Els GRDs són peça clau en la gestió del sistema sanitari català, ja que:

      -  Bona part de les avaluacions que es fan de la qualitat i eficiència es fan sobre la base d’indicadors ajustats per GRD.

      - El sistema de pagament hospitalari basa l’ajust de complexitat en els pesos associats als GRD. 

  Els GRD APR classifiquen la tipologia d’activitat a dos nivells d’agregació, el segon dels quals es pot detallar bé per severitat, bé per risc de mort.

  Llegir més →
 • La publicació s’emmarca dins la voluntat d’Unió Consorci Formació per compartir les eines, els recursos i les metodologies que utilitza en la formació dels formadors i tutors, i en el desenvolupament de la seva activitat de formació continuada (presencial, semipresencial i en línia). Amb la col·laboració de l'Observatori Internacional de la Funció Docent i EnredadosenSalut, us presentem el següent dossier, que aborda el tema dels comandaments drivers en la formació, i el desenvolupament dels seus col·laboradors.

  Llegir més →
 • Contracte Programa 2015

  Publicat el 25/05/2015 - 13:33 Per UCF |

   UCF oferta diversos cursos amb places subvencionades pel contracte programa sectorial del Conforcat, per  a la  formació continua de professionals del sector. Si desitges accedir a la informació d'aquest programa, pots consultar  l'enllaç següent:

  Llegir més →

 • Màsters i Postgraus: Salut, Benestar i Qualitat de Vida

  Publicat el 15/04/2015 - 13:58 Per UCF |

  La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) és el nom resultat de l’acord de federació entre la Universitat de Vic i la FUB Manresa a partir del qual la UVic-UCC passa a comptar amb dos campus, un a Vic (UVic) i un altre a Manresa (UManresa).

  El Centre Internacional de Formació Contínua (CIFC) de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) té la missió, des de l’àmbit universitari, de detectar i cobrir les necessitats de formació contínua de les persones i organitzacions. Amb aquest esperit, ofereix un conjunt de màsters (universitaris i propis), postgraus, cursos d’especialització i programes de formació corporativa que són fruit d’una reflexió estratègica, amb una orientació de servei al territori i una visió internacional en aquells camps on la UVic-UCC té un clar lideratge.

  Llegir més →